РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Петя
Фамилия: Петрова
Адрес:
Телефон:
Email: vivian_p@abv.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2015 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Инженер Проектант
Основни дейности и отговорности:
Проектиране, изготвяне на количествени сметки по проектна документация и остойностяването им, следене качеството на извършваните дейности при изработка на ел.табла, съгласно действащите наредби.
Име и адрес на работодателя:
Елстарт ООД
ул. Аксаков 1
Вид на дейността или сферата на работа: Производство на ел.табла, извършване на електромонтажни услуги, полагане на ел. инсталаци и изработка на метални конструкции
от -до: 2009 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Експерт
Основни дейности и отговорности:
Проучване, присъединяване, обслужване на корпоративни потребители
Име и адрес на работодателя:
Овергаз Север ЕАД
ул. Николаевска 12
Вид на дейността или сферата на работа: Продажби на природен газ и работа с корпоративни клиенти
от -до: 2008 - 2009
Заемана длъжност или позиция: Технически сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Изработване и обработка на проектна документация
Име и адрес на работодателя:
Проект Консулт ЕООД
ул.Буров 2
Вид на дейността или сферата на работа: Администрация
от -до: 2002 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Главен сервитьор
Основни дейности и отговорности:
Супервайзор, качествен сървиз, компетентност и др. характерни за заеманата длъжност
Име и адрес на работодателя:
Карнивал Круиз Лайнс
САЩ, Маями
Вид на дейността или сферата на работа: Хотелиерство и ресторантьорство
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - сега
Наименование на придобитата квалификация: строителен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Средно специално образование - вечерна форма
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ПГСАГ Пеньо Пенев
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност – Електроенергетика и електрообзавеждане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специалност – Електроенергетика и електрообзавеждане
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет Ангел Кънчев
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добър много добър много добър много добър
Социални умения и компетенции: Иновативност, креативност и комуникативност. Ефективна работа в екип като изпълнител, при вземане на решения, като лидер на екип, отлични комуникативни умения. Отлична успеваемост и в напрегнати ситуации.
Организационни умения и компетенции: Организационни умения съчетани с компетентност в областта на заеманата длъжност.Не е необходим надзор, възможност за изпълнение на няколко задачи. Висока трудова самодисциплина.
.
Технически умения и компетенции: Компютърни, ArhiCad, осн.познания в областа на AutoCad, Office пакет, Графични обработващи програми, База данни и др. софтуерни продукти
Компютърни умения и компетенции: ArhiCad, осн.познания в областа на AutoCad, Office пакет, Графични обработващи програми, База данни и др. софтуерни продукти
Артистични умения и компетенции: СЛАДКАРСТВО
Свидетелство за управление на МПС: Да - категория В
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.