РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йорданка
Фамилия: Йоргова-Иванова
Адрес:
гр. Русе, ул. Митрополит Григорий 6
Телефон:
0896594025
Email: yyorgova@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 19.10.1982
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Семинарни упражнения по дисциплините "Бизнес анализ и контрол" и "Системи за управленски контрол"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2012 - 2014
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван преподавател
Основни дейности и отговорности:
Практически упражнения по дисциплините "Информационни системи и технологии част II" и "Информационни технологии в бизнеса"
Име и адрес на работодателя:
РУ "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Висше образование
от -до: 2008 - 2011
Заемана длъжност или позиция: Експерт кредитиране Малки и средни предприятия
Основни дейности и отговорности:
Обработка на документи при кандидатстване за фирмен кредит;
Изготвяне на финансов анализ на фирмата и предложение за сделка;
Поддържане на партньорство с МСП клиенти;
Управление на проблемни кредити
Име и адрес на работодателя:
Банка Пиреос България АД
Вид на дейността или сферата на работа: Банки и кредитиране
от -до: 2006 - 2008
Заемана длъжност или позиция: Офис организатор
Основни дейности и отговорности:
Оперативно счетоводство;
Подаване на документи пред държавни институции;
Администриране на персонала;
Водене и поддържане на кореспонденция;
Посрещане на клиенти в офиса;
Преводи от/на Английски/ Немски език
Име и адрес на работодателя:
ЕЛСИ ООД
Вид на дейността или сферата на работа: промишлена автоматика, инженеринг
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Професионално направление 3.8 Икономика
Научна специалност 05.02.18 "Икономика и управление"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2012 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Научна специалност "Икономика и управление"
Тема на дисертацията: "Ресурснобазирана стратегия на индустриално предприятие"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация:
от -до: 2014 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Мобилност по Еразъм
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Технически университет в Бърно, Чехия
Ниво по националната класификация:
от -до: 2006 - 2007
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Стопанско управление (Финансов мениджмънт)
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2001 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър по икономика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Международни икономически отношения
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 1996 - 2001
Наименование на придобитата квалификация: Английски и немски език
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Английска гимназия "Гео Милев" - Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
C1 C1 C1 C1
Немски
B2 B2 B2 B2
Социални умения и компетенции: Комуникационни умения;
Умения за работа в екип;
Продажбени умения;
Решаване на конфликти;
Преговори
Организационни умения и компетенции: Организираност и постоянство при изпълнение на поставените задачи;
Инициативност;
Експедитивност и ангажираност в работа.
Технически умения и компетенции: Презентационни умения;
Работа със специализиран софтуер - счетоводство; складова програма, база данни и др.
Компютърни умения и компетенции: MS Office (Word, Excel and Powerpoint)
Internet
Артистични умения и компетенции: Спортни танци;
Рисуване
Свидетелство за управление на МПС: Да, категория B
Допълнителна информация  
Допълнителни курсове Лятно училище на тема "Предприемачество и стартиране на бизнес в сферата на туризма", Решица, Румъния, 2014 (сертификат);
Курс "Творческо мислене. Креативно-иновационни техники", 2013 (сертификат);
Теория на експеримента, 2012;
Английски език за академични цели, 2012;
Практически тренинг по придобиване на компетенции за работа с платформата "Thomson Reuters Web of Knowledge", 2012 (сертификат);
Законова база и структура на дисертационния труд, 2012 (сертификат);
Семинар "Стратегическо управление за предприемачи", Бор, Сърбия, 2012 (сертификат)
Курс "Ефективни продажби и обслужване на клиенти" (сертификат), 2011;
Курс "Риск мениджмънт - оценка кредити на малки и средни предприятия", 2009 (сертификат);
Курс "Управление на връзки с клиенти", 2009 (сертификат);
Kурс "Продажбени умения за напреднали", 2008 (сертификат);
Курс "Продажбени умения и управление на проблемни кредити", 2008 (сертификат);
Участие в програма "Глобална младежка конвенция за околната среда", 2000 (сертификат)
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.