РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Ахмед
Фамилия: Ахмедов
Адрес:
ул. Студентска, №8, корпус 9, каб. 7 Русе 7017
Телефон:
0883348432
Email: aahmedov@uni-ruse.bg
Националност: България
Дата на раждане: 18.10.1986
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2010 - 2012
Заемана длъжност или позиция: Хоноруван асистент
Основни дейности и отговорности:
Водене на упражнения по дисциплините:
- "Механика ма флуидите"
- "Механика на фкуидите в машиностроенето"
- "Изчислителна хидро и аеро динамика"
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: Наука и образование
Образование и обучение
от -до: 2011 - 2012
Наименование на придобитата квалификация: Хидравлични и пневматични машини и съоражения
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет
Ниво по националната класификация: Редовна докторантура
от -до: 2009 - 2010
Наименование на придобитата квалификация: Топло и газоснабдяване
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше образование – магистър, машинен инженер
от -до: 2005 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Хидравлична и пневматична техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: Висше образование – бакалавър, машинен инженер
от -до: 2000 - 2005
Наименование на придобитата квалификация: Механизация на селското стопанство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Професионална Агротехническа Гимназия „Никола Йонков Вапцаров”, Бяла Слатина
Ниво по националната класификация: Средно образование
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Свободно Свободно Свободно Свободно
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции: Свидетелство за професионална квалификация:
- Монтьор на селскостопанска техника
Компютърни умения и компетенции: - Microsoft Office
- SolidWorks
- SolidWorks Flow Simulation (CFD Software)
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категории:
- A
- B
- C
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.