РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Цеков
Адрес:
Телефон:
+359877793788
Email: atsekov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 09,07,1990
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Технически ръководител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Енергомонтаж-РР АД
Вид на дейността или сферата на работа: Реконструкция и ремонт на енергийни, инфраструктурни, промишлени и граждански обекти, газо и нефтопроводи, станции и съоръжения за тях.
Образование и обучение
от -до: 2015 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Докторант
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Управление и организация на автомобилния транспорт
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2013 - 2014
Наименование на придобитата квалификация: Магистър инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски универистет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2009 - 2013
Наименование на придобитата квалификация: Машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски език
добро добро добро добро
Руски език
добро добро средно добро
Социални умения и компетенции: Комуникативност, толерантност, способност за работа в екип, умения за
организиране на обща работа и разпределяне на функциите и задълженията, умения за
справяне с конфликти, водене на кореспонденция и др
Организационни умения и компетенции: Гъвкавост, инициативност, креативност, решителност, водене на делова кореспонденция и др.
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции: Работа със специализиран софтуер - Autocad, CorelDRAW, Photoshop, MS office,
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: А, Б, М
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.