РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Георги
Фамилия: Баташки
Адрес:
"Патриарх Евтимий" 70 бл.3 вх.Д ап.15, Свищов 5250, РБългария
Телефон:
(+359) 0631/46828
Email: batashki@yahoo.com
Националност: българин
Дата на раждане: 20.10.1951
Пол: мъж
Трудов стаж
от -до: 2011 - сега
Заемана длъжност или позиция: Директор ЦПО
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
катедра "Счетоводна отчетност"
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа: Лектор по Банково счетоводство, Бюджетно счетоводство, Отчитане на външнотърговските сделки, Стандарти в публичния сектор, Счетоводна политика в публичния сектор, Национални и международни стандарти и одит и други
от -до: 2003 - 2007
Заемана длъжност или позиция: зам.-ректор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1999 - 2007
Заемана длъжност или позиция: Изпълнителен директор на фондация
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1999 - 2003
Заемана длъжност или позиция: зам.-ректор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа: образование
от -до: 1991 - 1998
Заемана длъжност или позиция: декан на факултет
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Вид на дейността или сферата на работа: образование
Образование и обучение
от -до: 2011 - сега
Наименование на придобитата квалификация: професор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1990 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1983 - сега
Наименование на придобитата квалификация: кандидат на икономическите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1981 - 1990
Наименование на придобитата квалификация: гл. асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1981
Наименование на придобитата квалификация: ст. асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1976 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: асистент
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Счетоводство и контрол
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1971 - 1975
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВФСИ "Д. А. Ценов" (сега Стопанска академия "Д. А. Ценов") - Свищов
Ниво по националната класификация:
от -до: 1965 - 1969
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СПГ "Васил Левски" - Велинград
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски език
С2 С2 С2 С2
френски език
А2 В1 А1 А1
Социални умения и компетенции: Умения за работа в екип
Умения за адаптиране към различни работни и социални среди
Умения за себеизразяване, себепредставяне и себеутвърждаване
Умения за толерантно и ефективно взаимодействие с други хора при отчитане на чувствата и потребностите им
Социативност
Организационни умения и компетенции: Управленски умения
Комуникативни умения
Умения за разпределяне на задачи, придобити вследствие на професионална практика
Компетенции, натрупани в резултат на дългогодишен одит и специализации
Иновативност
Поемане на отговорност
Технически умения и компетенции: Член на ЕГ и ръководител на ЕГ при оценка на проекти, програмна и институционална акредитация на:
1. Университет по транспорт "Т. Каблешков" - София (програмна акредитация, бакалавърски и магистърски програми)
2. Висше училище по застраховане и финанси - София (програмна акредитация, бакалавърски и магистърски програми)
3. Американски университет в България - Благоевград (институционална акредитация)
4. ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново (докторантура)
5. РУ "А. Кънчев" - Русе (програмна акредитация, бакалавърски и магистърски програми)
6. Оценка на проект за откриване на Български университет за дистанционно обучение - София (проект и бакалавърски програми за дистанционно обучение)
7. Ръководител на екип за разбработка на документация, свързана с институционалната акредитация на СА "Д. А. Ценов" - Свищов (програмна акредитация на направление "Икономика" и "Докторантера")
Компютърни умения и компетенции: Работа с компютър
Добри познания в офис-приложения Wordq Excel
Internet и локални мрежи
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория "С"
Допълнителна информация  
препоръки от: Университет за транителни технологи - Пловдив
Международно висше бизнес училище
Национална агенция за оценяване и акретитация
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.