РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Йорданка
Фамилия: Факирска
Адрес:
Телефон:
Email: d.fakirska@mail.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
преподавател
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: преподавател
Образование и обучение
от -до: 1990 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор по педагогика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Предучилищна педагогика, Готовност на децата за училище, Организация на работата в подготвителна група за училище, Педагогика и технология на играта, Интеграция на децата с възпитателни и образователни потребности
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СУ
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
B2 B2 B2 B1
френски
B2 B2 B2 B2
руски
C2 C2 C2 C2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.