РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Галя
Фамилия: Драганова
Адрес:
ул. „Бели Лом” № 35А, вх.А, ап.5,
7200 Разград,България
Телефон:
0878 909 343, 084 6
Email: gdraganova@uni-ruse.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 05.01.1960
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1987 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател, гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска дейност по дисциплините:
„Техническа механика”,„Инженерна графика”
За Филиал Разград- отговорности, свързани с участие в проекти и международна дейност
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев"- Филиал Разград
бул."Априлско въстание" 47,7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Университет-провежда признавано от държавата обучение по всички налични специалности
от -до: 1984 - 1987
Заемана длъжност или позиция: Проектант – конструктор
Основни дейности и отговорности:
Проектантска дейност, свързана с проектиране на нови сгради и реконструкция на стари.
Име и адрес на работодателя:
Строително-монтажен комбинат, Разград
ул."Марица" 1,7200 Разград
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране,строително монтажни дейности
Образование и обучение
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: Инженер-Промишлено и гражданско строителство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Проектиране на конструкции
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Висш университет по архитектура и строителство
Ниво по националната класификация:
от -до: 1974 - 1978
Наименование на придобитата квалификация: Средно образование
Основни предмети/застъпени професионални умения:
математика, програмиране
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Математическа гимназия - Шумен
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
английски
много добро много добро много добро много добро
руски
много добро много добро много добро добро
немски
задоволително добро задоволително задоволително
италиански
задоволително задоволително задоволително задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Участие в европейски програми и проекти Проект „Красива България” (UNDP) – длъжност: Консултант по провеждане на обучителните курсове и безопасност на труда (2000 – 2001 г.);
Проект „Разширяване на възможностите за осигуряване разтеж на малкия и среден бизнес в България” (FAR) – длъжност: Обучител (2001 – 2002 г.);
Проект „Пътешествие в света на изкуството” (Социален фонд) – длъжност: Ръководител проект (2005 г.);
Проект „Оптимизиране дейността на супермаркет” (USAD) – длъжност: Консултант (2006 г.);
Проект „Изграждане на бояджийска камера в автосевиз” (USAD) – длъжност: Консултант (2006 – 2007 г.);
Проект „Разширяване и оптимизиране дейността на ателие за финна оптика и механика” (FAR) – длъжност: Консултант (2006 г.);
Проект „Активни услуги на пазара на труда” (Българското правителство със заем от Световна банка) – длъжност: Ръководител проект (2006 – 2007 г.);
Проект „Оптимизиране дейността на фирма МАТ – ООД” (FAR) – длъжност: Консултант (2007 – 2008 г.);
Проект „Партньорство – успех – устойчивост” по ОП „Административен капацитет” - длъжност: Регионален координатор за Северен централен регион на планиране; Лектор в първи обучителен модул по следните теми: „Комуникативни умения”, „Работа в екип”, „Разрешаване на конфликти” (2008 – 2009 г.);
Проект „Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми” по ОП „Развитие на човешките ресурси” – длъжност: Експерт (2008 – 2009 г.)
Проект „Партньори за активно младежко общество в Разград”, финансиран от НЦЕМПИ по Национална програма „Младежки информационно-консултантски центрове 2007-2010”- длъжност: Консултант (2010 г.);
Проект „Be involved”, финансиран по програма “Младежта в действие” – длъжност: Координатор (2011-2012 г.)
Проект „Позитивни подходи за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения”, финансиран от Фондация ОАК – длъжност: Координатор за област Разград (2011г.-2012)
Членство в професионални организации Председател на Управителния съвет на Сдружение „Партньори –
Разград” (от 2008 г.до сега);
Вписана в Единния регистър на медиаторите в България (26.10.2006 г.);
Член на Управителния съвет на Агенция за регионално развитие –
гр.Разград (от 2001 г. до сега);
Член на Съюза на учените в България (от 1996 г. до сега)
Компютърни умения Компютърна грамотност – Word, Excel, Internet
Допълнителни квалификации Добро познаване на проблемите на регионалното развитие и способност да участва при разработването на регионални планове;
Способност да участва в национални и международни програми за сътрудничество;
Умение за управление на проекти;
Предоставя консултантски услуги директно на МСП в рамките на своите познания и опит;
Проектира и извършва обучение на създадени МСП, стартиращи МСП и потенциални предприемачи;
Умения да действа като високо квалифициран общ бизнес съветник като подпомага МСП да осъществяват нови идеи;
Умения на фасилитатор.
Свидетелство за управление на МПС Категория В
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.