РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Григор
Фамилия: Михайлов
Адрес:
Телефон:
082/888836
Email: gmihaylov@uni-ruse.bg
Националност: Българин
Дата на раждане: 10.08.1985
Пол: Мъж
Трудов стаж
от -до: 2015 - сега
Заемана длъжност или позиция: Главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2011 - 2015
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе, ул. "Студентска" 8
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Сервизен техник/системен администратор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Офис Експерт ООД, гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 5
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2010 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: ОНС Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2008 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 2004 - 2008
Наименование на придобитата квалификация: Бакалавър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
B2 B2 B2 B2
Испански
А2 А2 А2 А2
Немски
А2 А2 А2 А2
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: категория Б
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.