РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илия Кръстев
Фамилия: Илиев
Адрес:
България, София 1750, ж.к.Полигона, бл.13, вх.1, ет.1, ап.2
Телефон:
+359887306898
Email: iiliev@enconservices.com
Националност: българин
Дата на раждане: 12.05.1956
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 2014 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Професор
Основни дейности и отговорности:
Лекции по топлотехника, Промишлена топлоенергетика, Енергоспестяващи технологии и системи, Топлообменни апарати, Горива и горивни технологии
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
член кор. Проф. дтн Христо Белоев, DHC mult
Вид на дейността или сферата на работа: топлотехника, топлоенергетика, енергоспестяващи технологии и ВЕИ, горива и горивни технологии
от -до: 2007 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Ръководи кредитна линия по енергийна ефективност и ВЕИ на ЕБВР; участие в международни проекти в областта на енергетиката, енергийната ефективност и ВЕИ
Име и адрес на работодателя:
София 1000, ул. "Хан Крум" 32, ет.2
Енкон Сървисис ООД;

Washington Metropolitan Area
6900 Wisconsin Ave., Suite 702
Bethesda, MD 20815, USA
Tel 1 301 652 0916
Fax 1 301 652 0915
Вид на дейността или сферата на работа: Енергийно обследване на промишлени системи и сграден фонд; Възобновяеми енергийни източници; Консултант на Европейската банка за възстановяване и развитие както и на Европейска инвестиционна банка, KFW, IFC- World Bank, VTB Capital bank в областта на енергийната ефективност и ВЕИ
от -до: 2003 - 2018
Заемана длъжност или позиция: Управител
Основни дейности и отговорности:
Ръководи компания в областта на енергетиката и енергоспетяващите технологии
Име и адрес на работодателя:
ЕКСЕРГИЯ МАКС ЕООД
София 1142, ул. Хан Крум 32, ет.2
Проф. д-р инж. Илия Илиев
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране на енергийно оборудване за "голямата" енергетика; Енергийно обследване на промишлени системи; Лицензиран одитор към Агенцията по Устойчиво Енергийно Развитие
от -до: 2004 - 2007
Заемана длъжност или позиция: главен инженер
Основни дейности и отговорности:
ръководи екипа от инженери и специалисти по енергийна ефективност
Име и адрес на работодателя:
ЕЛЕКТРОТЕК КОНЦЕПТ, Енкон Сървисис ООД
София бул. Левски 3, ет.1;

Washington Metropolitan Area
6900 Wisconsin Ave., Suite 702
Bethesda, MD 20815, USA
Tel 1 301 652 0916
Fax 1 301 652 0915
Вид на дейността или сферата на работа: енергийно обследване на промишлени системи и сгради; проекти по енергийна ефективност, бизнес планове за възобновяеми енергийни източници, мониторингови доклади, енергийни експертизи, дю дилижанси, обучения в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.
от -до: 1998 - 2002
Заемана длъжност или позиция: главен експерт по топлоенергетика
Основни дейности и отговорности:
Специалист по горивна техника, топлинни и хидравлични изчисления на енергийни парогенератори, мелници и сушилни инсталации в енергетиката
Име и адрес на работодателя:
Ст.н.с. Румен Ганчев, ТОТЕМА Инженеринг ООД, София бул.Цариградско шосе, бл.2 ет 5
Вид на дейността или сферата на работа: топлоенергетика, проектиране и инженеринг на топлоенергийни системи, ТЕЦ
от -до: 1984 - 1996
Заемана длъжност или позиция: асистент, ст.асистент, гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Семинарни и лабораторни упражнения по топлотехника, Упражнения по математически анализ
Име и адрес на работодателя:
ВТУ "Ангел Кънчев" Русе
Вид на дейността или сферата на работа: Топлотехника, енергоспестяващи технологии
Образование и обучение
от -до: 1990 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Тема на дисертацията: Изследване на топломасообмена в контактните топлообменници с активен пълнеж
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски университет, СНС по Енергийни технологии и машини към ТУ София
Ниво по националната класификация: доктор инженер по промишлена топлотехника
от -до: 1976 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: инженер топлоенергетик
Основни предмети/застъпени професионални умения:
топлотехника, топлоенергетика,парогенератори, ТЕЦ и АЕЦ; хидроаеродинамика; Технология на водите и горивата; Горивни процеси и системи;
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Московски енергетичен институт (сега Технически Университет)
Ниво по националната класификация: магистър
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
отлично отлично отлично отлично
английски
много добро много добро много добро много добро
немски
средно средно средно средно
Полски
Добро Средно Добро Задоволително
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: Кординационни, управленски и административни умения като Управител на две международни компании (EnCon Services Ltd., EnCon Services International Ltd.) и една българска (Exergia Max Ltd);
Руководител на кредитната линия на ЕБВР по енергийна ефективност и ВЕИ от 2007 до 2014 г.
Ръководител на супервайзорски екип за подобряване енергийната ефективност на 171 сгради в България;
Ръковдител на инженерния екип по много експертни екипи в областта на енергетика и енергийна ефективност
Технически умения и компетенции: Експерт по горива и горивна техника, енергийни парогенератори и прахоприготвяли системи на ТЕЦ;
Енергийни анализи на промишлени системи, когенератори, тремопомпени и геотермални инсталации, фотоволтаични и конвенционални слънчеви системи.
Компютърни умения и компетенции: Windows 10, office 2016, RETScreen software (курс във Вашингтон 2008 г.), софтуерни продукти за изчисляване на парогенератори, прахоприготвящи системи на ТЕЦ, хидродинамична устойчивост, газо-въздушни ежектори и др. Някои от цитираните продукти са създадени от И.Илиев
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория В, от 1980 г., свидетелството е издадено в гр. Москва
Допълнителна информация  
Компютърни умения Word, Excel, Visio, Power Point; Sygma Plot; Mat Lab; Visual Basic
Компютърна квалификация Microsoft Windows 10; Microsoft office 2016; Приложни програмни продукти, свързани с топлинно и хидроаеродинамично изчисляване на парогенератори и др. термични съоръжения;
Отличия и награди 1991 • Златен Икар и Златен медал на EXPO`91 за 7 изобретения в областта на енергоспестяващите технологии;
1993 • Млад Изобретател за 1992 г. - удостоен от Патентно ведомство на България.
1995 • Златен медал на East-West Intellect`95 Varna - за изобретения в областта на енергоспетяващите технологии.
1996 • Почетна диплома от Министъра на образованието на Сирия за приноси в науката.
2007 • Златна значка на Фирма Riello (Италия) за принос в създаване на Лаборатория по газоснабдяване и горивна техника в Русенски университет.
2009 • Специалната награда на Министъра на Енергетиката и енергийните ресурси за особени заслуги към енергийния сектор на България;
2012 • Награда на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) за ръководство на най-успешна кредитна линия по енергийна ефективност и ВЕИ в централна и източна Европа.
2016 • Златна значка на Русенски университет;
2016 • Плакет на Областен управител на Област Русе за изключителен принос в областта на енергоспестяващите технологии
2018 • Удостоен със званието ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на Алматински университет по енергетика и телекомуникации.
Участие в Държавни Комисии и Консултативни съвети Експерт в Комисията по енергетика и енергийни ресурси на 40 Народно събрание 2005-2009 г.
Член на Консултативен Съвет към Агенцията по Устойчиво Енергийно Развитие от октомври 2010 г. до сега
ПАТЕНТИ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЯ 1. Patent №47305: Method and Plant for Thermal and Humidity Treatment of Air, : Ilia Iliev, Yassen Dochev, Zdravko Kabaev, Igor Ilin, Dagnie Blumberga, Alexander Cars;
2. Patent №50356: Plant for Waste Heat Recovery: Authors: Ilia Iliev, Yassen Dochev, George Atanassov;
3. Patent №51189: Flue Gas Cleaning Plant: Authors: Ilia Iliev, George Atanassov, Yassen Dochev;
4. Patent №49327 Plant for air-cooling, Authors: Ilia Iliev, George Atanassov, Yassen Dochev;
5. Patent №49782 Plant for utilization of biomass: Authors: Ilia Iliev, Alexander Cars, George Atanassov, Dimiter Mitev;
6. Patent №49856: Contact Heat-and Mass Exchanger: Authors: Ilia Iliev , Igor Ilin, Dagnie Blumberga, Alexander Cars, Victor Grivcov, Yassen Dochev;
7. Patent №50575: Plant for Waste Heat Recovery: Author: Ilia Iliev.
8. Patent №50796: Absorption Heat Pump: Authors: Ilia Iliev, George Atanassov, Yassen Dochev, Dimiter Mitev;
9. Patent №50798: Contact Heat exchanger: Authors: Ilia Iliev, George Atanassov, Yassen Dochev;
10. Patent №51079: Flue Gas Cleaning Plant: Authors: Ilia Iliev, , George Atanassov, Yassen Dochev, Slavcho Tonev, Roumen Kofardjiev;
11. Patent №51080: Flue Gas Cleaning Plant: Authors: Ilia Iliev, , George Atanassov, Yassen Dochev, Alexander Georgiev;
12. Patent №51188: Flue Gas Cleaning Plant: Authors: Ilia Iliev, , George Atanassov, Yassen Dochev;
13. Patent №51079: Drier with Heat Pump: Authors: Ilia Iliev, George Atanassov, Yassen Dochev;
14. Patent №745: Heat exchanger with heat pipes: Authors: Ilia Iliev, Hristo Marinov
15. К. Андонов, О. Динолов, Б. Манолова, Л. Михайлов, И. Илиев, Авторски права върху: Структура на система за управление на електропотреблението тип MQL&ABC, Сертификат №14022013/1, 2013
16. К. Андонов, Б. Манолова, И. Илиев, О. Динолов, Л. Михайлов, Авторски права върху: Пакет от показателни индекси Q(J)-A и Q(T)-A- за ефективно управление на електропотреблението при топлинни процеси за осигуряване на системата тип MQL&ABC, Сертификат №14022013/5, 2013
17. Свидетелство за регистрация на полезен модел 2600/05.06.2017, Топлообменник, Автори: И.Илиев, С.Лазаров, В.Камбурова, А.Терзиев
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОКТОРАНТИ Защитили докторанти:

1) доц. д-р инж. Георги Атанасов Атанасов, тема:"Изследване и оптимизиране на експлоатационните режими на кондензен икономайзер с вграден оросяем топлообменник при изгаряне на фитомаса" присъдена научно-образователна степен ДОКТОР през 1999 г.

2) д-р инж. Боряна Георгиева Манолова на тема:"Показатели за управление на електропотреблението в индустрията" за присъдена научно-образователна степен ДОКТОР през 2013

3) д-р инж. Олжабаева К.С "Разработка и исследование высокоэффективных маслоохладителей ТЭС", Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, защитила докторска дисертация през 2016 г.

4) д-р инж. Милен Георгиев Венев на тема:"Изследване на топлообмена във водонагреватели с оребрени двуфазни термосифони при утилизация на топлина от котли на газово гориво" защитил докторска дисертация на 01.02.2017

Обучавани докторанти:

1)"Изучение термодинамических процессов «чистой» газификации каменного угля", Онгар Булбул-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No139/31.10.2013 г.;
2)"Разработка и исследование системы охлаждения подшипников паровых турбин ТЭС", Байбекова Вера О.-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No139/31.10.2013 г.;
3."Разработка исследований высокофорсированной системы охлаждения газотурбинных установок ТЭС", Бондарцев Давид Ю.-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No148/24.10.2016 г.;
4."Исследование процессов тепло- и массопереноса в капиллярно-пористых аппаратах элеткростанций", Кудайберген Шоколаков-редовен докторант от Алматински университет по енергетика и телекомуникации, Казахстан, заповед No1Х/24.10.2017 г.;
5."Изследване топлопреносни процеси във въздухонагреватели с двуфазни термосифони и сложна геометрия на тръбите", маг. инж. Емилиан Великов Великов, Редовен докторант в Русенски университет, заповед 275/15.02.2018
Специализации и обучения: • Специализация по енергоспестяващи технологии в Кралски технологичен универститет, Стокхолм, Швеция, 7 месеца 1993-1994;
• Специализация по енергоспестяващи технологии в Кралски технологичен универститет, Тронтхейм, Норвегия, 3 седмици 1994;
• Oбучение по соларни и газови технологии с получаване на сетрификат “Gas and Solar Techniques” 2001;
• Практически курс по мениджмънт, Виена, Австрия. Септември 2003;
• Обучение по настройки на горелки и горивна техника в RIELLO, Италия, юли 2007;
• Certificate “Preparation, Development and Management of Projects Financed by the European Union (2007) - The Institute for Postgraduate Students Division at University for National and World Economy – Sofia;
• Certificate “Investigation for Energy Efficiency of Industrial Systems” (2007), Technical University of Sofia;
• Обучение за работа със специализан софтуер на RETScreen International, САЩ, март 2008;
Публикации: Общ брой на публикациите; 199
монографии 2
в списания 43
на научни конференции 73
учебници 3
учебни помагала 9
Патенти 17

Статии, монографии, доклади
http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsepapers
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.