РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Илия
Фамилия: Мухтанов
Адрес:
Телефон:
Email: muchtanov@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1996 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ"Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1995
Заемана длъжност или позиция: н.с. зав. секция
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МИС - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1973 - 1985
Заемана длъжност или позиция: научен сътрудник
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
НИС при ВИММЕС
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1995 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доцент по 040114 Растениевъдство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1992 - сега
Наименование на придобитата квалификация: ст.н.с. по Растениевъдство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ДИЦ-Русе
Ниво по националната класификация:
от -до: 1985 - сега
Наименование на придобитата квалификация: д-р агроном по 040114 Растениевъдство
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ "А. Кънчев"
Ниво по националната класификация:
от -до: 1968 - 1973
Наименование на придобитата квалификация: агроном полевъд
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
СА "Г. Димитров" София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.