РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Александър
Фамилия: Андреев
Адрес:
Телефон:
Email: aandreev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2016 - сега
Заемана длъжност или позиция: главен асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет " Ангел Кънчев " -Катедра " Обществено здраве и социални дейности"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 2009 - сега
Заемана длъжност или позиция: кинезитерапевт
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МЦ "Медика Експерт" -гр. Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 2013 - 2015
Наименование на придобитата квалификация: кинезитерапевт
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ " Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация: доктор
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Немски
ангглийски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.