РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Лора
Фамилия: Радославова
Адрес:
гр. Русе,7017, ул."Студентска"8, каб.209
Телефон:
0889699115
Email: lradoslavova@uni-ruse.bg
Националност: Българска
Дата на раждане: 15.04.1982
Пол: Жена
Трудов стаж
от -до: 2018 - сега
Заемана длъжност или позиция: Асистент, д-р
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа: ФПНО, Катедра Педагогика, психология и история
Образование и обучение
от -до: 2013 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Педагогика, Теория на възпитанието и дидактика
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет
Ниво по националната класификация:
от -до: 2007 - 2009
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по Кариерно консултиране
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.