РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Марияна
Фамилия: Дачева
Адрес:
Телефон:
Email: mardach@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 6.12.1959
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 1991 - 2012
Заемана длъжност или позиция: преподавател
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ ”Ангел Кънчев”-
Филиал- Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Преподавател по следните дисциплини-
Ел.мрежи и подстанции;
Ел. част на ел. централи;
Осветителна и инсталационна техника;
Електрообзавеждане;
Електроснабдяване
от -до: 1990 - 1991
Заемана длъжност или позиция: учител
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ТМТ- "В. Комаров"- гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Учител по: електроснабдяване, електрообзавеждане
от -до: 1985 - 1990
Заемана длъжност или позиция: проектант
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
СПО”Агрокомплект”- гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Проектиране на ел.част на Трансформаторни постове, Въздушни и кабелни електропроводи, силови и осветителни инсталации и КИПиА на обекти.
от -до: 1982 - 1985
Заемана длъжност или позиция: конструктор
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
МЗ “Стомана”-гр. Силистра
Вид на дейността или сферата на работа: Конструиране на ел.инсталации на металорежещи и агрегатни машини.
Образование и обучение
от -до: 1977 - 1982
Наименование на придобитата квалификация: електроинженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВМЕИ – София
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
немски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
социални умения и компетенции работя в колектив по теми финансирани от НИС
Компютърни умения Работа с компютър
свидетелство за управление на МПС категория В
организационни умения Секретар на РК гр.Силистра, към КИИП- от 2004-2012
Председател на секция Електро на РК гр.Силистра, към КИИП- от 2004-2008; 2008-2012; 2012-2016
технически умения работа с машини
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.