РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Милко
Фамилия: Енчев
Адрес:
ул."Лисец"46, Русе 7006, РБългария
Телефон:
888653
Email: menchev@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2007 - сега
Заемана длъжност или позиция: доцент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ "А.Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1990 - 2007
Заемана длъжност или позиция: гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
РУ. "А.Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1990
Заемана длъжност или позиция: ст. асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ “А. Кънчев" - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1980 - 1983
Заемана длъжност или позиция: асистент
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВТУ “А. Кънчев - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1979 - 1980
Заемана длъжност или позиция: инженер по НИС -ВИММЕСС
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ВИММЕСС - Русе
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1974 - 1979
Наименование на придобитата квалификация: магистър - машинен инженер
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВИММЕСС - Русе (сега Русенски университет “Ангел Кънчев”)
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
Английски
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.