РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Михаил
Фамилия: Желязов
Адрес:
ул. "Митрополит Григорий" 20 СО-5, гр. Русе, ПК 7017, Р. България
Телефон:
0887260556
Email: mjeliazov@mail.bg
Националност: българска
Дата на раждане: 09.10.1962 г
Пол: мъжки
Трудов стаж
от -до: 1985 - 2012
Заемана длъжност или позиция: техник на кабина АСУ, преподавател, Началник Катедра
Основни дейности и отговорности:
Практическа бойна работа на кабина АСУ, преподаване на дисциплини - Основи на радиолокацията, материална част на РЛС 1РЛ 139, и АСУ, Електрически измервания, Радиопредавателна и радиоприемна техника, Импулсни и цифрови устройства във ВВУАПВО "П. Волов" гр. Шумен.
От 08.12.2003 до 2012 - Доцент в Кат "Телекомуникации" на РУ "А. Кънчев"
Име и адрес на работодателя:
ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен, ул. "К. Шкорпил" № 1;
РУ "А. Кънчев" гр. Русе, ул. "Студентска" № 8.
Вид на дейността или сферата на работа: Научна дейност в област "Радиолокация и Радионавигация";
Преподавателска дейност в област " Комуникационна и компютърна техника"
Образование и обучение
от -до: 1980 - 1985
Наименование на придобитата квалификация: инженер по АСУ и радиоелектронна техника – „Магистър” – гражданска специалност – „ радиотехника – радиолокационни и радионавигационни системи” и квалификация – „Инженер по радиоелектроника”
Основни предмети/застъпени професионални умения:
1. Устройство и експлоатация на РЛС, изделие 1РЛ131 - ВНВАУ „Г. Димитров”
2. Устройство и експлоатация на РЛС, изделие 1РЛ139 - ВНВАУ „Г. Димитров”
3. Устройство и експлоатация на РЛС, ПРВ - 13 - ВНВАУ „Г. Димитров”
4. Електрически измервания – ВВУАПВО „П. Волов”
5. Радиопредевателна и радиоприемна техника – ВВУАПВО „П. Волов”
6. Импулсни и цифрови устройства – ВВУАПВО „П. Волов”
7. ТОР 1 и 2 част – НВУ „В. Левски” Фак. АПВО и КИС
8. Теоретични основи на Радиолокацията – НВУ „В. Левски” Фак. АПВО и КИС
9. Първична и вторична обработка на РЛИ – НВУ „В. Левски” Фак. АПВО и КИС
10. Измервания в комуникациите – НВУ „В. Левски” Фак. АПВО и КИС
11. Звукотехнически системи, сп. КТТ ОКС „Бакалавър” – РУ „А. Кънчев”
12. Комуникационни вериги, сп. КТТ ОКС „Бакалавър” – РУ „А. Кънчев”
13. Радиокомуникационна техника, сп. КТТ ОКС „Бакалавър” – РУ „А. Кънчев”
14. Радарни и навигационни системи, сп. КТТ ОКС „Магистър”– РУ „А. Кънчев
15. Радиотехнически системи, сп. ТК, ОКС "Бакалавър" - РУ "А.Кънчев"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВНВАУ „Г. Димитров”; ВВИА „Н.Е. Жуковски” – гр. Москва – 1989 – 1991 г.
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Руски
отлично отлично отлично отлично
английски
Мн.добро добро слабо средно
Социални умения и компетенции: Работа в екип, организация и управление на преподавателската дейност. ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен
Организационни умения и компетенции: Организация и управление дейността на екип от преподаватели и лаборанти от катедра в направление " Организация, планиране, провеждане и отчитане на преподавателска работа и учебен процес" при подготовката на офицери от БА. ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен
Технически умения и компетенции: Поддръжка, ремонт и обслужване на радиолокационна, радионавигационна и комуникационна апаратура; Работа с измервателна и обслужваща апаратура; Подготовка, провеждане и отчитане на практически мероприятия и документация за ремонт на комуникационна техника - ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office - ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен
Артистични умения и компетенции: Пиано - гр. Москва
Свидетелство за управление на МПС: Категория "С" - ВВУАПВО "П.Волов" - гр. Шумен
Допълнителна информация  
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.