РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Миглена
Фамилия: Колева
Адрес:
Студентска 8
7017 Русе
България
Телефон:
+359 888 587
Email: mkoleva@uni-ruse.bg
Националност: Българка
Дата на раждане: 09.10.1970
Пол: жена
Трудов стаж
от -до: 2010 - сега
Заемана длъжност или позиция: Доцент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2004 - 2010
Заемана длъжност или позиция: Гл. асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 2001 - 2004
Заемана длъжност или позиция: Ст.асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
от -до: 1996 - 2001
Заемана длъжност или позиция: Асистент
Основни дейности и отговорности:
Преподавателска и научна дейност
Име и адрес на работодателя:
РУ "А. Кънчев", катедра Математичен анализ
Вид на дейността или сферата на работа: В сферата на висшето образование
Образование и обучение
от -до: 2016 - сега
Наименование на придобитата квалификация: Доктор на математическите науки
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема: "Числени методи за нелинейни параболични задачи с приложения към модели от медицината и финансите"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ :Ангел Кънчев:
Ниво по националната класификация: научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
от -до: 2008 - 2016
Наименование на придобитата квалификация: Доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Дисертация на тема "Числена анализ на параболични уравнения с полулинейни динамични гранични условия"
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
РУ
Ниво по националната класификация: научна специалност 01.01.13 Математическо моделиране и приложение на математиката
от -до: 1989 - 1994
Наименование на придобитата квалификация: Магистър по математика
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Специализация: Изследване на операциите
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Софийски университет "Климент Охридски", Факултет по математика и информатика
Ниво по националната класификация: 7
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици): Български
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Английски
Отличен Отличен Мн.добър Мн.добър
Руски
Отличен Отличен Добър Мн. добър
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:  Microsoft Office, Internet
 MATLAB, FORTRAN, FreeFEM++, LATEX
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: Категория "Б"
Допълнителна информация  
Договори, Грантове  2001 ”Analytical and numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2001 PF-01.
 2002 "Analytical and numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2002 PF-03.
 2002 "Numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2002 PF-04.
 2003 ”Analytical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2003 PF-03.
 2003 ”Numerical investigation of nonlinear differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2003 PF-04.
 2004 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2004 PF-02.
 2005 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2005 PF-01.
 2005-2007 ”Numerical methods for differential equations with interface, transition and boundary layers” - Bulgarian National Fund of Science, three years PROJECT VU-MI 106/05.
 2006 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2006 PF-01.
 2007 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2007 PF-02.
 2008 ”Numerical investigation of differential problems with interface” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2008 FNSE-05.
 2009 ”Numerical investigation of differential problems with interface, internal and boundary layers with robust numerical methods” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2009 FNSE-08.
 2009-2011 ”Numerical and qualitative analyses of complex nonlinear systems arising in industrial modeling” - Bulgarian National Fund of Science, three years bilateral PROJECT Bg-Sk-203/2008.
 2010-2013 ”Robust numerical methods for interface problems with interior/boundary layers” - Bulgarian National Fund of Science, three years PROJECT „IDEAS” ID_09_0186.
 2010 ”Numerical investigation of singular reaction-convection differential equations” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2010 FOZ-01.
 2011 ”Numerical investigation of differential models in industrial mathematics” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2011 FOZ-01.
 2012 ”Investigation of algorithms for differential models in financial mathematics” fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2012 FOZ-02.
 2013 ”Numerical analysis of differential and stochastic models in financial mathematics“ - fund “Research and scientific sector”, PROJECT № 2013 FOZ-02.
 2013-2016 Marie Curie International Training Network, Multi-ITN STRIKE - Novel Methods in Computational Finance (01/2013 - 12/2016) FP7-PEOPLE-2012-ITN
 2015 ”Analytical and numerical investigation of mathematical models and application of mathematical software in mathematical education”, PROJECT № 2014-FPNO-03
 2014-2016 ”Efficient parallel alforithms for large-scale scientific problems” 2014-2016, DFNI02/20 /12.12.2014
2015 ”Изследване на педагогически технологии, интерактивни методи и математически модели” - fund “Research and scientific sector”, PROJECT 2015-FPNO-02

Ръководител на проекти:

2016 "Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и използване на педагогически технологии в бучението по математика", PROJECT 2016- FNSE-03;

2017 "Изследване на математически модели с аналитични и числени методи и генериране на математически задачи със специализиран софтуер", PROJECT 2017- FNSE-03;

2017-2020 "Съвременни аналитични и числени методи за нелинейни диференциални уравнения с приложения във финансите и опазването на околната среда", ПРОЕКТ ДН 12/4 от 12.12.2017
Членство в професионални организации Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
Union of scientist
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.