РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Младен
Фамилия: Велев
Адрес:
Телефон:
Email: mvelev@tu-sofia.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 2006 - сега
Заемана длъжност или позиция: 2006 – досега – професор по организация и управление на производството
Основни дейности и отговорности:
Ръководител на катедра ИИИМ от 2001 г. Научен ръководител на деветима докторанти. Автор и съавтор на общо над 130 научни публикации. Член на ННТД „Мениджмънт и инженеринг”. Член на Съюза на учените в България. Специализирал е в Русия, Украйна, Белгия, Англия, Уелс и Германия по проблемите на Мениджмънта на маркетинга, Маркетинговите комуникации и др. Ръководил е повече от 15 научно-изследователски договора по проблемите на икономиката, маркетинга и мениджмънта.
Име и адрес на работодателя:
Технически университет, София
Русенски университет "А. Кънчев"
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1996 - 2005
Заемана длъжност или позиция: доцент по икономика и управление
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Технически университет, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1986 - 1995
Заемана длъжност или позиция: асистент, старши асистент, главен асистент в катедра ОИМП, ТУ-София
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
Технически университет, София
Вид на дейността или сферата на работа:
от -до: 1983 - 1986
Заемана длъжност или позиция: ДСО „Стара планина”
Основни дейности и отговорности:
Име и адрес на работодателя:
ДСО „Стара планина”, София
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1990 - сега
Наименование на придобитата квалификация: доктор
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
доктор
Ниво по националната класификация:
от -до: 1978 - 1983
Наименование на придобитата квалификация: магистър
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
ВФСИ „Д. А. Ценов” – Свищов
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции:
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС:
Допълнителна информация  
Научни и професионални интереси Научни и професионални интереси свързани с маркетинг, мениджмънт и икономика. Изнася лекции по дисциплините: Мениджмънт на маркетинга, Маркетинг, Маркетингови комуникации, Икономика на предприятието и др.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.