РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Е-портфолио

Лична информация
Име: Володя
Фамилия: Цонев
Адрес:
Телефон:
Email: vol@uni-ruse.bg
Националност:
Дата на раждане:
Пол:
Трудов стаж
от -до: 1974 - 2012
Заемана длъжност или позиция: гл.асистент
Основни дейности и отговорности:
преподавателска дейност в областта на цифровата схемотехника
Име и адрес на работодателя:
Русенски университет "Ангел Кънчев", ул."Студентска" 8, гр. Русе, 7017, България
Вид на дейността или сферата на работа:
Образование и обучение
от -до: 1968 - 1974
Наименование на придобитата квалификация: магистър-инженер по изчислителна техника
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Киевски политехнически институт, Киев, Украйна
Ниво по националната класификация:
от -до: 1964 - 1968
Наименование на придобитата квалификация: радио-телевизионен техник
Основни предмети/застъпени професионални умения:
Име и вид на обучаващата или образователната организация:
Техникум по електротехника, Русе
Ниво по националната класификация:
Лични умения и компетенции
Майчин (и) език (езици):
Чужд (и) език (езици):
 
слушане четене разговор писане
руски
мн.добре мн.добре мн.добре мн.добре
английски
задоволително добре задоволително добре
Социални умения и компетенции:
Организационни умения и компетенции: от 1995 г. до 2012 г. съм бил директор на учебен сектор на РУ
Технически умения и компетенции:
Компютърни умения и компетенции:
Артистични умения и компетенции:
Свидетелство за управление на МПС: от 1972 г., категории А, В и М
Допълнителна информация  
авторски свидетелства 9 броя
почетни звания заслужил доцент от 2011 г.
  Списък на публикациите

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.