РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2001 до 2020 от общо 2185
учебно пособие Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, С.Александров, Т.Кънева. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, ISBN 954-23-0268-1.
учебно пособие Баташки, Г., Е.Аверкович, В.Божков, Г.Илиев, Д.Дамянов. Държавен изпит по счетоводство (2005-2006). Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 191, ISBN 954-23-0227-4.
учебно пособие Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство(нормативни актове, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 2003, стр. 162, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство (нормативни документи, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 1999, стр. 158, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев ,М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, С.Александров, В.Меразчиев. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2004, ISBN 254-23-0203-7.
учебно пособие Велчева Й., А.Любенова. Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 77, ISBN 954-712-258-4.
учебно пособие Велчева Й., Ал. Петков. Учебно помагало по дисциплината “Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/, 2002, ISBN 000000.
учебно пособие Велчева Й., Ал. Петков. Ръководство за упражнения по информационни технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 1998, ISBN 954-712-013-1.
учебно пособие Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
учебно пособие Гиндева Б Димитрова И. ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ Ръководство за семинарни упражнения и самоподготовка. София, Издателски център - ВУ, 2012, ISBN 987-954-9332-79-7.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Русе, "Авангард принт", 2014, стр. 185, ISBN 978-954-337-208-9.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 94, ISBN 954-759-265-3.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 107, ISBN 978-954-759-277-3.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Силистра, Печатница "РИТТ", 2010, стр. 172, ISBN 654-759-242-4.
учебно пособие Димитрова, И. Сборник от задачи и казуси по счетоводство. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2005, стр. 124, ISBN 954-712-299-1.
учебно пособие Димитрова, И. Управленско счетоводство (примери, задачи, въпроси, тестове, казуси). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2004, стр. 102, ISBN 954-712-231-2.
учебно пособие Димитрова, И., Й. Велчева. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието (Сборник с примери и задачи). Русе, Печатна база при Русенски университет, 1996, стр. 66, ISBN 954-712-233-4.
учебно пособие Димов, Д., П. Радулов, Бр. Нейков, Хр. Станков, Г. Митев, Б. Колев, Ч. Везиров, А. Петков. Ръководство за упражнения по експлоатация на селскостопанската техника. София, Земиздат, 1992, стр. 104, ISBN 954-05-035-4.
учебно пособие Дичева, Л. Учебно помагало по Професионална комуникация в англоезична среда. Русе, Русенски университет, 2005, стр. 96, ISBN 954 712 306 8.
учебно пособие Донвеа, Д. ЕКОЛОГИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГЛОБАЛНОТО РАЗВИТИЕ. Учебно пособие за дистанционно обучение. Велико Търново, Център за образователни технологии, ВТУ, 2011, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.