РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2001 до 2020 от общо 2068
книга Diana Antonova, Daniel Pavlov, Anton Nedyalkov, Svilen Kunev, Aslitdin Nizamov, Nodira Namazova, Komil Shokirov, Bobir Azimov, Bobur Urinov, Asliddin Komilov, Abdimalik Berdiev, Fazliddin Diyarov, Adhamjon Tuychiev, Alisher Anvarov, Sherzod Kenjaboev, Joanna Rudawska, Szymon Mazurkiewicz, Ana Kaminska, Anna Depczynska, Gregorio Rodríguez-Herrera, Antonio Falcón-Martel. WP 1 "BUILDING THE KNOWLEDGE BASIS" - Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbeksitan (MATcHES). Bulgaria, PRIMAX, 2016, pp. 343, ISBN 978-619-7242-15-7.
книга Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 3, No 2. Русе, Русенски университет, 2001, pp. 32, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Kornazheva, M. (Ed.). Mediator. Series of the Centre for Jewish Culture and Civilization, Year 1, No 1. Русе, Русенски университет, 1999, pp. 32, ISBN ISSN 1313-6437.
книга Pavlov, D. A New Approach to The River Economic Complex Development. Rousse, AVANGARD PRINT, 2010, pp. 63, ISBN 978-954-337-096-2.
книга Petrova, Roumyana. Anglophone Area Studies: An Introduction, Part One and Part Two // Увод в англоезичното странознание и културознание. Първа и втора част, 386 стр.. Русе, Издателство „Лени Ан”, 2010, ISBN 978–954–8190–72–5.
книга Samoilescu G., B. Ali, F. Nicolae, C. Moroianu, C. Ciobanu, M. Bejan, C. Popa, A. Barbu, L. Cizer, Z. Viorel, Н. Михайлов, К. Андонов, Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, В. Стоянов, К. Мартев, Н. Евстатиева, А. Манукова, Д. Димов, О. Динолов, Е. Куманова, Р. Иванов, С. Кадирова, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, ПРИМАКС, 2012, pp. 291, ISBN 978-954-8675-52-9.
книга Ангелова, П. и М. Корнажева, (Ред.). Научни трудове, т. 38, серия 1. Европеистика.. Русе, Русенски университет, 2001, стр. 222, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда 1. Тенденции и предизвикателства пред устойчивото развитие - общ преглед; 9. Политики за устойчиво потребление и производство (SCP). Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д. М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда, 3. Кодекс на корпоративната устойчивост;5. ЕМАС- поддържаща система на екомениджмънта;7. Европейска схема за екомаркировка. Русе, Primax, 2013, стр. 278, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д., М. Кирова, Св. Рускова, Св. Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда. Раздел VІ и Раздел VІІІ. Русе, Primax, България, 2013, стр. 71, 97, ISBN 978 954 8675765.
книга Антонова, Д., М.Кирова, С. Рускова, С.Кунев. Европейска екомаркировка и системи за управление на околната среда, гл.2 и гл.4. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 126, ISBN 978-954-8675-76-5.
книга Бузера, Й., Е.Димитрова, О. Кайтер, Н.Паня, Ю.Попова, Ю. Рот, А. Тенеску. Основи на интеркултурната комуникация. Велико Търново, Фабер, 2012, стр. 227, ISBN 978-954-400-834-5.
книга Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
книга Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.
книга Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
книга Йорданова, Д. Ръководство за привличане на инвестиции в малки общини. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 46, ISBN 1.
книга Кирова, М. Иновационни алтернативи за технологично развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 196, ISBN 978-954-8675-27-7.
книга Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 3. Политика за устойчиво регионално развитие, Раздел 6. Значение на регионалната инфраструктура.. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.