РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2001 до 2020 от общо 2056
книга Велчева, Й., И. Димитрова. Счетоводство на аграрния сектор. Силистра, Печатница "РИТТ", 2008, стр. 159, ISBN 978-954-712-402-8.
книга Димитрова, И. Амортизационната политика като средство за възпроизводство на капитала. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 48, ISBN NA.
книга Донева, В., В. Антонова, М. Душкова, Ю. Попова, Р. Русев - съставителство, бележки; В. Донева, М. Душкова, Ю. Попова - идеен проект и редакция. Ректорите. Спомени, интервюта, документи. Русе, Университетски издателски център Русенски университет, 2015, стр. 248, ISBN 978-954-712-667-1.
книга Йорданова, Д. Ръководство за привличане на инвестиции в малки общини. Русе, Авангард принт, 2003, стр. 46, ISBN 1.
книга Кирова, М. Иновационни алтернативи за технологично развитие. Русе, Примакс, 2012, стр. 196, ISBN 978-954-8675-27-7.
книга Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 7. Възможности за развитие на човешките ресурси. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Кирова, М. Д. Антонова, Св. Рускова, Св.Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, Раздел 3. Политика за устойчиво регионално развитие, Раздел 6. Значение на регионалната инфраструктура.. Русе, Primax, 2013, стр. 248, ISBN 978 954 8675 772.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С. Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстър за управление и опазване на околната среда. Русе, ППРИМАКС, 2013, стр. 248, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Кирова, М., Д. Антонова, С.Рускова, С. Кунев. Повишена информираност на туристически клъстер за управление и опазване на околната среда, т.5 Развитие на свързаните с туризма сектори на икономиката. Хранително-вкусова и мебелна индустрии, зeмедели. гр. Русе, ПРИМАКС, 2013, стр. 85-106, ISBN 978-954-8675-77-2.
книга Коев, К. Религиозните малцинства в доктрините за сигурност на България, Франция и Великобритания. Сравнителен анализ. София, SNOWMOD, 2018, стр. 357, ISBN 978-619-90916-0-9.
книга Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 52, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2013, стр. 178, ISBN ISSN 1311-3321.
книга Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 51, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 145, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Корнажева, М. (Ред.). Сборник доклади на студентска научна сесия –СНС 15. Русе, Русенски университет, 2015, стр. 115, ISBN ISSN 1311-3321.
книга Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2 Европеистика. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 280, ISBN ISSN 1311-3321.
книга Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски области за добросъседство. Русе, проект BRAINS, 2012, стр. 99, ISBN ISBN: 978-954-916.
книга Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски интеруниверситетски Европа център. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 165, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Корнажева, М. и колектив. Зелена книга за българо-румънска трансгранична идентичностна политика. София, проект BRAINS, 2013, стр. 200, ISBN ISBN: 978-954-916.
книга Кунев, С. Корпоративна социална отговорност. Проблемни области и практики. Русе, Primax, България, 2015, стр. 92, ISBN 978-619-7242-11-9.
книга Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.