РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2021 до 2040 от общо 2064
книга Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове, т. 51, серия 5.2. Европеистика. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 145, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Корнажева, М. (Ред.). Сборник доклади на студентска научна сесия –СНС 15. Русе, Русенски университет, 2015, стр. 115, ISBN ISSN 1311-3321.
книга Корнажева, М. (Ред.). Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 5.2 Европеистика. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 280, ISBN ISSN 1311-3321.
книга Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски области за добросъседство. Русе, проект BRAINS, 2012, стр. 99, ISBN ISBN: 978-954-916.
книга Корнажева, М. и колектив (Ред.). Българо-румънски интеруниверситетски Европа център. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 165, ISBN ISSN:1311-3321.
книга Корнажева, М. и колектив. Зелена книга за българо-румънска трансгранична идентичностна политика. София, проект BRAINS, 2013, стр. 200, ISBN ISBN: 978-954-916.
книга Кунев, С. Корпоративна социална отговорност. Проблемни области и практики. Русе, Primax, България, 2015, стр. 92, ISBN 978-619-7242-11-9.
книга Минчев,Д. Въведение в теорията на пазарното стопанство. Русе, Алис-ООД, 1996, стр. 212, ISBN 954-799-529-4.
книга Михайлова, Л. Вътрешният контрол в управлението на лечебните заведения. (Дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен "доктор"). Русе, ПБ при РУ „Ангел Кънчев”, 2006, стр. 193, ISBN няма.
книга Найденов Н., Ал. Петков, Йорданова Д. Мениджмънт на проекти. София, Фондация за реформа в местното самоуправление, 1999, стр. 120, ISBN 954-712-063-8.
книга Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Терминологичен четириезичен (български, немски, английски и руски) речник по земеделска техника и свързаните с нея области. Тематично направление: Икономика, финанси, маркетинг и мениджмънт на земедел. Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 2015, стр. 140, ISBN 978-954-712-643-5.
книга Нанева, А., Л. Любенов, А. Любенова. Многоезичен тълковен речник по икономика, маркетинг и мениджмънт на използването на земеделската техника. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010, ISBN -.
книга Недялков, А. Изследване и усъвършенстване на информационната система за операционен мениджмънт в малки и средни предприятия. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор” (DOI: 10.13140/RG.2.1.22. Русе, ПБ на Русенски университет, 2010, стр. 40, ISBN N/A.
книга Павел Витлиемов. Иновационен Мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2013, ISBN 978-619-7071-11-5.
книга Чавдарова, И., П. Ангелова, Л. Кутин, М. Корнажева, Р. Собаджиева, Б.Станчева, Н. Локмаджиева, Г. Гоев, П. Лангер, К. Хусман. Русе – град на свободния дух. Русе, Русе прес, 2013, стр. 80, ISBN ISSN 1311-3321.
други трудове Assenova Kamelia. Courses syllabus in Financial management, Publishing house “Stopanstvo”, Sofia, 2009, научна редакция, 2009
други трудове Coordinating Lead Authors: Verena Winiwarter and Gertrud Haidvogl. Contributing Authors and Commentators: Barben Daniel, Contin Marco, Cutura Marija, Domany Bruno, Dorondel Stefan, Egner Heike, Gajski Goran, Garcia-Santos Glenda, Gueorguiev Tzvetelin, Hartl Martina, Hein Thomas, Hudecz Ferenc, Ivan Oana, Jelen Igor, Jungmeier Michael, Kopliku Bresena, Laci Sabri, Lenhardt Mirjana, Tamáska Máté David, Mihalca Andrei, Miho Aleko, Papp Leila, Petrovic Ana, Pont Didier, Pop Ana-Maria, Popova Juliana, Sandu Cristina, Sendzimir Jan, Šmid Hribar Mateja, Stoica Georgeta, Stöglehner Gernot, Tabakovic Momir, Terzic Aleksandra, Torkar Gregor, Žlender Vita, Zojer Hans. Danube:Future White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin, White Paper, 2015,http://www.danubefuture.eu/sites/default/files/DanubeFuture_WhitePaper.pdf, pp. 46
други трудове Антонова Д. „Териториална организация на селскостопанското машиностроене” (по примера на СО „Агромашина” – Русе), дисертационен труд, 1990, стр. 196
други трудове Антонова, Д. Използване на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия - РУ „А.Кънчев” Русе, хабилитационен труд, 2009, стр. 305
други трудове Антонова, Д. Интердисциплинарна програма за обучение на специалисти в областта на приватизацията – Агенция за приватизация – РБ, Русе; РУ „А. Кънчев” – ФПК ISBN 954-9972-19-4, Програма, 1993, стр. 36

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.