РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2021 до 2040 от общо 2222
учебно пособие Банчев ,П. Количествени методи в планирането.Свитък с изпитни материали. Свищов, книгоиздателство Ценов, 2011, ISBN няма.
учебно пособие Баташки, Г. Методика за разработване и защита надипломна работа по счетоводство на банките в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2011, стр. 131, ISBN 978-954-23-0490-6.
учебно пособие Баташки, Г. Методика за разработване на дипломна работа по счетоводство в публичния сектор. Свищов, АИ "Ценов", 2007, ISBN 978-954-23-0330-5.
учебно пособие Баташки, Г. Методика за написване на студентска научна работа. Свищов, АИ"Ценов", 1997, ISBN 978-954-23-0330-5.
учебно пособие Баташки, Г., В. Меразчиев. Отчитане на външнотърговските сделки (нормативни документи и задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2001, ISBN 954-23-0043-3.
учебно пособие Баташки, Г., В.Меразчиев, В.Александров, Т.Кънева, И.Папазов. Бюджетно счетоводство/нормативни документи и задачи. Свищов, АИ "Ценов", 2002, ISBN 95423-0268-1.
учебно пособие Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова. Задачи по банково счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1996, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., В.Меразчиев, Й.Йотова, С.Александров, Т.Кънева. Бюджетно счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 1998, ISBN 954-23-0268-1.
учебно пособие Баташки, Г., Е.Аверкович, В.Божков, Г.Илиев, Д.Дамянов. Държавен изпит по счетоводство (2005-2006). Свищов, АИ "Ценов", 2007, стр. 191, ISBN 954-23-0227-4.
учебно пособие Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство(нормативни актове, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 2003, стр. 162, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., И.Папазов, В.Меразчиев, Т.Кънева. Банково счетоводство (нормативни документи, задачи и тестове). Свищов, АИ "Ценов", 1999, стр. 158, ISBN 954-23-0146-4.
учебно пособие Баташки, Г., Й.Йотова, Е.Аверкович, В.Божков, Л.Петров, Г.Илиев ,М.Дочев, Д.Дамянов, М.Димитров, Р.Симеонова, С.Александров, В.Меразчиев. Методика за разработване и защита на дипломна работа по счетоводство. Свищов, АИ "Ценов", 2004, ISBN 254-23-0203-7.
учебно пособие Велчева Й., А.Любенова. Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 77, ISBN 954-712-258-4.
учебно пособие Велчева Й., Ал. Петков. Учебно помагало по дисциплината “Информационни системи и технологии в бизнеса. Русе, http://ecet.ecs.ru.acad.bg/else/, 2002, ISBN 000000.
учебно пособие Велчева Й., Ал. Петков. Ръководство за упражнения по информационни технологии в бизнеса. Русе, Печатна база на РУ, 1998, ISBN 954-712-013-1.
учебно пособие Велчева, Й., А. Любенова. Финансов мениджмънт, ръководство за упражения. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011, ISBN 978-954-712-527-8.
учебно пособие Гиндева Б Димитрова И. ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ Ръководство за семинарни упражнения и самоподготовка. София, Издателски център - ВУ, 2012, ISBN 987-954-9332-79-7.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство. Русе, "Авангард принт", 2014, стр. 185, ISBN 978-954-337-208-9.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по счетоводство на предприятието. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 107, ISBN 978-954-759-277-3.
учебно пособие Димитрова, И. Ръководство за упражнения по обща теория на счетоводството. Силистра, Печатница "РИТТ", 2011, стр. 94, ISBN 954-759-265-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.