РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20221 до 20240 от общо 20596
други трудове Павлов, В. Най-големият проблем на България е избирателната система, анализ, 2013,http://openparliament.net/agenda/view-82
други трудове Павлов, В. Количествени методи в управлението, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Статистика, електронно учебно пособие, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/
други трудове Павлов, В. Рейтинговата система на висшите училища в България се нуждае от сериозни промени, анализ, 2010,http://www.bgvelikden.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=448
други трудове Павлов, В. Политическата система на България е болна, анализ, 2006,http://www.finance5.bg/news/bulgarian/2954.html
други трудове Павлов, В. За нова избирателна система в България, анализ, 2005,http://vidintour.hit.bg/Resources/Analiz.ppt
други трудове Павлов,Ат.,М.Маркарян, Г.Монов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Г.Николов,В.Филипов,Й.Данев,Е.Ганчев. Идентифициране на аеробно-микроаерофилни, подвижни, спираловидно-виброидни и други сходни грам-негативни бактерии с помощта на компютър, Отчет по завършен научноизследователски проект, 1996, стр. 37
други трудове Папазова М. Създаване, развитие и дейност на банка "Гирдап" 1881-1926, Автореферат, 2012
други трудове Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури на лакътна става лекувани оперативно, дисертационен труд, 2014, стр. 175
други трудове Парашкевова П. Кинезитерапия след фрактури в лакътна става лекувани оперативно, автореферат, 2014, стр. 49
други трудове Пашкунова Ю. Комплексна физиотерапевтична програма при хронична торако-лумбална болка, Дисертационен труд, 2015, стр. 182
други трудове Пенев, П. Научно съобщение на кръгла маса, организирана от Съюза на юристите в България, относно правната уредба на Висшия съдебен съвет, конституционни и законови основания на ВСС, научно съобщение, 2011
други трудове Пенев, П. Научно съобщение, представено на Гражданския конвент за конституционни реформи на тема "Какво ще променят промените в Конституцията", научно съобщение, 2006
други трудове Пенев, П. / съавторство и обща редакция/. Наръчник по организиране на преки връзки между стопанските организации на НРБ с партньори от другите страни членки на СИВ и създаване на съвместни стопански организации на територията на НРБ. Изд.БТПП, наръчник, 1988, стр. 143
други трудове Пенчев, М.С. Методы вероятностного анализа и оптимизации контроля на автоматизированной сборочной линии с последовательным выполнением операций, Автореф. диссерт. на соиск. ученой степени к.т.н., 1982, стр. 16 стр
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5700, стр. 1 - 72
други трудове Петкова, М. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА GEOGEBRA ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОМЕТРИЯ, Дисертационен труд за присъждане на ОНС„доктор“, Д249, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1 - 247
други трудове Пометкова, Я. Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации, Хабилитационен труд (СНС към ВАК), 2007, стр. 211 с.
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език.София, БАН, Дисертационен труд, 1999, стр. 335
други трудове Пометкова, Я. Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език. София, Автореферат, 1999, стр. 28 с.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.