РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20221 до 20240 от общо 20395
патенти и др. Василев, Ц.И. Метод и програма за откриване на колизии при симулация на плат с трасиране на лъчи, извършвано от графичен процесор, Сертификат за авторски права, No 02092014,2014.
патенти и др. Василев, Ц.И., Б. Мутев. Софтуерна библиотека за разработване на игри с цел обучение на студенти по Програмиране и Обектно-ориентирано програмиране, Сертификат за авторски права, No 01092014,2014.
патенти и др. Василева, А. О. Томов, А. Смрикаров. Виртуална лаборатория по "Организация на компютъра", Сертификат за авторски права, No 113/21.05.2004,2004.
патенти и др. Василева,А., А.Смрикаров. ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА”, Сертификат за авторски права, No 12345,2004.
патенти и др. Витлиемов В. Д., Т.М. Тодоров. Устройство за монтаж на еластични елементи, Авторско свидетелство, No 43751 В 23 3 19/0,2002.
патенти и др. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти, Сертификат за авторски права, No 03.11.2011,2011.
патенти и др. Гатев Г., Ив.Замфиров, В.Василев. Комбиниран клинозатягащ патронник, Авт.свид, No 47835, В23В31/16,1989.
патенти и др. Георгиев Г.Р., Н.Т.Николов Еднофазен параметричен източник за неизменен ток" - А.С. № 28220/25.10.1978. Еднофазен параметричен източник за неизменен ток - А.С. № 28220/25.10.1978., Авт. св-во, No № 28220/25.10.197,1978.
патенти и др. Георгиев Г.Р.,Н.Т.Николов,Х.Г.Йосифов. Еднофазен параметричен източник на ток А. С. № 33872/22.ОЗ.1982., Авт. св-во, No № 33872/22.03.198,1982.
патенти и др. Георгиев С. И., Т.М.Тодоров и др. Автомат за монтиране на капсули от пластмаса, Свидетелство за промишлен образец, No 2360,1993.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Автомат за монтиране на термосвиваеми капсули, Свидетелство за промишлен образец, No 2387,1993.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Устройство за поставяне на термосвиваеми капсули, Патент за изобретение, No 60670 В 67 В1/06,1997.
патенти и др. Георгиев С.И., Т.М.Тодоров и др. Устройство за поставяне на термосвиваеми капсули, Патент за изобретение, No 60366 В 67 В1/06,1995.
патенти и др. Георгиев, И., Б. Борисов, Б. Колев, А. Атанасов, Д. Бекана. Устройство за овършаване и почистване на сухоплодни зеленчукови култури, патент, No BG 340 Y1,1999.
патенти и др. Георгиева Н.А., М.К.Кършаков, П.П.Петров. Инструмент за комбинирано обработване на дълбоки отвори, Патент за изобретение на Република България, No 65717,2009.
патенти и др. Големанов Ц. Метод за интегриране на CNP-механизма за извод в SPIDER-програма, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 29102015,2015.
патенти и др. Големанов Ц. SpiderCNP Инструментална среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 02102013,2013.
патенти и др. Големанова Е. Методика за CNP-реализация на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията, авторско свидетелство, No 28102015,2015.
патенти и др. Григоров В., М. Кършаков, С. Костадинов, П. Петров. Плаващ режещ блок за обработване на гладки валове, Патент за изобретение на Република България, No 65740,2009.
патенти и др. Даниел Братанов. Мобилна лаборатория, EUIPO certificate of registration for Community Design, No 004494441-0001,2017.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.