РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20341 до 20360 от общо 20492
патенти и др. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов № 42646 – 14.08.1986, G 06 F 15/31, Бюлетин за изобретения, № 1, 1988. Устройство за задаване на функция за управление, Авторско свидетелство, No 42646, G 06 F 15/,1988.
патенти и др. Даскалов П., Ц. Георгиева. Метод за диагностициране на заболяването FUSARIUM MONILIFORME на царевични зърна чрез анализ на спектрални характеристики на дифузно отражение., Сертификат за полезен модел, No 21072011,2011.
патенти и др. Даскалов П., Ц. Георгиева. Метод за диагностициране на заболяването FUSARIUM GRAMINEARUM на царевични зърна чрез анализ на цветни цифрови изображения., Сертификат за полезен модел, No 22072011,2011.
патенти и др. Даскалов, Д., Ж.Демирев, Хр.Белоев, Е.Спирин. Секция за точна сеитба, патент, No 61372,1998.
патенти и др. Даскалов,Д., Хр.Белоев. Плужно тяло, патент, No 43531,1987.
патенти и др. Джагарова Е.,Вл.Димитров,Т.Бохосян,К. Томов,С. Илиев,С. Цветанов, В. Матева. Еластомерна смес, авторско свидетелство, No 43616 С08l 23/22,1982.
патенти и др. Джуров В. И. APPLIKATION OF FUZZY LOGIC FOR EXAMINATION OF THE INFORMATION OF OBJECTS DINAMIC CHARACTERISTICS WITH LOW -EFFECTIVE REFLECTIVE SURFACE, полезен модел, No 18.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В. И., М. Костова. Inteligent Approach to Determine the Type of Objeccts with Low Effective Reflective Surface, Built with Stealth Technology, полезен модел, No 09.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В., М. Костова,К. Джуров. Аpplication of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action, полезен модел, No 01.04.2015-1,2015.
патенти и др. Джуров В.И. APPLICATION OF HIBRID NEURAL NETWORKFOR QUICK CHOICE OF FREQUENT RANGE FOR OBJECTS WITH PLAZMA COVER, полезен модел, No 17.09.2015,2015.
патенти и др. Димитров В.Д, И.Е.Попов и др. Преносим хидростатичен нивелир, Авторско свидетелство, No 49574,1989.
патенти и др. Димитров П Д., П.Т Радулов, Й Т Даскалов. Метод и устройство за междуредова противоерозионна обработка на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 48821А,1991.
патенти и др. Димитров П., Хр. Белоев и др. Устройство за вертикално мулчиране., патент, No 65393,2008.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов. Машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 64521В1,2005.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Устройство за междуредова противоерозионна обработка на трайни насаждения с редове, ориентирани по наклона на склона, Патент за изобретение, No 64187В1,2004.
патенти и др. Димитров П.Д., П.Т.Радулов, Г.В.Митев. Метод и устройство за комбинирана противоерозионна обработка на почвата на наклонени терени., Утвърден научен продукт за масово внедряване., No № 8,1998.
патенти и др. Димов В., Т. Бахчеванов. Цифрово електронно реле за време, авторско свидетелство, No BG-43830 A,1988.
патенти и др. Добрева, А. Метод за подобряване на трибологичните показатели на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите, Удостоверение за авторско право, No 1153/АД/ЮВП,2012.
патенти и др. Добрева, А., С. Стоянов. Метод за оптимизиране на геометричните параметри на зъбни предавки с вътрешно зацепване и малка разлика в броя на зъбите по критериите контактна якост и якост на огъване, базиран на софтуерна система, Удостоверение за авторско право, No 1176/АД/ЮВП,2012.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.