РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20341 до 20360 от общо 21004
книга Чиприянова, А., М. Ангелова, М. Душкова - съставители. М. Ангелова, М. Душкова - редактори. Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 148, ISBN 978-954-337-232-4.
книга Янев, Ст., Н. Михайлов, И. Стоянов. Справочник с най-добри практики в областта на възобновяемите енергийни източници. Русе, Сдружение Общинска Енергийна Агенция – Русе, 2011, стр. 32, ISBN 114-211-х220.
други трудове 10. Т. Недева, Вл. Петров- „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”- XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение, 270 30. 10. 2011г, Пловдив, сборник резюмета,стр.198. „Периоперативен делир в Ортопедично отделение- можем ли да променим честотата му?”, XVII-ти конгрес по Анестезиология и интензивно лечение,, 2011, стр. 198
други трудове 4. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г., Новотел Пловдив; сборник резюмета, стр. 195 – 196. Перкутанната химическа лумбална симпатектомия като елемент от лечението на хроничните артериални съдови заболявания на долните крайници. Вл. Петров, Г. Георгиев, М. Томов, Т. Недева, ХVІІ-ти конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, 27.Х. – 30.Х.2011 г.,, 2011, стр. 196
други трудове 5. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали. Т. Недева, Д. Арабаджиева, Вл. Петров VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета, стр. 65. Оценка на болката и нейното повлияване при възрастни пациенти с комуникативни проблеми- пилотно сравнение на две невербални скали., VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6., 2012, стр. 65
други трудове 6. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка Д. Арабаджиева, Вл. Петров, Т. Недева VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2012, сборник резюмета,стр.29. Затлъстяването- предизвикателство при лечението на постоперативната болка, VI Национална конференция за изследване и лечение на болката, с международно участие, 31.05- 02.-6.2, 2012, стр. 29
други трудове 8. Т. Недева, Вл. Петров- „Делир в периоперативния период”- XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София, 01- 04. 10.2009 г., сборник с резюмета, стр. 144. „Делир в периоперативния период”-, XVI- ти национален конгрес по Анестезиология и интензивно лечение с международно участие, гр. София,, 2009, стр. 144
други трудове 9. Т. Недева, Вл. Петров, П. Косев- „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”- XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2010г., сборник резюмета, стр.14. „Влияние на интраоперативната седация с пропофол върху честотата на постоперативен делир при ортопедични пациенти”-, XI-ти национален конгрес по Ортопедия и травматология с международно участие, Зл. Пясъци, 06-10.10.2, 2010, стр. 14
други трудове A. Dobreva, V. Dobrev. Internationalisation of Higher Education, Presentation for the 6th Staff Training Week organised at Aristotle University of Thessaloniki, 2016, pp. 17
други трудове Assenova Kamelia. Courses syllabus in Financial management, Publishing house “Stopanstvo”, Sofia, 2009, научна редакция, 2009
други трудове Belemezova K., M. Rizov, M. Hristova-Savova, E. Nikolova, T. Timeva, T. Milachich, M. Yunakova, P. Andreeva, P. Chaveeva, A. Shterev, V. Djonov, I. Dimova. Numerical and structural genomic aberrations in spontaneous abortions, detected by array CGH/NGS analysis., постер, 2018,European Human Genetics Conference, Milan, Italy,
други трудове Coordinating Lead Authors: Verena Winiwarter and Gertrud Haidvogl. Contributing Authors and Commentators: Barben Daniel, Contin Marco, Cutura Marija, Domany Bruno, Dorondel Stefan, Egner Heike, Gajski Goran, Garcia-Santos Glenda, Gueorguiev Tzvetelin, Hartl Martina, Hein Thomas, Hudecz Ferenc, Ivan Oana, Jelen Igor, Jungmeier Michael, Kopliku Bresena, Laci Sabri, Lenhardt Mirjana, Tamáska Máté David, Mihalca Andrei, Miho Aleko, Papp Leila, Petrovic Ana, Pont Didier, Pop Ana-Maria, Popova Juliana, Sandu Cristina, Sendzimir Jan, Šmid Hribar Mateja, Stoica Georgeta, Stöglehner Gernot, Tabakovic Momir, Terzic Aleksandra, Torkar Gregor, Žlender Vita, Zojer Hans. Danube:Future White Paper on Integrated Sustainable Development of the Danube River Basin, White Paper, 2015,http://www.danubefuture.eu/sites/default/files/DanubeFuture_WhitePaper.pdf, pp. 46
други трудове Dimitrov Ts., D. Marinov. Synthesis and characterization of zircon ceramic pigments with rare-earth elements, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 115
други трудове Dobrev, V., A. Dobreva. International cooperation and mobility, Presentation for the First Staff Training Week in STU, Bratislava, 2017, pp. 1-7
други трудове Dobreva, A. Good practices of International activities at the University of Ruse, Presentation for the Staff Training Week organized by University of Foggia, Italy, 2017, pp. 1-10
други трудове Dobreva, A. Global village at the University of Ruse, Presentation within CBC Life; Ruse Chamber of Commerce & Industry, 2015
други трудове Dobreva, A. Dimensiomering von Extenter - Umlaufraedergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz., Diss. A. Technische Universitaet “Otto von Guericke”, Magdeburg, Deutschland, 1989
други трудове Dobreva, A.,V. Dobrev. Students' motivation for becoming Erasmus + participants, Presentation within Erasmus staff training week in UPV - Alcoy, 2015
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Kokkori. Synthesis of ceramics in different colors from industrial waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116
други трудове Doynov M., Ts. Dimitrov, M. Stancheva. Motion for technological scheme for synthesis of ceramics of waste, International conference of physics chemistry ROMPHYSCHEM 15, Bucharest,11-13 september 2013, 2013, pp. 116

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.