РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20341 до 20360 от общо 22032
учебно пособие Василев, Цв., В. Войноховска. Операционни системи – лекции, упражнения и тестове. Русенски университет, Русенски университет, 2013, ISBN XXXX-XXXX.
учебно пособие Василева В. Формиране на комуникативни умения. Русе, Авангард принт ЕООД, 2016, стр. 118, ISBN 978-954-337-292-8.
учебно пособие Василева В. , Б. Илиева. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, ISBN 978-619-207-034-2.
учебно пособие Везиров Ч. Ръководство за курсово проектиране на селскостопански агрегати и технологични комплекси. Русе, Печатна база на РУ, 1989, ISBN 0000000.
учебно пособие Велев Н., Д. Станчев, С. Нейков, Р. Русев, И. Евтимов, Т. Тотев. Автомобили, Трактори и кари - атлас конструкции. Русе, Печатна база на ВТУ, 1982, ISBN 978-954-712-520-.
учебно пособие Велев Н., С. Любенов, Д. Лозанов, Д. Станчев, С. Нейков, Т. Тотев, Д. Кацов, И. Евтимов. Ръководство за упражнения по автомобили, трактори и кари. Русе, Печатна база на ВТУ "А. Кънчев", 1983, ISBN 978-954-712-483-.
учебно пособие Велева А., Ю. Дончева,В. Василева и др. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език в Русенския университет „. Плевен,, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 101, ISBN 978-619-207-035-9.
учебно пособие Велева Е., С.Р.Караколева. Числени методи и статистика - теория и практика с MATLAB. гр.Русе, Издателски център на Русенски университет, 2011, стр. 80, ISBN 954-712-245-2.
учебно пособие Велева, А. Ръководство за семинарни упражнения по Педагогика на играта. Русе, МЕДИАТЕХ, 2013, ISBN 978-619-7071-10-8.
учебно пособие Велева, А., Ю. Дончева и др. Ръководство за провеждане на педагогическата практика на студентите от специалностите ПНУП и НУПЧЕ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2015, стр. 215, ISBN 978-619-207-035-9.
учебно пособие Великанов М., В.Камбурова, И. Илиев, А.Терзиев. Управление на риска и екологическа безопасност при въвеждане на енергоефективни мерки в големи индустриални предприятия (лекционен курс). Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 122-146, ISBN 978-619-207-098-4.
учебно пособие Великанов М., И. Илиев, В. Камбурова, А. Терзиев. Комуникационни умения при енергийно обследване на големи инфраструктурни обекти (лекционен курс). Проект 15.3.1.017 "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична. Русе, Печатна база на Русенски университет "Ан.Кънчев", 2017, стр. 66-121, ISBN 978-619-207-098-4.
учебно пособие Великов В., П.Сигалов. WEB – базирано пособие по дисциплината "Инструментални среди за програмиране – Въведение в Java". Русе, РУ, 2007, ISBN 954-712-310-6.
учебно пособие Великов, В. WEB –базирано пособие по дисциплината „Програмиране на мобилни устройства”. Русе, РУ "А. Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-437-0.
учебно пособие Великова Е., В. Евтимова, Ю. Кандиларов, М. Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част - Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при РУ “А. Кънчев”, 2006, ISBN 954-712-351-3.
учебно пособие Великова Е., В.Евтимова, Ю.Кандиларов,М.Костова. Ръководство за решаване на задачи по Висша математика 1 (първа част-Линейна алгебра и аналитична геометрия). Русе, Печатна база при Русенски университет, 2012, стр. 238, ISBN 978-954-8467-70-4.
учебно пособие Велчев С., И. Ерусалимов, П. Ангелов. Ръководство за лабораторни упражнения па металорежещи машини - I част. Русе, Печатна база на ВТУ, 1991, стр. 80, ISBN -.
учебно пособие Велчев,С.Д.,Вичев,С.В.Иванов,И.К. и др. Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на металите и режещи инструменти. Русе, Печ. база при РУ „А. Кънчев”, 1995, ISBN 4.
учебно пособие Велчев,С.Д.,Иванов,И.К.,Томов,Л.Т. Ръководство за лабораторни упражнения по рязане на материалите. Русе, Печ. база при РУ „А. Кънчев”, Русе, 2007, ISBN 2.
учебно пособие Велчева Й., А.Любенова. Ръководство за упражнения по финансов мениджмънт. Русе, Печатна база при РУ, 2004, стр. 77, ISBN 954-712-258-4.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.