РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20461 до 20480 от общо 20875
други трудове Кунев А. ,Стойнев Д., Димитрова Д. 1.МЦ д-р Кунев,“ и РУ Ангел Кунчев „ катедра Здравни грижи 2. МБАЛ Медика АГ отделение. НАШ АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ РЕПРОДУКТИВНИ НЕУДАЧИ ., постер, 2018,http://www.bsobgyn.com/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/190-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-xxxvi-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0, стр. 4-5
други трудове Кунев, С. Изследване на факторно въздействие върху иновационната активност на малките и средните предприятия, Автореферат на дисертационен труд (42 стр.). Печатна база на РУ, 2012
други трудове Кършаков, М. К. Теоретико-експериментално разработване основите на комбинираното обработване на дълбоки отвори чрез рязане и повърхностно пластично деформиране, хабилитационен труд за професура, 2009
други трудове Кършаков, М. К. Довършващо обработване на вътрешни цилиндрични повърхнини чрез инструменти за ППД, работещи с периодично радиално подаване, Автореферат на кандидатска дисертация, 1988, стр. 50
други трудове Лебедова, Р. Цв. Цанова, Й. Георгиев. Съхранена памет. 75 години от подписване на Крайовската спогодба. Спомени на съвременници., сборник, 2015, стр. 165
други трудове М. Шопов, Т. Михайлова, Т. Недева, Вл. Петров, Д.Арабаджиева, Р. Плачкова. Релаксометрията като инструмент за намаляване на разходите за обща анестезия., научно съобщение, 2009, стр. 146
други трудове Манев, Кр., Н.Манева, Евг. Денева. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9. и 10. клас (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА), Методическо помагало, 2002,http://anubis.bg/в-помощ-на-директора-и-учителя-0/Материали-в-помощ-на-обучението-по-ИТ-30, стр. 139
други трудове Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, дисертационен труд, 1995
други трудове Маринов М. Т., Желязкова И. И. (научен р-л). Един подход за проектиране на управлявани от знания и подпомагани от компютър системи за преподаване, автореферат, 1995
други трудове Маркарям,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Й.Данев,В.Филипов,П.Хараламов. Създаване и усъвършенстване на програмни продукти за идентифициране на бактериите, Отчет по завършен научно-изследователски проект, 1993, стр. 39
други трудове Маркарян,М.,А.Павлов,Вл.Хвърчилков,Ц.Димитрова,Р.Христов,А.Ангелов,И.Иванова,Й.Господинов,Т.Христов. Идентифициране на микроорганизмите от сем.PASTEURELLACEAE с помощта на компютър, Отчет на завършен научноизследователски проект, 1997, стр. 20
други трудове Мартев Кр., К. Коев. Електрически апарати, уеб-базиран курс за обучение, 2013,www.e-learning.uni-ruse.bg
други трудове Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, Изложба, 2011
други трудове Минчев, М. Класически подход към пейзажа, портрета и натюрморта - Русе, Авторска изложба, 2010
други трудове Минчев, М. Пролетен салон на дружеството на художниците - Русе, м. май, 2010;, Изложба, 2010
други трудове Минчев, М. Участие в две регионални художествени изложби в Русе през 2007 г., Изложби, 2007
други трудове Минчев, М. "Via Lomea" - парк "Русенски лом - гр.Русе, Изложба, 2006
други трудове Минчев, М. Участие в колективна изложба-живопис "БОРИСОВА", Изложба, 2006
други трудове Минчев, М. Участие в обща изложба -"Стария град" - Пловдив, Изложба, 2005
други трудове Минчев, М. Участие в изложба-живопис,"Малки форми" - Плевен, Изложба, 2004

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.