РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 20461 до 20480 от общо 21963
учебно пособие Енчев П., П. Ангелов, И. Ерусалимов, И. Колев, Л. Томов. Металорежещи машини-ръководство за курсово проектиране. Русе, Печатна база на ВТУ" Ангел Кънчев", 1989, стр. 136, ISBN -.
учебно пособие Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
учебно пособие Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.
учебно пособие Енчева В.,В.Дочев, Д.Белкинова, Р.Митева, Г.Динев, М.Тодорова, Д.Русанов. Атлас от чертежи за детайлиране. ТУ"Ангел Кънчев" Русе, Печатна база при ТУ Русе, 1992, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Желева И., Г. Попов, Кр. Тужаров, Ив. Николаев, Кл. Климентов, М. Михайлов. Ръководство за упражнения по механика на флуидите. Русе, Печатна база на РУ "Ангел Кънчев", 2006, ISBN 10:954-712-345-9.
учебно пособие Желязкова, И., И. М. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. В. Следов. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината "Програмни системи и езици". Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1992, стр. xx, ISBN -.
учебно пособие Желязкова, И., М. Маринов, С. Стефанова, И. Вълова, Г. Георгиев, Е. Големанова. Дискретни структури (под редакцията на доц. д-р Ирина Желязкова). Русе, България, Печатна База при Русенски Университет, 1996, стр. 67, ISBN -.
учебно пособие Желязкова, И., С. Стефанова, И. Вълова, Г. Т. Георгиев, С. Калинова. Ръководство за решаване на задачи по Дискретни структури - част първа. Русе, България, Авангард Принт ООД, 1998, стр. xx, ISBN -.
учебно пособие Желязов М.П., Желязов П.М. Теория и схемотехника на честотните синтезатори и умножители на честота. Русе, РУ”А. Кънчев”, 2005, ISBN 978-954-712-459-2.
учебно пособие Желязов М.П., Маноилов П.Д., бороджиева А.Н. Ръководство за практически упражнения „Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL”. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2009, ISBN 978-954-712-459-2.
учебно пособие Замфиров Ив., Р. Христов, В. Георгиев. Ръководство за упражнения по технологична екипировка. Русе, Печ база на ВТУ”Ан.Кънчев", 1994, стр. 85, ISBN УДК 621.09:001.2..
учебно пособие Замфиров Ив., Р.Христов. Албум по технологична екипировка. Русе, Печ.база при ВТУ”А.Кънчев”, 1981, ISBN не.
учебно пособие Замфиров Ив., Р.Христов, В.Георгиев. Ръководство за упражнения по технологична екипировка. Русе, Печ.база при ВТУ”А.Кънчев”, 1985, ISBN не.
учебно пособие Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект. В. Търново, "Абагар", 2003, ISBN 954-427-533-9.
учебно пособие Захариев В. и др. Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение). Свищов, АИ "Ценов", 2000, ISBN -.
учебно пособие Захариева К. Помагало за учебно клинична практика. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
учебно пособие Захариева К. Ръководство за практически упражнения по физиология. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
учебно пособие Захариева К Д Христова. Биология и здравно образование. РУ, Издателство МЕДИАТЕХ Плевен, 2015, ISBN ISBN 978-619-207-.
учебно пособие Заяков В., И.Атанасов. Ръководство за лаболаторни упражнения по металорежещи автомати и машини с програмно управление. Русе, ВТУ "А.Кънчев", 1984, ISBN няма.
учебно пособие Здравкова, Златоживка. История на България. Учебно помагало за чуждестранни студенти. Русе, Печатна база при ВТУ, 1988, стр. 100, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.