РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2081 до 2100 от общо 2126
книга Yang, Gi-Chul, Ao, Sio-Iong, Gelman, Len, S. Iliev. Transactions on Engineering Technologies. Netherlands, Springer Netherlands, 2015, pp. XI, 773, ISBN 978-94-017-9803-7.
книга Динев Г., В.Енчева, Д.Белкинова, Р.Митева, М.Тодорова, Д.Русанов, Р.Андреев, Стр.Цомпов, Пл.Митев. Каталог за резервни части на Комбайн "Димитровец" Д-101. МК "Г.Димитров" Русе, МК "Г.Димитров" Русе, 1988, ISBN ХХХХХХХХХХ.
книга Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
книга Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/TC 60 за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки. Русенски Университет, Русе, печатна база Русе, 1982, стр. 92, ISBN 621.831/833.681.3.
книга Пенчева В., А. Асенов. Оптимизация на товaрните автомобилни превози в градски условия. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Пенчева В., Ас. Асенов. Оптимизация на товарите автомобилни превози в градски условия. Печатна база при РУ"А. Кънчев"-Русе, Русенски университет, 2009, стр. 75 с., ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Статева П., В. Енчева, Г. Динев, В. Дочев, В. Джаджев, С. Калчева, Р. Митева, Н. Николов, Т. Трифонов, Ц. Цонева. Комбайн самоходен силажоприбиращ и товарач КСС 100Т - Каталог за резервни части. Русе, Машиностроителен комбинат "Г. Димитров", 1982, стр. 398, ISBN ххххх.
други трудове A. Dobreva, V. Dobrev. Internationalisation of Higher Education, Presentation for the 6th Staff Training Week organised at Aristotle University of Thessaloniki, 2016, pp. 17
други трудове Dobrev, V., A. Dobreva. International cooperation and mobility, Presentation for the First Staff Training Week in STU, Bratislava, 2017, pp. 1-7
други трудове Dobreva, A. Good practices of International activities at the University of Ruse, Presentation for the Staff Training Week organized by University of Foggia, Italy, 2017, pp. 1-10
други трудове Dobreva, A. Global village at the University of Ruse, Presentation within CBC Life; Ruse Chamber of Commerce & Industry, 2015
други трудове Dobreva, A. Dimensiomering von Extenter - Umlaufraedergetrieben mit Geringer Zaehnezahl differenz., Diss. A. Technische Universitaet “Otto von Guericke”, Magdeburg, Deutschland, 1989
други трудове Dobreva, A.,V. Dobrev. Students' motivation for becoming Erasmus + participants, Presentation within Erasmus staff training week in UPV - Alcoy, 2015
други трудове Белоев Иван. Разработване и изследване на модулна система за енергоосигуряване и мониторинг на вредни емисии на автомобилния транспорт, Дисертационен труд, 2015, стр. 154
други трудове Димитров Ю. Theoretical fundamentals of calculation of a screw jack, друго, 2016
други трудове Добрева, А. Уеб базиран курс: ОКС магистър за дистанционно обучение e-Learning Shell.2, Инженерно конструиране, 2013,http://e-learning.uni-ruse.bg/, стр. над 200
други трудове Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, дисертационен труд, 2010, стр. 141
други трудове Илиев С. Изследване разпръскването на течни горива с помощта на енергията на разширяващ се газ при незавихрени струи, автореферат, 2010, стр. 32
други трудове Ненов П. Е. Ангелова В. Ронкова К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането", софтуерна програма, 2013
други трудове Стефанова Т., Б. Тодорова, В. Пенчева. Проектни дейности, като форма в екологичното образование по физика в основното, средното и висшето училище, Сборник доклади от ХХХ Научна конференция на Съюза на физиците в България, Пловдив, 2002, стр. 150-153

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.