РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2081 до 2100 от общо 2202
учебно пособие Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Учебно помагало по двигатели с вътрешно горене - основни термини. Тълковен речник. Русе, Печатна база при РУ "Ангел Кънчев", 2005, стр. 56, ISBN 954-712-270-3.
учебно пособие Илиев Л. А., А. Л. Илиев. Двигатели с вътрешно горене - горивни уредби и автоматично регулиране. Ръководство за лабораторни упражнения и курсова работа. Русе, Печатна база при РУ, 2003, стр. 114, ISBN 954-712-714-X.
учебно пособие Илиев Л., Х. Станчев, В. Иванов. Ръководство за упражнения по автотркторни двигатели. София, Земиздат, 1987, ISBN 631.3.
учебно пособие Калчева Ст., Тр.Трифонов Ц.Цонева, Д.Белкинова, Г.Динев. Техническо чертане - записки на лекциите за студенти от направления Електроника, Автоматика и Електротехника. Държавна печатница "Дунав" Русе, Държавна печатница "Дунав" Русе, 1990, ISBN ххххххххххх.
учебно пособие Калчева,С., Т.Трифонов и др. Техническо чертане-Записки на лекции за студенти направления Електроника и автоматика и електротехника. Русе, ДП Д у н а в, 1988, стр. 126, ISBN 2311.
учебно пособие Каменов Кр., В. Ронкова. Сборник от задачи по инженерна графика. Русе, Академично издателство Русенски университет, 2018, стр. 53, ISBN 978-954-712-744-9.
учебно пособие Кирил Хаджиев. АВТОТРАКТОРНИ ДВИГАТЕЛИ - Лекции. Русе, ПРИМАКС ООД, 2012, стр. 185, ISBN 978-954-8675-45.
учебно пособие Кирил Хаджиев. МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО по Устройство на автотракторните двигатели. Русе, Печ. база на РУ, 2012, ISBN -.
учебно пособие Колев, Н. Ръководство за курсова задача по транспортна инфраструктура. Русе, Русе, 2006, ISBN 0000000.
учебно пособие Колев, Н. Ръководство за курсов проект по технологично проектиране на автотранспортни предприятия. Русе, Русе, 1992, ISBN 0000000.
учебно пособие Колев,Н. Ръководство по организация и управление на сервизната дейност в транспорта (част 1). Русе, Русе, 2005, ISBN 0000000.
учебно пособие Кършакова Р.,И.Борисова,В.Джаджев. Научен стил на речта /обучение на български език на чуждестранни студенти с инженерно-технически профил/. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1987, ISBN ххххх.
учебно пособие Любенов Д., С. Костадинов. Безопасност на движението. Русенския Университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2015, ISBN 978-954-712-663-3.
учебно пособие Любенов Сл., Д. Кацов, И. Евтимов. Методично ръководство за курсова работа по трактори и автомобили. Русе, Печатна база при ВТУ „А.Кънчев”, 1991, стр. 54, ISBN x.
учебно пособие Любенов Сл., Д.Станчев, Д.Лозанов, Р.Русев, Т.Тотев, И.Евтимов, Б.Ангелов. К.Дочев. Ръководство за лабораторни упражнения по АТК. Русе, ПБ на РУ, 1998, стр. 63, ISBN 954-712-240-1.
учебно пособие Любенов, Д., Гелков, Ж. Стилов редактор Н. Бенин. Анализ и реконструкция на пътнотранспортните произшествия. Русе, Академично издателство „Русенски университет”, 2017, стр. 63, ISBN 978-954-712-717-3.
учебно пособие Маринов Е., Р. Русев. Екологически проблеми на автомобилния транспорт. Трептения в двигателите с вътрешно горене. Русе, ПБ на РУ"А.Кънчев", 2000, стр. 62, ISBN 954-712-056-.
учебно пособие Маринов Е., Р.Русев, П.Тепавичаров. Ръководство за лабораторни упражнения по динамика и трептене на двигатели с вътрешно горене. Русе, ПБ на РУ”А.Кънчев”, 2000, стр. 88, ISBN 954-712-056-.
учебно пособие Маринов Е.,В.Джаджев,В.Коева. Технически албум по Машинознание за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ"Ангел Кънчев"-Русе, Печатна база на ВТУ, 1986, ISBN ххххх.
учебно пособие Ненов П., Е. Ангелова, В. Ронкова, К. Каменов. „УЧЕБНИК БЕЗ ДУМИ” – АЛМАНАХ с 2D, 3D визуализации и анимации в помощ на обучението по дисциплините "Машини елементи", "Основи на конструирането". Русе, Издателски център на Русенския университет, 2013, ISBN ХХ.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.