РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2081 до 2100 от общо 2140
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Отчети за лабораторни упражнения по дисциплината Машинознание. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, ISBN CD.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинознание. Русе, РУ, 2003, ISBN WEB сайт.
учебно пособие Спасов, И., О. Алипиев, Т. Дюлгерян, С. Стойков. Машинознание. РУ „Ангел Кънчев”, Електронно учебно пособие, 2002, ISBN -.
учебно пособие Станчев Х., В. Иванов. Ръководство за лабораторни упражнения по електрически уредби на автомобилите, тракторите и карите. Русе, Печатна база на ВТУ, 1990, ISBN няма.
учебно пособие Статева П., В.Енчева, Д.Белкинова, В.Дочев. БДС 2.ХХХ-ХХ Аксонометрични проекции на изделия за каталожни и други материали. София, Комитет за стандартизация, София, Комитет за стандартизация, 1989, ISBN ХХХХХХХХХХ.
учебно пособие Стоянов С., Е. Ангелова, Н. Ангелов, Л. Георгиева, Д. Белкинова, С. Калчева. Общотехническа подготовка, Тест за кандидатстване. Русе, ПБ РУ”А.Кънчев”, 2001, стр. 82 стр., ISBN ххххххххххххх.
учебно пособие Стоянов, А. Методическо ръководство за курсова работа по Техническа експлоатация на транспорта 1. Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев", 2005, ISBN 10:954-712-317-3.
учебно пособие Тодорова, Св., А. Бороджиева, Вл. Матеев. Синтез и анализ на логически схеми – ръководство за разработване на реферати и курсови работи. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2007, стр. 60, ISBN -.
учебно пособие Томов Вл., Кр. Каменов. Методично ръководство за дипломанти. Русе, Русенски университ, 2005, стр. 98, ISBN 24138.
учебно пособие Тотев Т., Р. Иванов, Б. Ангелов. Трактори технически данни. Русе, Печатна база на ВТУ, 2000, стр. 144, ISBN 954-712-053-0.
учебно пособие Тотев, Т., Р. Иванов, Г. Кадикянов. Ръководство за упражнения по Изпитване на автомобили и трактори и Системи за управление на автомобилната техника. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-481-3.
учебно пособие Трифонов, Т., В. Ронкова. Инженерна графика 1, работна тетрадка за упражнение и курсови задачи. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2009, ISBN 978-954-712-453-0.
учебно пособие Янкова, М., Г. Ст. Трендафилов, Г. Ст. Георгиев, В. Пенчева, Г. Гачевски. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ГЕОМЕТРИЯ (за студенти-чужденци от подготвителния курс). Русе, Печатна база при ВТУ “А. Кънчев”, 1985, стр. 84, ISBN -.
книга Arnaudov, K., L. Dimitrov, D. Karaivanov, A.Dobreva. Calculation of Gear Trains with Internal meshing. Sofia, Technical University, 2017, pp. 37, ISBN 978-954-8486.
книга Yang, Gi-Chul, Ao, Sio-Iong, Gelman, Len, S. Iliev. Transactions on Engineering Technologies. Netherlands, Springer Netherlands, 2015, pp. XI, 773, ISBN 978-94-017-9803-7.
книга Динев Г., В.Енчева, Д.Белкинова, Р.Митева, М.Тодорова, Д.Русанов, Р.Андреев, Стр.Цомпов, Пл.Митев. Каталог за резервни части на Комбайн "Димитровец" Д-101. МК "Г.Димитров" Русе, МК "Г.Димитров" Русе, 1988, ISBN ХХХХХХХХХХ.
книга Лилов, Ц., Ц. Петков, К. Бързев, Н. Гатев, Н. Колев, (книга), Изд. “Техника”, София, 1985. Работа на ДВГ с добавки към традиционните горива. София, Техника, 1985, стр. 130, ISBN 3163-4-85.
книга Ненов П., Е. Ангелова. Програмен вариант на опростения метод на ISO/TC 60 за изчисляване на цилиндрични зъбни предавки. Русенски Университет, Русе, печатна база Русе, 1982, стр. 92, ISBN 621.831/833.681.3.
книга Пенчева В., А. Асенов. Оптимизация на товaрните автомобилни превози в градски условия. Русе, Печатна база при Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-8467-40-7.
книга Пенчева В., Ас. Асенов. Оптимизация на товарите автомобилни превози в градски условия. Печатна база при РУ"А. Кънчев"-Русе, Русенски университет, 2009, стр. 75 с., ISBN 978-954-8467-40-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.