РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2101 до 2120 от общо 2202
учебно пособие Ненов П., Т. Н. Дюлгерян и колектив. Лабораторни упражнения по Машинни елементи. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2003, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
учебно пособие Ненов П.,Д. Андреев,П. Стаматов,И. Спасов,Е. Ангелова,Т. Дюлгерян. Лабораторни упражнения по машинни елементи. Русе, Русенски университет, 2002, стр. 84, ISBN 954-712-185-5.
учебно пособие Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинознание и машинни елементи. Задания за курсови работи/ проекти. Отчети за лабораторни упражнения, Под ред. на П. Ненов – Заслужил професор на РУ. Русе, Издателски център при Русенския университет, 2012, стр. 32, ISBN XX.
учебно пособие Пантилеев П., Кр. Каменов, В. Джаджев. Техническо документиране. Русе, Русенски университ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 23, ISBN 8806.
учебно пособие Пенчева В., А. Асенов. Ръководство за курсова работа по „Технология и организация на превозите в транспорта”. Русе, Авангард Принт ЕООД, Русе, 2010, ISBN 978-954-8467-41-4.
учебно пособие Пенчева В., А. Михова, М. Якимова. Ръководство по Основи на информатиката и програмиране на Бейсик (за студенти-чужденци, подготвителен курс). Русе, ПБ при ВТУ, 1989, стр. 58, ISBN 519.682/076/.
учебно пособие Пенчева В., Ас. Асенов. Ръководство на курсова работа по Технология и организация на превозите в транспорта. Печатна база при РУ"А. Кънчев", Русенски университет, 2010, стр. 154, ISBN 978-954-8467-41-4.
учебно пособие Пенчева В., Белоев И. Ръководство за упражнения по технология и управление на транспорта. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2017, стр. 145, ISBN 978-954-712-712-6.
учебно пособие Ронкова, В., В. Хараланова. ПГИГ2 - Работна тетрадка за практически упражнения. Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2012, ISBN 978-954-712-547-6.
учебно пособие Русев Р.Г., К.Дочев. Методическо ръководство за курсово проектиране по автомобили. Русе, Печатна база РУ”А.Кънчев”, 1992, стр. 96, ISBN 954-712-240-1.
учебно пособие Русев, Р., Г. Станева, Г. Кадикянов. Ръководство за практически упражнения и разработване на курсова задача по Надеждност на транспортната техника. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, ISBN 978-619-7242-27-0.
учебно пособие Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Н. Николов. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ - Ръководство за упражнения, машинни специалности. Русе, ВТУ "А. Кънчев", 1985, стр. 100, ISBN ХХХХХ.
учебно пособие Русева С., В. Енчева, В. Дочев, Р. Митева, С. Калчева, Г. Динев, Т. Трифонов, Ц. Цонева, Н. Николов, В. Джаджев. СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ПРОЕКЦИОННО ЧЕРТАНЕ. София, ТЕХНИКА, 1984, стр. 230, ISBN УДК 621.7 : 744.
учебно пособие Русева С., В.Енчева, Г. Динев, Д. Белкинова, П. Статева, В. Дочев, Р. Митева, Т.Трифонов, Н. Николов, С. Калчева, Ц. Цонева. Сборник задачи по проекционно чертане - част 2. Русе, П е ч а т н а б а з а ВТУ “А. Кънчев”, 1986, стр. 282, ISBN 2310.
учебно пособие Русева Сл.,В.Джаджев. Учебно помагало по техническо чертане за чуждестранни студенти от подготвителен курс.. ВТУ, Печатна база на ВТУ, 1985, ISBN ххххх.
учебно пособие Русева, С., Л. Хубенова,С. Калчева, Т. Трифонов. Ръководство по машинна графика. София, Т е х н и к а, 1986, ISBN 2309.
учебно пособие Русева, С.,В.Енчева,Т. Трифонов и др. Сборник задачи по проекционно чертане. София, Т е х н и к а, 1984, стр. 228, ISBN 2306.
учебно пособие Сливаров О., Николов М., Станева Г. Поддържане и ремонт на транспортна техника. Издателски център при Русенски университет, Медиатех, 2016, стр. 93, ISBN 978-619-207-049-6.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи – част2. Русе, РУ, 2011, ISBN WEB сайт.
учебно пособие Спасов И. Г., Т. Н. Дюлгерян. Машинни елементи - Курсова работа, Лабораторни упражнения. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2010, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.