РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 2821 до 2840 от общо 2876
патенти и др. Даскалов Д., Георгиева К., Демирев Ж., Михайлов М. Комбинирана машина за почвообработка и подпластова разпръсната сеитба, патент, No 61152,1997.
патенти и др. Даскалов, Д., Ж.Демирев, Хр.Белоев, Е.Спирин. Секция за точна сеитба, патент, No 61372,1998.
патенти и др. Даскалов,Д., Хр.Белоев. Плужно тяло, патент, No 43531,1987.
патенти и др. Димитров П Д., П.Т Радулов, Й Т Даскалов. Метод и устройство за междуредова противоерозионна обработка на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 48821А,1991.
патенти и др. Димитров П., Хр. Белоев и др. Устройство за вертикално мулчиране., патент, No 65393,2008.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов. Машина за междуредова противоерозионна обработка и сеитба на окопни култури по наклонени терени., Патент за изобретение, No 64521В1,2005.
патенти и др. Димитров П.Д., А.Л. Лазаров, П.Т. Радулов, С.Т. Стойчев. Устройство за междуредова противоерозионна обработка на трайни насаждения с редове, ориентирани по наклона на склона, Патент за изобретение, No 64187В1,2004.
патенти и др. Димитров П.Д., П.Т.Радулов, Г.В.Митев. Метод и устройство за комбинирана противоерозионна обработка на почвата на наклонени терени., Утвърден научен продукт за масово внедряване., No № 8,1998.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев. Метод и инсталация за термовлажностна обработка на въздух, патент, No 47305,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на горими дървесни отпадъци, патент, No 49782,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топлообменник, патент, No 50798,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за оползотворяване на отпадна топлина от димни газове, патент, No 50356,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Контактен топломасообменен апарат, патент, No 49856,1995.
патенти и др. Дочев Я., И.Илиев, Г.Атанасов. Инсталация за охлаждане на въздух, патент, No 49327,1995.
патенти и др. Енчев К.Ц., С.Б. Стойков. Механизъм за уравновесяване на стреловия шарнирен четиризвенник на портален кран., А.С.№42064,B 66, С 19/00 (НРБ), No 42064, В 66,1987.
патенти и др. Зафиров, Д., О. Алипиев. Сачмено-зъбна предавка, Авторско свидетелство за изобретение, No 42792,1988.
патенти и др. Златев П., С. Монев, Д. Ангелов. Плосък слънчев колектор, Патент, No 64927,2002.
патенти и др. Илиев И. Инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина, патент, No 50575,1995.
патенти и др. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51189,1995.
патенти и др. Илиев И., Г.Атанасов, Я.Дочев. Инсталация за очистване на димни газове, патент, No 51188,1995.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.