РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3201 до 3220 от общо 3604
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Проблемы занятости и безработицы. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 116-120, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Развитие рынка труда в Болгарии. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 120-124, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Развитие концепции социальной экономики. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 125-128, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Социальной экономики и социального предпринимательства. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 128-131, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Социальная экономика и социальное предприятие. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 131-135, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Влияние социальной экономики на занятость. В: Стратегічні Орієнтири Розвитку Економіки України Міжнародна Науково-Практична Конференція, Одеса, 2017, стр. 135-138, ISBN 978-617-7326-24-2.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Управление на конфликти в организацията. В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, стр. 213-219, ISBN 2367-7465.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. „Балансирана карта за оценка” като образец за управление и контрол в националната система за отбрана и сигурност. В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 26-27.10.2017г, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ Велико Търново, 2017, стр. 220-228, ISBN 2367-7465.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Балансирана карта за оценка като инструмент за стратегическо управление и контрол в националната система за отбрана и сигурност. В: Национална научна конференция „Образование и наука- за личностно и обществено развитие“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - филиал гр. Смолян, Хуманитарни и обществени науки, 2017, стр. 416-427, ISBN 978-954-8767-67-5.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, М., Георгиев. Предпоставки за разработване и внедряване на балан-сирана карта за оценка като инструмент за стратегическо управление и контрол в нацио-налната система за отбрана и сигурност. В: Национална научна конференция „Образование и наука- за личностно и обществено развитие“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - филиал гр. Смолян, Хуманитарни и обществени науки, 2017, стр. 406-415, ISBN 978-954-8767-67-5.
доклад Терзиев, В., В., Банабакова, О., Латышев. Сандарты обслуживания клиентов. В: МВ 103 „Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития“: Сборник материалов Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 15 октября 2017 г, 2017, стр. 203-210, ISBN 978-5-9500713-3-1.
доклад Терзиев, В., М., Геогиев. Эволюция понимания аудита. В: International Scientific and Practical Conference Ukraine Bulgaria EU: economic and social development trends, Burgas, Bulgaria, 2017, стр. 225-229, ISBN 978-619-160-821-8.
доклад Терзиев, В., М., Геогиев. Концептуальные основы управленческого контроля– анализ и совершенствование. В: International Scientific and Practical Conference Ukraine, Bulgaria, EU: economic and social development trends, Burgas, Bulgaria, 2017, стр. 221-225, ISBN 978-619-160-821-8.
доклад Терзиев, В., М., Геогиев. Формальные аудиторские проявления и институциональность. В: International Scientific and Practical Conference Ukraine, Bulgaria EU: economic and social development trends, Burgas, Bulgaria, 2017, стр. 217-221, ISBN 978-619-160-821-8.
доклад Терзиев, В., М., Георгиев. Социалната икономика и европейският социален модел. В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 25-26 октомври 2018 година, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”,Велико Търново, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2018, стр. 114-137, ISBN 2367-7465.
доклад Терзиев, В., М., Георгиев. Мотивиране на персонала в организацията. В: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” 25-26 октомври 2018 година, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, НВУ „Васил Левски”, НВУ „Васил Левски”, Велико Търново, 2018, стр. 101-113, ISBN 2367-7465.
доклад Терзиев, В., М., Петков, Д., Везиева. Социальная экономика и европейская социальная модель. В: II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018, Kielce, Poland: Baltija Publishing, State University of Jan Kochanowski, 2018, стр. 74-77, ISBN 978-9934-571-22-0.
доклад Терзиев, В., М., Петков, Д., Везиева. Социальная экономика и социальное предпринимательство. В: II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018, Kielce, Poland: Baltija Publishing, State University of Jan Kochanowski, 2018, стр. 71-74, ISBN 978-9934-571-22-0.
доклад Терзиев, В., М., Петков, Д., Везиева. Взаимодействие социальных предприятий и государства. В: II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018, Kielce, Poland: Baltija Publishing, State University of Jan Kochanowski, 2018, стр. 68-71, ISBN 978-9934-571-22-0.
доклад Терзиев, В., М., Петков, Д., Везиева. Социальныe предприятия как поставщики социальных услуг. В: II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018, Kielce, Poland: Baltija Publishing, State University of Jan Kochanowski, 2018, стр. 64-67, ISBN 978-9934-571-22-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.