РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3201 до 3220 от общо 3328
учебно пособие Замфиров Ив., Р.Христов, В.Георгиев. Ръководство за упражнения по технологична екипировка. Русе, Печ.база при ВТУ”А.Кънчев”, 1985, ISBN не.
учебно пособие Заяков В., И.Атанасов. Ръководство за лаболаторни упражнения по металорежещи автомати и машини с програмно управление. Русе, ВТУ "А.Кънчев", 1984, ISBN няма.
учебно пособие И.Атанасов. CAM системи, Електронна форма на учебник за дист.обучение., 2013, http://e-learning.uni-ruse.bg/. Русенски университет, Център за дистанционно обучение, 2013, ISBN няма.
учебно пособие И.Атанасов. CAM системи, Ръководство за упражнения с тестове и задачи, http://e-learning.uni-ruse.bg/. Русенски университет, Център за дистанционно обучение, 2013, ISBN няма.
учебно пособие Иванов В., Ал. Иванов. РЕЖЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2011, стр. 61, ISBN 979-954-712-542-1.
учебно пособие Илиев В., К.Попов, К.Григорова, М.Марков, И.Атанасов, Р.Русев, Ст.Попова. Програмна система МНЕМО - Ръководство за потребителя. Русе, ФПК при ВТУ, 1987, стр. 79, ISBN няма.
учебно пособие Илиев, М., В. Русева, Ю. Ангелов. Справочник на кандидат-студента в Русенския университет "Ангел Кънчев" 2014. Русе, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2014, стр. 68, ISBN ISBN.
учебно пособие Колев И., П. Ангелов, Т. Тодоров. Технология на машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Русенски университет "А. Кънчев", 2007, стр. 97, ISBN -.
учебно пособие Колев, И., Костадинов, В., Дограмаджиян, Х. Учебна практика по технология на машиностроенето – второ преработено издание. Русе, Печ. база при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 78, ISBN 978-954-8467-02-5.
учебно пособие Колев,И.,Ангелов,П.,Тодоров,Т. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето.Част І.Рязане, инструменти и машини. Русе, ЕТ „НИКИ-Ивайло Начев”, Русе, 2007, ISBN 1.
учебно пособие Колев,И.,Костадинов,В.С.,Дограмаджиян,Х.К. Учебна практика по технология на машиностроенето-лабораторни упражнения и практически занятия. Русе, Печ.база на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2003, ISBN 3.
учебно пособие Корийков Ц., Б. Сотиров , М. Петров. Ръководство по метрология и измерителна техника -допусково проектиране. Русе, Печатна база при РУ" А. Кънчев", 2004, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие КОРИЙКОВ, Цв. С., СОТИРОВ, Б. Д., Петров Мл. И. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране.. РУ, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 65, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие КОРИЙКОВ, Цв., СОТИРОВ, Б., Петров, Мл. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране. Русенски университет, Печатна база РУ, 2012, стр. 110, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д. Митев. Ръководство за шлосер-монтьори. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-8861-06-08.
учебно пособие Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д.Митев. Ръководство за лабораторни упражнения по технология и автоматизация на двигателостроенето. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-7762-02-1.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, М. Василева, Д. Христов, Л. Игнатова, Н. Станчева, И. Иванов, Р. Танов. Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 1998, стр. 168, ISBN 954-712-0008-5.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, Н. Станчева, И. Иванов, Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Съпротивление на материалите - ръководство за самостоятелна подготовка. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2004, стр. 128, ISBN 954-712-253-3.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й.Николов, Д. Христов, Н.Станчева, В.Боздуганова, Ю.Ангелов. Таблици и контролни въпроси по Съпротивление на материалите. Русенския университет, Русе, 2000, ISBN 954-712-089-1.
учебно пособие Кършаков, М. К. Технология на машиностроенето. Ямбол, Печатна база, 2004, ISBN 987-954-9999-65-5.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.