РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3201 до 3220 от общо 3321
учебно пособие Колев И., П. Ангелов, Т. Тодоров. Технология на машиностроенето. Ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Русенски университет "А. Кънчев", 2007, стр. 97, ISBN -.
учебно пособие Колев, И., Костадинов, В., Дограмаджиян, Х. Учебна практика по технология на машиностроенето – второ преработено издание. Русе, Печ. база при РУ „А.Кънчев”, 2010, стр. 78, ISBN 978-954-8467-02-5.
учебно пособие Колев,И.,Ангелов,П.,Тодоров,Т. Ръководство за лабораторни упражнения по технология на машиностроенето.Част І.Рязане, инструменти и машини. Русе, ЕТ „НИКИ-Ивайло Начев”, Русе, 2007, ISBN 1.
учебно пособие Колев,И.,Костадинов,В.С.,Дограмаджиян,Х.К. Учебна практика по технология на машиностроенето-лабораторни упражнения и практически занятия. Русе, Печ.база на РУ “А.Кънчев”, Русе, 2003, ISBN 3.
учебно пособие Корийков Ц., Б. Сотиров , М. Петров. Ръководство по метрология и измерителна техника -допусково проектиране. Русе, Печатна база при РУ" А. Кънчев", 2004, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие КОРИЙКОВ, Цв. С., СОТИРОВ, Б. Д., Петров Мл. И. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране.. РУ, Печатна база на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2003, стр. 65, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие КОРИЙКОВ, Цв., СОТИРОВ, Б., Петров, Мл. Ръководство по метрология и измервателна техника. Допусково проектиране. Русенски университет, Печатна база РУ, 2012, стр. 110, ISBN 954-712-179-0.
учебно пособие Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д. Митев. Ръководство за шлосер-монтьори. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-8861-06-08.
учебно пособие Костадинов В. С., М. К. Кършаков, В. И. Григоров, Д.Митев. Ръководство за лабораторни упражнения по технология и автоматизация на двигателостроенето. Русе, Печатна база ВТУ, 1986, ISBN 954-7762-02-1.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, М. Василева, Д. Христов, Л. Игнатова, Н. Станчева, И. Иванов, Р. Танов. Ръководство за решаване на задачи по съпротивление на материалите. Русе, РУ “Ангел Кънчев” – Русе, 1998, стр. 168, ISBN 954-712-0008-5.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й. Николов, Н. Станчева, И. Иванов, Ю. Ангелов, В. Боздуганова. Съпротивление на материалите - ръководство за самостоятелна подготовка. Русенски университет, Печатна база при Русенски университет “Ангел Кънчев, 2004, стр. 128, ISBN 954-712-253-3.
учебно пособие Куюмджиев Хр., Й.Николов, Д. Христов, Н.Станчева, В.Боздуганова, Ю.Ангелов. Таблици и контролни въпроси по Съпротивление на материалите. Русенския университет, Русе, 2000, ISBN 954-712-089-1.
учебно пособие Кършаков, М. К. Технология на машиностроенето. Ямбол, Печатна база, 2004, ISBN 987-954-9999-65-5.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Младенов Ю., Д. Димитров, В. Карачорова. Структура и организация на фирмата. Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2017, стр. 70, ISBN 978-954-712-726-5.
учебно пособие Младенов, Ю. . Организация и управление на фирмата - ръководство, допълнено и преработено. Русе, Русе, 2012, стр. 101, ISBN 978-954-8467-67-4.
учебно пособие Младенов, Ю., Д. Атанасова. Проверяване на инструменти за нарязване на зъбни колела с еволвентен профил (ръководство за упражнения). Русе, Печатна база на РУ, 2004, ISBN 954-712-312-2.
учебно пособие Младенов, Ю.П. Организация и управление на фирмата (ръководство за упражнения). , , .. Русе, Печатна база на РУ, 2003, ISBN 954-712-182-0.
учебно пособие Н.Попов, Д.Христов, Л.Даскалова, В.Петров. Ръководство за решаване на задачи по Техническа механика. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2002, стр. 68, ISBN 954-712-131-6.
учебно пособие Наков Н., Т. Тошков, Цв. Корийков, Бр. Сотиров, Мл. Петров, ив. Попов, Св. Цанков. МЕТРОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО. Русенски университет "Ангел Кънчев", Печатна база РУ, 1996, ISBN 0-0-0-0-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.