РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3641 до 3660 от общо 3960
учебно пособие Леви А., А.Манукова-Маринова. Теория на електронните схеми - ръководство за упражнения. Русенски университет “Ангел Кънчев”, Университетски издателски център при Русенския университет “Ангел Кънчев”, 2013, стр. стр. 90, ISBN 978-954-712-588-9.
учебно пособие Леви А., А.Манукова-Маринова. Теория на електронните схеми – ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2006, стр. 87, ISBN 978-954-712-333-5.
учебно пособие Леви А., А.Манукова-Маринова,. Ръководство за лабораторни упражнения по дисциплината “Електронни устройства за контрол и управление". Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 1994, стр. 32, ISBN 954-712-333-5.
учебно пособие Лехов Г. Л., В. Б. Стоянов. Въведение в теорията на автоматичното управление. Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на ВТУ „Ангел Кънчев”, 1994, стр. 74, ISBN 954 712085-9.
учебно пособие М. Христова, В. Русева. Електротехническо чертане (AUTOCAD 2017) Практическо ръководство. Русе, Академично издателство “Русенски Университет”, 2017, стр. 109, ISBN 978-954-712-715-9.
учебно пособие Маноилов, Пл., А. Бороджиева, М. Желязов. Симулиране на устройства за цифрова обработка и пренасяне на сигнали с VHDL. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2009, стр. 160, ISBN 978-954-712-459-2.
учебно пособие Манукова А., К.Щерева. Ръководство за дипломно проектиране. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2007, стр. 34
учебно пособие Манукова-Маринова А., В. Димов. Аналогова схемотехника, ръководство за практически упражнения. Русе, Печатна база при Русенския Университет "А. Кънчев", 2010, стр. 137, ISBN 978-954-712-491-2.
учебно пособие Манукова-Маринова А., И. Иванов, Л. Димитрова. Медицинска електроника – ръководство за практически упражнения. Русенски университет, Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2016, стр. 82, ISBN 978-954-712-701-2.
учебно пособие Манукова-Маринова А., К.Щерева,. Електроника – ръководство за дипломно проектиране,. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2003, стр. 30
учебно пособие Манукова–Маринова, Ан.Вл., А.Н. Бороджиева. Комуникационни вериги – ръководство за упражнения. Русе, Печатна база на Русенски университет, 2002, стр. 104, ISBN 954-712-135-9.
учебно пособие Маринов, М. Информационни системи – ръководство за практически упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2005, стр. 84, ISBN 954-9972-63-1.
учебно пособие Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
учебно пособие Михайлов Л. Д,. Ръководство за курсов проект и семинарни упражнения по електрическа част на електрически централи и подстанции. Русе, Университетски издателски център при Русенски университет “Ангел Кънчев", 2014, стр. 155, ISBN 978-954-712-625-1.
учебно пособие Михайлов Л., Б. Манолова. Релейни защити Siprotec. Методични указания за провеждане на семинарни и лабораторни упражнения. Университетски издателски център при РУ "Ангел Кънчев", PRIMAX, 2014, стр. 70, ISBN 978-954-8675-83-3.
учебно пособие Михайлов Л., С. Иванов. Сборник задачи по електрически подстанции. Русе,се, 1992., Печ. база при Технически университет - Русе, 1992, ISBN УДК 621.311.4:621.
учебно пособие Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
учебно пособие Михайлов Н., Б. Борисов и В. Пенчев. Ръководство за лабораторни упражнения по електронизация на процесите в селското стопанство. Русе, Печатна база при РУ, 1988, ISBN ЦБ48098.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Ръководство за упражнения. Русе, ПРИМАКС, 2012, стр. 73, ISBN 978-954-8675-42-0.
учебно пособие Михайлов Н., Д. Антонова, И. Евстатиев, И. Стоянов, Н. Евстатиева, К. Мартев, А. Манукова, Д. Павлов, О. Динолов, Е. Куманова, С. Кадирова, Р. Иванов, Ц. Георгиев. Възобновяеми енергийни източници и технологии. Русе, Примакс, 2012, ISBN 978-954-8675-42-0.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.