РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3641 до 3660 от общо 3710
патенти и др. Василева,А., А.Смрикаров. ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО „ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА”, Сертификат за авторски права, No 12345,2004.
патенти и др. Вълова, И., Й. Калмуков. Система за управление на студентски проекти, Сертификат за авторски права, No 03.11.2011,2011.
патенти и др. Георгиев Г.Р., Н.Т.Николов Еднофазен параметричен източник за неизменен ток" - А.С. № 28220/25.10.1978. Еднофазен параметричен източник за неизменен ток - А.С. № 28220/25.10.1978., Авт. св-во, No № 28220/25.10.197,1978.
патенти и др. Георгиев Г.Р.,Н.Т.Николов,Х.Г.Йосифов. Еднофазен параметричен източник на ток А. С. № 33872/22.ОЗ.1982., Авт. св-во, No № 33872/22.03.198,1982.
патенти и др. Големанов Ц. Метод за интегриране на CNP-механизма за извод в SPIDER-програма, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 29102015,2015.
патенти и др. Големанов Ц. SpiderCNP Инструментална среда за визуално програмиране чрез управляващи мрежи, сертификат за авторски права върху научен продукт, No 02102013,2013.
патенти и др. Големанова Е. Методика за CNP-реализация на алгоритми за търсене в Пространство на състоянията, авторско свидетелство, No 28102015,2015.
патенти и др. Даниел Братанов ПАВЕЛ ВИТЛИЕМОВ МИЛКО МАРИНОВ. СИСТЕМА ЗА СИМУЛИРАНЕ РАБОТАТА НА ШПРИЦФОРМИ, СЕРТИФИКАТ за АВТОРСКИ ПРАВА, No 02.04.2012/04,2012.
патенти и др. Даскалов П. И., В. Б. Стоянов № 42646 – 14.08.1986, G 06 F 15/31, Бюлетин за изобретения, № 1, 1988. Устройство за задаване на функция за управление, Авторско свидетелство, No 42646, G 06 F 15/,1988.
патенти и др. Даскалов П., Ц. Георгиева. Метод за диагностициране на заболяването FUSARIUM MONILIFORME на царевични зърна чрез анализ на спектрални характеристики на дифузно отражение., Сертификат за полезен модел, No 21072011,2011.
патенти и др. Даскалов П., Ц. Георгиева. Метод за диагностициране на заболяването FUSARIUM GRAMINEARUM на царевични зърна чрез анализ на цветни цифрови изображения., Сертификат за полезен модел, No 22072011,2011.
патенти и др. Джуров В. И. APPLIKATION OF FUZZY LOGIC FOR EXAMINATION OF THE INFORMATION OF OBJECTS DINAMIC CHARACTERISTICS WITH LOW -EFFECTIVE REFLECTIVE SURFACE, полезен модел, No 18.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В. И., М. Костова. Inteligent Approach to Determine the Type of Objeccts with Low Effective Reflective Surface, Built with Stealth Technology, полезен модел, No 09.09.2015,2015.
патенти и др. Джуров В., М. Костова,К. Джуров. Аpplication of Probability Neural Networks for Classification of Explosives with Blasting Action, полезен модел, No 01.04.2015-1,2015.
патенти и др. Джуров В.И. APPLICATION OF HIBRID NEURAL NETWORKFOR QUICK CHOICE OF FREQUENT RANGE FOR OBJECTS WITH PLAZMA COVER, полезен модел, No 17.09.2015,2015.
патенти и др. Димитров В.Д, И.Е.Попов и др. Преносим хидростатичен нивелир, Авторско свидетелство, No 49574,1989.
патенти и др. Димов В., Т. Бахчеванов. Цифрово електронно реле за време, авторско свидетелство, No BG-43830 A,1988.
патенти и др. Е.Гиздарски, И.Танков, Г.Танкова, А.Смрикаров, Ст.Смрикаров. Магистрален емулатор, Авторско свидетелство, No 45829,1988.
патенти и др. Е.Гиздраски, А.Смрикаров, Ст.Смрикарова. Вътрешносхемен емулатор, Авторско свидетелство, No 42811,1986.
патенти и др. Е.Гиздраски, Ст.Смрикарова, А.Смрикаров. Метод за функционално тестване на запомнящи устройства с произволен достъп, Авторско свидетелство, No 45008,1987.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.