РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3681 до 3700 от общо 3968
учебно пособие Петров О. Ръководство за лабораторни упражнения по осветителна и инсталационна техника. Русе, Авангард принт, 2012, стр. 60, ISBN 978-954-337-178-5.
учебно пособие Пламен Даскалов, Цветелина Драганова. Индустриални мрежи в компютърните системи за управление. Ръководство за практически упражнения.. Русе, Издателски център при Русенски университет "А. Кънчев", 2011, ISBN 978-954-712-543-8.
учебно пособие Попова, М., Л. Георгиева, Н. Ангелов, Г. Харизанов, Г. Лехов. Основи на автоматиката, ръководство за лабораторни упражнения. Русе, Печатна база РУ, 1982, ISBN ххххххххххххх.
учебно пособие Радев, Д., И. Стоянов. Микропроцесорни устройства в радиотехническите системи - учебно помагало. Русе, Печатна база на РУ, 1998, стр. 30, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Рангелов В., А.Манукова. Аналогова схемотехника – ръководство за лабораторни упражнения,. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 1996, стр. 101
учебно пособие Рашков Г., Б. Евстатиев. Web-базирано учебно пособие по Електротехника и електроника - практически упражнения. Русе, РУ, 2013, ISBN няма.
учебно пособие Русева Й., Н. Бенчева. Микропроцесорна схемотехника – І, Ръководство за упражнения. Русе, Печатна база, 2001, стр. 95, ISBN 954-71.
учебно пособие Русева, Сл., А. Добрева, Цв. Георгиев. Ръководство по основи на проектирането. Русе, Печатна база, 1995, ISBN x.
учебно пособие Смрикаров,А. Наръчник на докторанта – първа част. Русе, Авангард принт, 2008, стр. 118, ISBN 978-954-712-418-9.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Ръководство за докторанти (част втора). Русе, РУ, 2001, стр. 148, ISBN 954-712-103-0.
учебно пособие Смрикарова Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft WORD 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, РУ "А. Кънчев", 2000, pp. 134, ISBN x.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийни системи и технологии. Русе, Авангард принт, 1999, pp. 94, ISBN 954-712-049-2.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев. Мултимедийна авторска система Asymetrix ToolBook. Русе, Авангард принт, 1999, стр. 140, ISBN 978-954-712-049-5.
учебно пособие Смрикарова, Ст., Цв. Георгиев, Г. Георгиев, С. Калинова, Н. Бенчева. Microsoft Windows 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000. Русе, Авангард принт, 2000, pp. 136, ISBN x.
учебно пособие Станчев Т. Протоколна тетрадка по дисциплината „Електроника и електронни измервания”. Русе, Русе, 2012, ISBN няма.
учебно пособие Станчев, Т. Протоколна тетрадка по дисциплината "Електрични измервания". РУ, РУ "Ангел Кънчев", 2009, стр. 48, ISBN няма.
учебно пособие Станчев, Т., И. Цветков. Методическо ръководство за практически упражнения по дисциплините „Електрически измервания” и „Измервания”. Русе, РУ "Ангел Кънчев", 2014, ISBN (под печат).
учебно пособие Стефанов С. П., В. С. Русева. Електроснабдяване - Ръководство за курсово проектиране и семинарни упражнения. Русе, Русенски университет, 2009, стр. 142, ISBN 978-954-712-435-6.
учебно пособие Стефанов Ст., Р. Кючуков, В. Русева. Електроснабдяване - ръководство за лабораторни упражнения (второ преработено и допълнено издание). Русенски университет “Ангел Кънчев”, Печатна база, 2006, стр. 83, ISBN 10:954-712-340-8.
учебно пособие Стефанова С., Г. Георгиев, М. Илиев. Комутационна, мултиплексна и кабелна техника/Комутационна техника/. Русе, Русенски университет, 2000, стр. 145, ISBN 954-990-663-9.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.