РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3701 до 3720 от общо 3812
книга Съставители: проф. Ив. Недев, доц. Т. Георгиева, доц. П. Трендафилова, д-р Я. Пометкова, доц. Р. Русев. Известия на Научен център “Св. Дазий Доростолски”. Книга ІІ. В памет на проф. Славчо Иванов. Силистра, ТИБО, Силистра, 2007, стр. 453, ISBN 954 759 184 - 3.
книга Съставители: Р. Русев, Я. Пометкова, Е. Недкова и др. Арнаудов сборник, Том 9. Русе, Лени-Ан, 2017, стр. 580, ISBN 978-619-7058-49-9.
книга Съставители: Русев,Р.,.. Я. Пометкова и др. Арнаудов сборник, Том 8. Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 465, ISBN 978-619-7058-33-8.
книга Факирска, Й. Предучилищното образование - съизмеримо с новите реалности. В сб: Образованието на 21 век - национални проекции.. София, UNESCO, НИО, 1998, стр. 153-156, ISBN 954-9783-02-2.
книга Факирска, Й. Концепция за предучилищното възпитание. - В: Концепции за предучилищно възпитание (проекти). София, НИИО, 1991, стр. 57-80, ISBN 0000.
книга Факирска, Й. и колектив. Груповата организация в подготвителната група за училище. - В кн.: Групова организация на образователния процес в училище. София, НИО, 1998, стр. 229-271, ISBN 954-9783-03-0.
книга Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Книга за учителя на подготвителна група за училище.. София, НИО, 2001, стр. 244, ISBN 954-9783-34-0.
книга Факирска, Й. О. Занков, Ф. Даскалова, М. Колева и др. Пред прага на училището (програма за подготвителна група за училище). София, Труд, 2000, стр. 100, ISBN 954-528-180-4.
книга Факирска, Й. П. Балкански и др. Гражданското образование в предучилищна възраст. - В кн.: Въведение в гражданското образование. София, ИК Ласка, 1998, стр. 159 - 164, ISBN 00.
книга Факирска, Й., Ст.Станев и др. Методология и технология за създаване на държавните образователни изисквания. София, НИО, 2000, стр. 175-187, ISBN 954-9783-20-0.
книга Харакчийска, Цв., Байръм, М. Ботсманова, М., Гагарова, С., Георгиева, И., Гоергиева, В., Давчева, Л., Зарева, Д, Карастатева, В., Кацарска, М., Маджарова, Т., Маркова, Д., Стефанова, Д., Фей, Р., Фили. Рамки за анализ на учебни материали от гледна точка на маргинализационни практики и дискриминативни нагласи.. София, Издателска къща, 2006, стр. 50, ISBN 954-91834-1-6.
книга Харакчийска, Цв., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С., Ташевска, С. Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гиманзиален етап, Британски съвет България. София, Британски съвет България, 2006, стр. 55, ISBN 10: 954-91830-2-5.
книга Цонева-Игнатова,Д. Вицове за тъщите. Русе, Медиатех - Плевен, 2010, стр. 98, ISBN 978-954-8467-03-2.
книга Чиприянова, А., М. Ангелова, М. Душкова - съставители. М. Ангелова, М. Душкова - редактори. Случайността е другото име на Бога. Книга за актьора Никола Чиприянов. Русе, Авангард принт, 2014, стр. 148, ISBN 978-954-337-232-4.
други трудове Harakchiyska, T. and Soghomonyan, E. Lifelong Learning Assessment Guidelines, Project report, 2014,http://tempusleague.eu/wp-content/uploads/2015/12/WP2.1_LLL_Assessment_Guidelines1.pdf, pp. 101
други трудове Tsankov, Sv. GROWW SINERGEE Website by International Project - ERAZMUS+, funded with support from the EC, Education Website, 2017,http://groww.info/groww2/index.php
други трудове Андреева М. Х., Желязкова И. И. (научен р-л). Модели и средства за създаване на интелигентна авторска среда за тестов контрол, дисертационен труд, 2006
други трудове Атанасов, В., М. Георгиев, С. Караколева. Светлина. Използване на LaTeX-пакети exerquiz и pdfscreen за създаване на екранна презентация за интерактивно обучение и тестов контрол по физика, Осма ученическа конференция, Ученически институт по математика и информатика, Пловдив, 2008,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/referat08.pdf, стр. 1-45
други трудове Атанасова, Г. Ролята на алгоритмите за изграждане на професионална компетентност в областта на компютърните науки, Автореферат, 2014, стр. 44
други трудове Баева Д.Ц. Интегриране средствата на приложния софтуер за интензифициране формирането на чуждоезиков фонематичен слух, Автореферат, 2013, стр. 41

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.