РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3761 до 3780 от общо 3789
други трудове Радева, В. Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство./Одобрена със заповед № РД09-1041/25.01.2017 на Министъра на образованието, Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2017
други трудове Станев И. Метод за автоматизирано програмиране на роботи., Дисертация.Катедра Информатика и информационни технологии. Русенски уноверситет. Русе., 2014, стр. 141
други трудове Стефанова, П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, дисертационен труд, 2012
други трудове Стефанова,П. Барокови музикални фигури: теоретически, творчески и изпълнителски аспекти, автореферат, София, 2012
други трудове Съставител: Билчев, Т., Научен редактор: Бенин, Н. Старозагорски митрополит Павел. Дневници. Русе: АВАНГАРД ПРИНТ, книга, 2017, стр. 487
други трудове Христов, M., С. Р. Караколева. Процесори и памети. Използване на LaTeX-пакети PSTricks, hyperref, exerquiz и beamer при обучението по Компютърни системи и технологии, Десета ученическа конференция на Ученически институт по математика и информатика, Пловдив, 2010,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/UK_Plovdiv_Uchimi10.rar, стр. 1-55
други трудове Христов, М. , Ст. Караколева. Видове шини. Използване на LaTeX-пакети PSTricks, hyperref, и beamer при обучението по Компютърни системи и технологии, Ученически институт по математика и информатика, Десета ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, к.к. Албена, 2010,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/cd_Shini_Albena_2010.rar, стр. 1-22
други трудове Христов, М., С. Караколева. Процесори и памети. Използване на LaTeX-пакети PSTricks, PGF-TikZ, hyperref, animate, exerquiz и beamer при обучението по Компютърни системи и технологии, Ученически институт по математика и информати, Десета ученическа секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България, к.к. Албена, 2010,http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/cd_Procesori_Albena2010.rar, стр. 1-57
други трудове Цанков, Св. XXIX Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), Уеб сайт, 2017,http://www.bcpc.eu/XXIX/
други трудове Цанков, Св. Модел за обучение за създаване и използване на интерактивни електронни образователи ресурси, Aвтореферат на дисертационен труд, 2013, стр. 39
други трудове Цонева, Д.И. Формиране на фонематичен слух у чужденци в начален етап на обучение по български език, дисертационен труд, 1988, стр. 296
други трудове Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта (лекции и семинарни упражнения), e-Learning Shell.02, 2013
други трудове Цонева, Димитрина Игнатова. Култура на речта и поведението, e-Learning Shell.02, 2013
други трудове Шойлекова К. Проектиране и анализ на многослойни бизнес архитектури, Автореферат, 2014, стр. 39
други трудове Ялъмов, П. С новите практики у нас идват и нови проблеми пред застраховането, в-к Пари, 2009
други трудове Ялъмов, П. Истинската конкуренция в „Каско”-то е при ликвидацията на щетите, Застраховател Прес, бр. 17, 2008, стр. 4-9
други трудове Ялъмов, П. Следим пазарите в Източна, Централна и Западна Европа, като пренасяме опита им и у нас, Застраховател Прес, бр. 18, 2007, стр. 5-12
други трудове Ялъмов, П. Застраховките „Живот” с инвестиционни фондове, Застраховател Прес, бр.8, 2007, стр. 7-12
други трудове Ялъмов, П. Облекченията за застраховките „Живот” трябва да се запазят, Банкер, бр. 42, 2006
патенти и др. Stanev I. A Bulgarian Linguistic Procesosor Based on the Formal Model Control Networks - General Concept, Copy Right Certificate, No 12032014-01,2014.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.