РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3761 до 3780 от общо 4026
учебно пособие Терзиева, М., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за трета подготвителна възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, ISBN 978-619-7457-63-6.
учебно пособие Терзиева, М., К. Йорданова, В. Радева, П. Памукова и др. Портфолио за постиженията на детето за четвърта подготвителна възрастова група (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, ISBN 978-619-7457-58-2.
учебно пособие Терзиева, М., М. Лазарова, В. Радева, П. Памукова и др. Книга за учителя за трета подготвителна възрастова група в детската градина и в училище (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 222, ISBN 978-619-7457-66-7.
учебно пособие Терзиева, М., М. Лазарова, В. Радева, П. Памукова и др. Книга за учителя за четвърта подготвителна възрастова група в детската градина и в училище (по изобразително изкуство). Варна, Бит и техника ООД, 2018, стр. 254, ISBN 978-619-7457-67-4.
учебно пособие Терзиян С., Е. Калчева. Ръководство за решаване на задачи по висша математика. Русе, Печатна база на РУ, 2010, ISBN 978-954-712-479-0.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Математичен анализ II за студенти от специалност Компютърни науки. Русе, -, 2013, ISBN -.
учебно пособие Терзиян С., М. Колева, Ю. Чапарова, И. Ангелова, А. Михова, Н. Димитров. WEB базиран курс за дистанционно обучение по Висша математика II за студенти от специалност Земеделска техника и технологии. Русе, -, 2013, ISBN -.
учебно пособие Факирска, Й. Играя, мисля, смятам. София, Тилия, 1999, стр. 32, ISBN 00.
учебно пособие Факирска, Й., С. Стефанов и др. Компютърни дидактични игри в детската градина (учебно-методическо пособие) - "За децата, компютрите и... мъдростта" (60 идеи за използване на ИКТ в детската градина) - стр. 35-44. Русе, РУ, 2012, стр. 46, ISBN 978-954-8467-88-9.
учебно пособие Харакчийска, Цв. Учебно помагало по методика на обучението по английски език в начална училищна степен. Русе, Медиатех Плевен, 2011, стр. 136, ISBN 978-954-8467-24-7.
учебно пособие Христова П., Г. Атанасова. Софтуерни технологии. Ръководство за упражнения. Русе, Академично издателство "Русенски Университет", 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-724-1.
учебно пособие Христова П., К. Григорова. Извънкласна работа по информатика, Ръководство за упражнения, част 1. Русе, Печатна база на РУ “А. Кънчев”, 2011, стр. 88, ISBN 978-954-712-509-4.
учебно пособие Христова,П. EXEL 2003, WEB сайт за дистанционно обучение на служителите от министерството на администрацията. София, ...., 2006, ISBN .....
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по видео обработка с Ulead VideoStudio. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Интерактивен обучаващ мултимедиен продукт - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2014, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по видео обработка с InterVideo WinDVD Creator. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение по аудио обработка със Sound Forge. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св. Обучение за работа с програма за растерна обработка на компютърна графика Photoshop CS. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2011, ISBN _.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ADOBE FLASH. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.
учебно пособие Цанков, Св., В. Войноховска. Интерактивен мултимедиен продукт за оценяване знанията на студентите по средновековна история на България-модул Първа българска държава. CD носител, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013, ISBN -.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.