РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3781 до 3800 от общо 4008
книга Harakchiyska, Ts. - Editor, S. Tsoneva, T. Dimchev, D. Ivanova, I. Ivanova, S. Ivanov, E. Petrov, K. Dimitrov, R. Arnaudov, J. Popova, Ts. Harakchiyska, Tz. Gueorguiev. National Guidelines for Knowledge Retention in VET Organizations in Bulgaria. Ruse, Printing House of the University of Ruse "Angel Kanchev", 2017, pp. 115, ISBN 978-954-712-730-2.
книга Karakoleva, S.R., T. Oetiker, H. Partl, I. Hanna, E. Schlegl. “Не много кратко въведение в LaTeX2e” - български превод на “The not so short introduction to LaTeX2e”. CTAN, Comprehensive TeX Archive Network, 2005, стр. 1-140, ISBN PublicDo­mainSoft.
книга Koleva M., L. Vulkov (Eds.). Finite Difference Methods: Theory and Applications, Proceedings of the Fifth International Conference FDM: T&A’10 June 28 – July 2, 2010, Lozenetz, Bulgaria. Rousse, Rousse University press, 2011, pp. 190, ISBN 978-954-8467-44-5.
книга Margenov, S., J. Wasniewski, P. Yalamov. Large Scale Scientific Computations. Germany, Springer, 2001, ISBN 2179.
книга Sahara, J. in collaboration with L. Zlatev, T. Bilchev, Y. Takamatsu. An Eastern Orthodox Community During the Tanzimat. Document from a Register of the Bulgarian Society in Ruse (1860-1872). Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures, 1997, pp. 3-513, ISBN 1340-5306.
книга Samarski, A., P. Vabischevich, L. G. Vulkov (Eds). Finite Difference Mathods: Theory and Applications, Nova Science. U.S.A., Математика, 1999, ISBN 0302-9743.
книга Stanev I., K. Grigorova (Editors). Knowledge Based Automated Software Engineering. Cambridge, UK, Cambridge Scholars Press, 2012, pp. 162, ISBN 978-1-4438-3771-2.
книга Tellioglu, H., Harakchiyska, T. (Eds.). European Evaluation Framework for Computing Education and Training 2020 (EEFCET 2020). Vienna, TU Verlag, Vienna, 2016, pp. 124, ISBN 978-3-903024-27-4.
книга Velikova, E. (Ed.). Erasmus Information Package, Lifelong Learning Erasmus, Faculty of Natural Sciences and Education, University of Ruse. Ruse, Bulgaria, University of Ruse, 2009, pp. 606, ISBN 111.
книга Vulkov, L., J. Wasniewski, P. Yalamov (Eds). Numerical Analysis and Applications. Germany, Springer, 1998, ISBN 0302-9743.
книга Авторски колектив, В. Донева (съавтор). Бъзовец. Обичаи при бременност, раждане и отглеждане на детето(с. 82-91), Културно-просветен живот (с.30-43), Детски фолклор (с.209-225), Антропонимия (с.255-260),Представи и вярвания, свързани с лич. Русе, Лени - Ан, 2004, стр. 388, ISBN 954-8190-41-9.
книга Ангелова И., Л. Вълков. Диференчни схеми за задачи с гранични слоеве. Русенския университет, Издателски център на РУ, 2011, стр. 126, ISBN 978-954-712-525-4.
книга Антонова, В., В. Донева - увод, съставителство, редакция и бележки. Дневникът на един депутат. Иван Попконстантинов, Централен софийски затвор, 1945 г.. Русе, Русенски университет, 2014, стр. 182, ISBN 978-619-7071-67-2.
книга Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. II. Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2015, ISBN ISBN 978-954-712-.
книга Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, ISBN ISBN 978-954-712-.
книга Бенин, Н., А.Джамбазов, В.Донева, Д.Камаринчева, Д.Димитрова, Д.Цонева, Е.Недкова, И.Сиракова, Н.Ненов, Р.Русев, Я.Пометкова. Бъзовец. Селищно проучване. Русе, Лени-Ан, 2004, стр. 387, ISBN 954-8190-41-9.
книга Бенин, Н., Бенина, И. Литература за деца и юноши. Класика и модерност. Т. I. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2012, стр. 147, ISBN ISBN 978-954-712-.
книга Бенин, Н., Р. Вълчев, В. Вълова, А. Маринова, Ц. Николова, М. Станкова, В. Георгиева, Д. Ангелова, Т. Демирова, П. Бакалов, К. Дамянова. Граждански паспорт на младия българин. Какво трябва да зная, за да живея по-добре. София, Център „Отворено образование”, 1999, стр. 163, ISBN ISBN 954-8989-15-.
книга Бенин, Н., Р. Русев, Й. Палежев, М. Душкова, П.Дойнов, С.Иванов, П. Пенев, С. Дачева, Ц.Балевска, Н. Еремиева, К. Гергицов, Г. Василев, Р. Горанов, Ж. Душков, З. Михайлова, Ю.Жилиев, Марагос. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, Лени-Ан, 2007, стр. 251, ISBN 978-954-8190-69-5.
книга Бенин, Н., С. Атанасов, Б. Дишев, Х. Станчев, Д. Хамзе, К. Коджабашева. Комичният роман. Анализи и прочити. София, УИ „Св. Климент Охридски, 2013, стр. 184, ISBN 978-954-07-3613-6.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.