РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 3781 до 3800 от общо 3850
други трудове Душкова, М. Русе 2014. - Света гора, № М (13). Велико Търново. Изд. Фабер, Рецензия, 2014, стр. 458-462
други трудове Душкова, М. “И сякаш наистина нищо и никога не е било…”. – Литературен вестник, N 7, Рецензия за Силвия Томова, “Тит от Никомедия” [роман], ИK „Жанет-45“, Пловдив, 2012, 2013,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1320.pdf, стр. 5
други трудове Душкова, М. Формули за живот: свобода, човечност, духовна сила. Рец. за Константинов, К. Път през годините. Неиздадени спомени. С., НБКМ, 2011., Електронно списание LiterNet, 29.01.2012, № 1 (146), 2012,http://liternet.bg/publish/mdushkova/kkonstantinov.htm
други трудове Душкова, М. В безкрая на Словото. Рец. за Русев, Р. Словото –начин на живот. Русе., Лени-Ан, 2011., Литературен вестник. N 24, 20-26.06.2012, 2012,https://litvestnik.wordpress.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%, стр. с. 5
други трудове Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ. Научни ръководители: проф. д-р Славчо Иванов (до 2005) и доц. д-р Руси Русев. Резензенти: проф. дфн Симеон Янев, доц. д-р Татяна Ичевска, Дисертация, 2010, стр. 285
други трудове Душкова, М. Поетика на Константин-Константиновия разказ, Автореферат, 2010, стр. 35
други трудове Душкова, М. Матей Вишниек и абсурдната реалност. Рец. за "Град с единствен жител" от М. Вишниек, Литературен вестник, No 13, 7-13.04.2010, с. 6. Също: Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”),, 2010,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1086.pdf, стр. с. 6
други трудове Душкова, М. Литературно Русе 2010-2011. Рец. за Брод, VII, (Русе), 2011, N 10. Маринова, Й. Аз и насекомото в главата ми. Три Консултин ЕООД. Русе, 2010. Арнаудов, М. Разкази. Лени Ан Русе. 2010, Редактор: Руси Р, Света гора, № К (11). Велико Търново. Изд. Фабер, 2010, стр. с. 672-675.
други трудове Душкова, М. Литературно Русе 2009. Рец. за Недков, Ал., Г. Стефанова. Вестникарят, вестникът, Русе, 2010; Пигулева, Н. Храмът “Светлоструй”. Русе, [2009]. Гергицов, К. Русе – преживени театрални мигове. Спомени, , Света гора. Велико Търново, 2009, No 10 (“Й”), 2009, стр. 454-456
други трудове Душкова, Мира. Константин Мутафов – идеалист и съзидател, Рец. за Донева, В., В. Антонова, Ст. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество. Русе, 2017,http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1545.pdf, стр. 3
други трудове Евтимова В.С. Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ, дисертационен труд, 2004
други трудове Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.)., Автореферат, 2014, стр. 45
други трудове Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (1923-1940 г.), Дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките", 2014, стр. 498
други трудове Златев, Л. Политическите партии в Русенската община 1911-1923 г., Дисертация за кандидат на историческите науки, 1991, стр. 267
други трудове Иванова, К. В. Николова, Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859 - 1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници, С., 2014, ИК „Петко Венедиков”, 418 с. с ил., рецензия, 2015,Алманах за историята на Русе, том ХV, стр. 349-350
други трудове Кандиларов, Ю. Вложен интерфейсен метод за един клас параболични задачи, дисертационен труд, 2005, стр. 145
други трудове Караколева, С. Изследване ефективността от прилагане на компютърни системи за изчисления и визуализация в обучението по математика, Дисертационен труд за ОНС „доктор“, 2016,http://www.math.bas.bg/library/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28&lang=bg, стр. 1-244
други трудове Караколева, С. Изследване ефективността от прилагане на компютърни програмни системи за изчисление и визуализация в обучението по математика, Автореферат на дисертационен труд за ОНС „доктор“, 2016,http://kr.uni-ruse.bg/index.php?r=file/download&id=5522, стр. 1-72
други трудове Караколева, С., П. Златаров. Анкета по Компютърна математика, он-лайн анкета, 2014,http://landing.zlatarov.info/polls/index.php/338631/lang-bg, стр. 3
други трудове Караколева, С.Р. Не много кратко въведение в LaTeX2e v.4.14, популярна статия в раздел Е-книги, 2007,http://www.download.bg/index.php?cls=program&mtd=view&id=446489, стр. 1-154

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.