РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 62
статия Bozhkov Sl., Iv. Milenov, O. Slivarov, G. Staneva, P. Bozhkov. RESEARCHING THE WAVEFORMS OF THE AUTOMOBILE ELECTROMAGNETIC ACTUATORS.// AUT, 2016, No Vol 15, No. , pp. 1-7, ISSN ISSN: 1820-6417.
статия Dechevski N. , I. Cinev, S. Bozhkov, P. Bozhkov, G. Staneva. Testing Equipment CA-1 for Illustrating the Performance of Diesel ICE Automobile with Front Drive Wheels.// Journal of Physics and Technology, 2017, No Volume 1, Nu, pp. pp. 58–62, ISSN 2535-0536.
статия Evtimov I., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study on Electric Bicycle Energy Efficiency.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 3, pp. 131-140, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Evtimov, I., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Consumption and CO2 Emissions for Life Cycle of Electric and Conventional Cars.// MATEC Web of Conferences, 2018, No 234, 02007, pp. 1-5, ISSN ISSN 2261-236x. (SJR rank: 0.151 /2017, Scopus)
статия Ivanov R., K. Georgiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. An Experimental Research on the Wear of Truck Tire.// TRANSPORT PROBLEMS, 2015, No 4, pp. 91-98, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.21 /2015, Scopus)
статия Ivanov, R., M. Sapundzhiev, G. Kadikyanov, G. Staneva. Energy Characteristics of Citroen Berlingo Converted to Electric Vehicle.// Transport Problems, 2018, No 3, pp. 151-161, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Ivanov, Y., R. Ivanov, G. Kadikyanov, G. Staneva, I. Danilov. Study the fuel consumption of hybrid car Toyota Yaris.// Transport Problems INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL ISSN 1896 - 0596, 2019, No 1, pp. 155-167, ISSN 2300-861X. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Kadikyanov, G., I. Minkovska, G. Staneva. A Study of the Influence of Some Exploitation Factors on the ATV Stability.// TRANSPORT PROBLEMS, 2017, No 12, Spec. Ed, pp. 147-156, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.205 /2017, Scopus)
статия Rusev R., R. Ivanov, G. Staneva, G. Kadikyanov. A Study of the Dynamic Parameters Influence over the Behavior of the Two-Section Articulated Vehicle during the Lane Change Maneuver.// TRANSPORT PROBLEMS, 2016, No 1, pp. 29-40, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Slivarov O., G. Staneva. Studying of vibrations, acting of the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 7, pp. 36-38, ISSN 1313-0226.
статия Slivarov O.,G. Staneva. Studying of noise, acting the drivers of the road-building machinery and automobiles.// "Machines, Technologies,Materials", 2014, No 8, pp. 14-16, ISSN 1313-0226.
статия Staneva G., G. Kadikyanov, R. Ivanov, R. Rusev, L. Kunchev. Application of Communication Systems for Investigation of the Vehicle Performance.// INTERNATIONAL Scientific Journal Machines, Technologies, Materials, 2012, No Issue 2, pp. 26-29, ISSN 1313-0226.
статия Аврамов, Е., Г. Кадикянов, Г. Станева. Силов анализ на мобилна уредба за изследване на пневматично колело.// Известия на Съюза на учените – Русе, 2012, брой Технически н, стр. 84-88, ISSN 1311 - 106Х.
статия доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г., инж. Комитов Г. Влияние на добавките в маслото върху триботехническите показатели в процеса на сработване.// сп. Механика на машините, 2005, брой кн. 60
статия инж. Комитов Г., доц. д-р инж. Станев Л., инж. Станева Г. Конструктивно-технологични особености на машините за изпитване на триене и износване при възвратно – постъпателно движение.// сп. Механика на машините, 2003, брой 48
доклад Bozhkov Sl., I. Milenov, At. Gozmanov, G. Staneva, P. Bozhkov. Researching the signals of the automobile electromagnetic actuators. IN: Facta Universitatis Series, Automatic Control and Robotics (FU Aut Cont Rob), 2015
доклад Kadikyanov, G., G. Staneva. A Study of the Sound Level on Hybrid Vehicle. IN: X INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS 2018, Katowice, 2018, pp. 310-317, ISBN 978-83-945711-6-4.
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the tribotechnical features in turn out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Staneva G., Kangalov Pl., Stanev L. Researching the influence of conversional phosphate overlays upon the working surface quality during the turning out process. IN: Balkantrib, Sozopol, 2008
доклад Staneva G., L. Stanev. Wear resistance of recovered parts with phosphate conversion coating of sliding friction. IN: Ruse 46, РУ "Ангел Кънчев", 2007, pp. 62-66
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.