РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 72
монография Monica Dubenova, Roman Galik, Kaloyan Stoyanov. Effect of breeding technology on production of ammonia and greenhouse gas emissions in facility for pigs. Ruse, Angel Kanchev University of Ruse, 2014, pp. 82, ISBN 978-619-7071-66-5.
монография Белоев, Х, П.Радулов, А.Ангелов, П.Димитров, К.Стоянов, Т.Билева. Използване на органични остатъци в земеделието. Русе, Русенски университет, 2011, стр. 152, ISBN 978-954-8467-17-9.
монография Калоян Евгениев Стоянов. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ТУРБОКОМПРЕСОРНАТА СИСТЕМА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ АГРЕГАТ ЗА ОСНОВНА ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА ВЪРХУ НЯКОИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ. Русе, Инженеринг и изследвания за земеделието“ - Русе, 2020, стр. 165, ISBN 978-619-7135-17-6.
студия Димитров П., Т. Трифонова, С. Русева, Г. Кунчева, Х.Белоев, К. Стоянов, Д. Илиева. Усъвършенствани почвозащитни технологии за минимална и нетрадиционна обработка на почвата при производство на пшеница и царевица за зърно на наклонени терени. Усъвършенствани почвозащитни технологии з. Издателски център на РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе, " Инженеринг и изследвания за земеделието",, 2016, стр. 62, ISBN 978-619-7135-08-4.
статия Beloev H., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Stoyanov, G. Popov, D. Ilieva, P. Máchal. Improvements in a Universal Composting Machine.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 01, pp. 383-386, ISSN 1211-8516.
статия Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal, M. Zach,. Machine for Importing Organic Matter in the Soil.// Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, No 1, pp. 395-398, ISSN 1211-8516.
статия Dimitrov, P., H. Beloev, P. Kangalov, V. Dobrinov, K. Soyanov, D. Ilieva, A. Atanasov. Technological Requirements for Growing Winter Oilseed Rape..// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) Е-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
статия Dobrinov, V., P. Dimitrov, P. Kangalov, K. Bratoev, K. Stoyanov, A. Atanasov. Choosing Soil – Cultivation and Sowing Machines for Growing of Winter Oilseed Rape.// Balkan Agricultural Engeneering review (BAER) E-Journal, 2012, No 18, ISSN 1312-5443.
статия H. Beloev, P. Dimitrov, P. Kangalov, К. Stoyanov, G.Popov, D. Ilieva. IMPROVEMENTS IN A UNIVERSAL COMPOSTING MACHINE.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5453.
статия Petar DIMITROV, Dimitar SIMEONOV, Kaloyan STOYANOV, Plamen KANGALOV. EFFECTIVE AGGREGATING OF TRACTORS FOR TRANSPORTATION.// TRANSPORT PROBLEMS , Katowice Poland, 2011, No 3, pp. 396-401
статия Petar Dimitrov, Kaloyan Stoyanov, Hristo Beloev, Plamen Kangalov, Ivaylo Tsonev. Machine for importing organic matter in the soil.// BALKAN AGRICULTURAL ENGINEERING REVIEW, 2014, No 1, ISSN 1312-5443.
статия Roman Galik, Stefan Bod'o, Eva Krcalova, Kaloyan Stoyanov. Infrared Thermography use for Monitoring of Silage Mateer Compaction.// Agricultural, forest and transport machinery and technologies, 2014, No Vol-1, pp. 81, ISSN 2367-5888.
статия Stoyanov K, H Beloev, P Dimitrov, A Atanasov. Comparative evaluation of energy-performance indicator of agricultural units for plowing.// Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, Romania, 2011, No Tome IX, Fas, pp. 243-246
статия Stoyanov, K. Instalation for aerobic solid phase composting.// Annals of the Faculty of engineering Hunedoara Romania, 2011, No Tome IX, Fas
статия Stoyanov, Kaloyan. Method and device for composting plant residues in the field.// International conference “SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION”, 2011, No 1
статия Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали върху обработваеми площи.// Почвознание, агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 211-214, ISSN 0861-9425.
статия Белоев Х, К.Стоянов, П.Радулов, П.Димитров, А.Атанасов. Компостиране на органични материали с многофункционално устройство..// Почвознание агрохимия и екология., 2011, брой 1-4, стр. 214-217, ISSN 0861-9425.
статия Белоев Х., П.Димитров, К.Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени - устойчиво управление.// Земеделие плюс, София, 2008, брой 10, стр. 7-9, ISSN 1310-7992.
статия Белоев Хр., П. Димитров, К. Стоянов. Обработваемите земи на наклонени терени. Устойчиво управление.// .Земеделие плюс, 2008, брой 11-12, стр. 13-16, ISSN 1310-7992.
статия Гачевска Н.,К.Стоянов,. Технология за отглеждане на охлюви..// Сборник от научни трудове на Студентска научна сесия, 2008, брой 0000, стр. 35-38
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.