РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 74
статия Maciver D., M. Rutherford, S. Arakelyan, JM Kramer, J. Richmond, L. Todorova, D. Romero-Ayuso, H. Nakamura-Thomas, M. ten Velden, I. Finlayson, A. O’Hare, K. Forsyth. Participation of children with disabilities in school: A realist systematic review of psychosocial and environmental factors.// PLoS ONE, 2019, No 14(1), pp. 1-22, ISSN 1932-6203. (Impact factor: 2.766 /2017, Bioxbio Journal Impact)
статия Todorova L., P. Mincheva. An Occupational Therapy approach for inclusion of children with disabilities in mainstream schools in Rousse.// Journal of the Network for Prevention of Child Maltreatment “Today’s Children Are Tomorrow’s Parents”, 2005, No 16, pp. 32 – 39, ISSN 1582–1889.
статия Todorova L.,Mincheva P., Velikova E., Ivanova M. METHODOLOGY OF COMPETENCE BASED FIELDWORK EVALUATION IN OCCUPATIONAL THERAPY EDUCATION AT UNIVERSITY OF RUSE.// Sociobrains, 2017, No 31 (Impact factor: 4.308 /2015, http://sjifactor.com/passport.php?id=18513)
статия Todorova, L. Assessing Employment Needs оf Bulgarian Youths with Intellectual Impairments.// Occupational Therapy in Health Care: Special Edition MOHO in the International Context, 2008, No 22 (2-3), pp. 77 - 84, ISSN 0738-0577.
статия Белева В., Л. Тодорова. Кинезитерапевтични проблеми в комплексното лечение на периартрита раменната става.// Известия на съюза на учените - Русе, 1999, брой 2, стр. 26-28
статия Тодорова Л. Интернационалните компетентности в обучението по здравни специалности в Русенския университет - равносметка и поуки.// Известия на Съюза на учените - Русе, 2016, серия 4, том 5, 2016, брой серия 4, том, стр. 77-83, ISSN 1311-1078.
статия Тодорова Л. Дейностите на детето през неговия поглед в съпоставка с гледната точка на семейството и персонала.// Педагогика, 2015, брой 8, стр. 1119 – 1130, ISSN ISSN 0861-3982.
статия Тодорова Л. Инструменти за самооценка в детско-юношеска възраст в психолого-педагогическата и ерготерапевтичната практика.// Педагогика, 2015, брой 3, стр. 417 - 428, ISSN 0861 – 3982.
статия Тодорова Л., J. Kramer. Психометрични характеристики на българската версия на Дейностната самооценка на детето.// Българско списание по психология, 2014, брой 1-3, стр. 149-165, ISSN 0861-7813.
статия Тодорова, Л., П. Минчева. Приложение на модела на човешките дейности в български контекст.// Неврорехабилитация, 2007, брой том 1, стр. 45-50
доклад Ivanova V., L. Todorova. Game of states – analysis for therapeutic application in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 29-32, ISBN 1311-3321.
доклад Ivanova V., L. Todorova. Role of the occupational therapist in a daily centre for children with disabilities. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 33 - 41, ISBN 1311-3321.
доклад Mincheva P., E. Velikova, L. Todorova. Development оf a Community-based Service for Children and Families in Bulgaria. IN: 1st COTEC-ENOTHE Congress, 15-19.06.2016, Galway, Ireland, 2016
доклад Mитова Е., Л. Тодорова. Ерготерапията – история, настояще и бъдеще. В: Седми национален конгрес по спортна медицина и кинезитерапия, 1-2.04.2005 г., София, 2005
доклад Ramis H., L. Todorova. Analysis of the Hopscotch game as a therapeutic media in occupational therapy. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 42 - 44, ISBN 1311-3321.
доклад Ramis H., L. Todorova. Occupational therapy for enhancing daily activities of a famile adult with bilateral coxarthrosis. IN: Proceedings of University of Ruse, Русе, Академично издателство "Русенски университет", 2019, pp. 45 - 50, ISBN 1311-3321.
доклад Ten Velden, M., J. Kramer, L. Todorova, J. O'Brien, J. Harden. Enhancing the Child Occupational Self Assessment (COSA): Creating a meaningful and culturally appropriate Self Assessment for youth. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
доклад Todorova B., I. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41-43
доклад Todorova B., Iv. Stoyanova, L. Todorova, L. Venova. Quality Control in Russe University, Bulgaria – Impact on the Physiotherapy Programme Development. IN: ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education) “Quality management in competence-based physiotherapy education”, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. 41- 42
доклад Todorova L, J. Kramer. Validity Evidence for the Bulgarian Translation of the Child Occupational Self Assessment. IN: 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists, 18 – 21.06.2014, Yokohama, Japan, 2014
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.