РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 109
монография Златев, Л. Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО)1923-1940. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 272, ISBN 978-954-8190.67-1.
монография Златев, Л. "Без борба - няма свобода!" Вътрешната Добруджанска Революционна Организация (ВДРО) 1923-1940. Второ допълнено и преработено издание.. Русе, "ЛЕНИ АН" - Русе, 2015, стр. 457, ISBN 978-619-7058-37-6.
монография Златев, Л. Стопанското развитие на Русе 1878-1947.. Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 193, ISBN 10:954-8339-28-5.
монография Златев, Л. Политическият живот в Русе 1879-1900.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 1998, pp. 240, ISBN 954-8339-04-8.
монография Радков, Ив., Л. Златев. Русенската община 1878-1949.. Русе, "Държавен архив" - Русе, 2002, стр. 420, ISBN 954-8339-15-3.
студия Златев, Л. Русе в периода между двете световни войни – демография и градска среда. Алманах за историята на Русе, т. 19, Лени АН – Русе, 2019, стр. с. 140–164, ISBN ISSN 1312–0980.
студия Златев, Л. Българската криза през 1886 г. и русенският вестник "Славянин". Алманах за историята на Русе, т. 18, "Лени АН"–Русе, 2018, стр. 39–60, ISBN ISSN-1312–0980.
студия Златев, Л. Народен съюз "Звено" в Русе и Русенско (1944–1949 г.). Алманах за историята на Русе, т. 17, Лени Ан – Русе, 2017, стр. 22–59, ISBN ISSN 1312–0980.
студия Златев, Л. Взаимоотношенията между политическите партии в Русенска област (1944-1947). Алманах за историята на Русе т. 12, Лени Ан, 2012, стр. 119-200, ISBN ISSN 1312-0980.
студия Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове между двете световни войни. - Алманах за историята на Русе. т. ХІ. Русе, Лени Ан, 2011, стр. 133-184, ISBN 1312-0980.
студия Златев, Л. Стопанското развитие на крайдунавските градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. Х.. Русе, Лени Ан, 2010, стр. 79-154, ISBN 1312-0980.
студия Златев, Л. Демографското развитие на българските крайдунавски градове след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. ІХ.. Русе, Лени Ан, 2009, стр. 32-62, ISBN 1312-0980.
студия Златев, Л. Към демографската картина на Североизточна България след Освобождението до войните (1878-1912). - Алманах за историята на Русе. т. VІІ.. Русе, Лени Ан, 2007, стр. 23-69, ISBN 1312-0980.
студия Златев, Л. Русе - център на Вътрешната добруджанска революционна организация (ВДРО). Русе, Държавен архив - Русе, 2006, стр. 44-100, ISBN 1312-0980.
студия Златев, Л. Политическите парти в Русенската община 1911-1923 г. Автореферат. Русе, Издателство на РУ "А. Кънчев", 1992, стр. 29, ISBN няма.
студия Златев, Л. Борбата на Русенската партийна организация за осъществяване общинската политика на БРСДП (т.с.)в периода 1911-1919 г. - ГКМЛ "История".. София, Министерство на народната просвета, 1989, стр. 3-62, ISBN 0205-2156.
статия L Zlatev D Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Pfrts along the River Danube from the Great Depression until the Beginning of World War ІІ.// Journal of Entrepreneurship & Innovation, 2013, No 5, pp. 128-136, ISSN 1314 0167.
статия Lyubomir Zlatev, Dyanko Minchev. Trade Entrepreneurship in the Bulgarian Ports along the River Danube from the End of the World War I until the Great Depression.// Journal of Entrepreneurship & Innovation Published Annually by the Ruse University Faculty of Business and Management, 2012, No 4, pp. 99-112, ISSN 1314-0167.
статия Златев Л. Един документ от архива на Коминтерна за опитите на д-р Петър Вичев и левицата да осъществят единодействие срещу десницата в Добруджанското движение.// Алманах за историята на Русе, 2014, брой 14, стр. 212-227, ISSN 1312-0980.
статия Златев Л. Русе след Стамболов.// Алманах за историята на Русе, т. 14, 2014, брой 14, стр. 47-60, ISSN 1312-0980.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.