РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 55
статия Petrova M, I. Ivanova. Methodical commitment of education in Information technology and English language.// НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 2015, No том 54, с.6., pp. 96 - 100, ISSN 1311-3321.
статия Petrova M., I. Kostova, N. Ivanova, I. Ivanova, S. Damyanova. Food Labels – аn Opportunity for Informed Choice of Food.// Journal of EcoAgriTourism, 2014, брой Vol. 10, Nr., стр. 96-102, ISSN ISSN: 1844-8577.
статия Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. - Students’ habits for informed choice of food and drinks introduction.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2015, No vol. 4, № 5, pp. 23 – 29, ISSN 1314-7773. (Impact factor: 4 /2014, International Copernucus Index)
статия Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Students’ habits for informed choice of food and drinks introduction.// Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, 2015, No vol. 4, № 5, pp. 23 – 29, ISSN 1314-7773.
статия Petrova M., N. Ivanova, S. Damianova, I. Kostova, R. Spiridonova, D. Petrova. Student initiatives aimed for informed choice of food and beverages by schoolchildren.// Ukrainian Food Journal, 2014, No vol. 3, № 5, pp. 204 – 209, ISSN 2304-974Х.
статия Георгиева М. Компьютерное моделирование свойств новьiх продуктов питания с пишевьiми добавками.// Харчовi добавки, харчування здоровоi та хвороi людини Донецьх, 2013, брой 1, стр. 217-219
статия Драганова Г., И.Владимиров, М.Петрова. Information system QUESTION 1.0.// Математическа и компютърна лингвистика, 2005, No 3
статия Малыгина В., В. Сукманов, Е. Булгакова, К. Кротынова, Д. Афенченко, Д. Димитров, И. Костова, С. Дамянова, Н. Иванова, М. Петрова,. Исследования показателей качества молоко питьевого коровьего.// Научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, 2014, брой т.53, с. 10., стр. pp. 75 - 86, ISSN 1311-3321.
статия Петрова М., И. Костова, Н. Василева, С. Дамянова, И. Иванова, Г. Наков. Основни тенденции в градския и селски потребителски интерес към информацията на хранителните етикети.// Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, 2015, брой т. 54, с. 10, стр. 188 - 194, ISSN 1311-3321.
статия Петрова, М., К. Кирилова. Проекти, проекти.// Информатика и математика, 1988, No 3, pp. 79-80
доклад Haralanova, Т., Petrova, M., Ivanova, I. Computer Processing of Thermodynamic Data for Calculation of Equilibrium Constant. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 87-90, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад Petrova M. USING RELATIVE DATA IN FOOD TECHNOLOGY. IN: PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE, UNIVERSITY OF RUSE, UNIVERSITY OF RUSE, 2017, pp. 107-112, ISBN 1311 3321.
доклад Petrova M., I. Ivanova, S. Damyanova, N. Ivanova. Analysis of additives in soft drinks. IN: 55th Annual Science Conference of Ruse University, Reports Awarded with "Best Paper" Crystal Prize, Ruse, Silistra, Razgrad, 2016, pp. 395 - 400, ISBN 1311-3321.
доклад Petrova M., I. Kostova, N. Ivanova, I. Ivanova, S, Damyanova. FOOD LABELS – AN OPPORTUNITY FOR INFORMED CHOICE OF FOOD. IN: Journal of EcoAgriTourism Vol. 10 (2014), Nr. 1 (28), BRASOV, ROMANIA, Proceeding of BIOATLAS 2014, 2014, pp. 96-102, ISBN 1844-8577.
доклад Petrova, M., Haralanova, T., Ivanova, I. Automated Calculation of Equilibrium Constant Using the Tomkin – Schwarzman Method. IN: Научни трудове на Русенския Университет - 2019, том 58 , серия 10. 1, Русенския Университет, 2019, pp. 109-113, ISBN , ISSN 2603-4123.
доклад Stefanov S. V., M. G. Petrova, N. V. Ivanova, S. T. Damyanova. Studying of the labeling of dairy products. Part II. Consumer demands about the labeling of dairy products. IN: VIII Международной научно-практической конференции „Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека“, 28-29 апреля, ДонНУЭТ, Донецк, 2016, pp. 45 - 48, ISBN УДУ 664.022:613.2.
доклад Stefanov S. V., M. G. Petrova, N. V. Ivanova, S. T. Damyanova. Studying of the labeling of dairy products. Part I. Difficulties of consumers when buying milk.. IN: VIII Международной научно-практической конференции „Пищевые добавки. Питание здорового и больного человека“, 28-29 апреля, ДонНУЭТ, Донецк, 2016, pp. 43 – 45, ISBN УДУ 664.022:613.2.
доклад Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, Gj. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers’ Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galaţi, Romania24–26 September, 2015, Galati, Romania, University of Galaţi, 2015, pp. 137 - 139
доклад Stefanov S., M. Petrova, N. Ivanova, S. Damyanova, I. Kostova, I. Ivanova, G. Nakov. Studying of the Labeling of Dairy Products and Analyzing of the Consumers Opinion. IN: 7th International Euro-aliment Symposium, Galati, Rumania, 2015, pp. 137 – 139
доклад Y. Telychkun, I. Kostova, M. Georgieva, T. Haralanova. Problem of consumer culture and responsible choices of food product in Ukraine. IN: II Мiжнародна науково - практична конференцiя Якiсть i безпека харчових продуктiв, Киев, Украина, Национальний унiверситет харчових технологiй, 2015, pp. 366 -369
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.