РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 53
статия Arsov, Silyan, Boris Rachev. An Integrated Database Management System with Restricted Natural Language Queries.// Information Technologies and Control, 2005, No 1, pp. 15 21
статия Arsova, E, S. Arsov. Developing a Data Modelling Tool to Visualize the Transformation of an ER Diagram into a Relational Schema.// Computer Technology and Application, 2012, No 3
статия Arsova, E, S. Arsov. A Learning Tool Visualizing the Algebraic Laws for Optimizing Query Execution.// International Journal on Information Technologies and Security, 2011, No 1, pp. 41-48
статия Krastev, G., Ts. Georgiev, E. Georgieva, S. Arsov. Using Kendall’s Coefficient of Concordance to Identifying PhD Research Problems in University of Ruse.// INFORMATION, COMMUNICATION AND CONTROL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, 2012, No 1, pp. 57-59, ISSN 1314-7455.
статия Арсов С. С., Желязкова И. И. Информационно-справочна система за управление на учебния процес.// Сп. "Автоматика и информатика", 1991, брой 7/8, стр. 2-8
статия Арсов, С, Е. Арсова. Експериментално изследване ефективността на моделния формализъм „Същност-връзка-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2010, брой 3, стр. 25-29
статия Арсов, С. Един подход за представяне структурите на бази от данни, описани чрез моделния формализъм ”Същности-връзки-атрибути”.// Машини, Технологии, Материали, 2012, брой 3, ISSN 1313-0226.
статия Арсов, С. Архитектура на система за управление на бази от данни с естественоезикови заявки.// Известия на съюза на учените – Русе, серия “Технически науки”, 1998, брой 1, стр. 59 61
статия Арсов, С. Използване на микрокомпютъра в обучението по теория и практика на специалността ”Електромонтьор по подвижен ж.п. състав”.// Образование и професия, 1990, брой 8, стр. 28-30
статия Арсов,С., Е.Арсова, А.Смрикаров. Информационно-справочна система „Докторанти” в Русенския университет.// Автоматика и информатика, 2010, брой 2, стр. 62-66.
статия Пиргозлиев, В., Б. Борисов, С. Арсов. Резултати от изследвания върху кокоши яйца, като обект на механизация.// Селскостопанска техника, 1998, брой 1, стр. 16-19
статия Пиргозлиев, В., С. Арсов, Д. Конакчиева. Проучване на някои фактори, влияещи върху здравината на яйчената черупка.// Известия на Съюза на учените, 1999, брой 4, стр. 6-9
доклад Arsov, S. The Design and Testing of an Information Retrieval System “PhD Students”. IN: Proceedings of the International Scientific Conference UNITECH ’11, Volume 1, Gabrovo, TU-Gabrovo, 2011, pp. I-468 − I-473
доклад Arsov, S. An Approach for Response Generation of Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’04, Ruse, 2004, pp. II.9-1 II.9-6
доклад Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Synthesis of Restricted Bulgarian Natural Language Queries Constructions. IN: Proceedings of International Conference on Cybernetics and Information Technologies, Systems and Applications and Information Systems Analysis and Synthesis, Volume 3, Florida, USA, 2004, pp. 142-147
доклад Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Computer-Aided Training of Databases with Restricted Bulgarian Natural Language Queries. IN: Proceedings of the First International Congress on Perspectives on University Education in the 21st Century, Istanbul, Turkey, 2004, pp. 244-258
доклад Arsov, S., B. Rachev. An Approach for Design of the Object-Oriented Databases with Restricted Natural Language Access. IN: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies-CompSysTech’2003, Sofia, 2003, pp. II.13-1 II.13-6
доклад Arsov, S., E. Ibryamova. An Approach for Development of Programming System for Modeling and Investigating the Parameters of Commercial Contracts. IN: International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2016
доклад Arsov, S., K. Sirakov. Implementation of Web-Based System for Short-Term Forecasting of Energy Consumption. IN: Proceedings of the International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education, Sofia, UNWE, 2012, pp. 433-451, ISBN 978-954-92247-4-0.
доклад Arsov, S.,B. Rachev. An Approach for Designing a Restricted Bulgarian Natural Language Database Query System. IN: Proceedings of 19th International CODATA Conference ”The Information Society: New Horizons for Science“, Berlin, Germany, 2004
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.