РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 61
статия Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov. Synthesis and analysis of helical arcoidal gears.// IRMES’95, 1995, No 1, pp. 398-402
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Минимален брой зъби при симетрични и несиметрични правозъби еволвентни предавки с предавателно число единица.// сп. Механика на машините, 2010, брой 86, стр. 3-12, ISSN 0861-9727.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част II – Методика за изчисляване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 33-38, ISSN 1312-8612.
статия Алипиев, О., С Антонов, Т. Грозева, Д. Зафиров. Геометрично проектиране на двустранно коригирани цилиндрични предавки с външно еволвентно зацепване. (част I – Двустранно изместване).// сп. Машиностроене и машинознание, 2009, брой 6, стр. 28-32, ISSN 1312-8612.
статия Зафиров, Д., О. Алипиев. Относно методиката за геометрични изчисления на ексцентрикови предавки с радиално подвижни елементи в зацепването.// Сп. Машиностроене, 1989, брой 5, стр. 197-200
статия Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, М. Памукчиев. Високопроизводителен метод за нарязване на аркоидни зъбни колела със спирално-дискова фреза.// Сп. Машиностроене, 1982, брой 11, стр. 500-503
статия Маринов, Х., Д. Зафиров, О. Алипиев, Т. Петкова. Метод за избягване на интерференцията на зъбите на аркоидни зъбни предавки.// Сп. Машиностроене, 1986, брой 9, стр. 394-395
статия Маринов, Х., О. Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Избор на оптимална схема за планетен редуктор.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 10, стр. 437-439
статия Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Нов метод за обработване на профилни валове с равноосов контур.// Сп. Машиностроене, 1985, брой 1, стр. 28–29
статия Маринов, Х., О. Алипиев, М. Памукчиев, Д. Зафиров. Метод за зъбодълбане на хипоциклоидни (епициклоидни) колела.// Сп. Машиностроене, 1984, брой 8, стр. 354–357
статия Маринов, Х., О.Л.Алипиев, Д. Зафиров, М. Памукчиев. Затворен диференциален редуктор.// Сп. Машиностроене, 1983, брой 6, стр. 253-254
статия Маринов, Хр., Т. Грозева, Д. Зафиров, Ал. Петров. Определяне уравненията на повърхнините на зъбите на конусни зъбни колела с надлъжна циклоидна линия на зъба.// Механика на машините, 1996, брой 14, стр. 31-34
статия Маринов, Хр., Т. Петкова, Д. Зафиров. Определяне на взаимното разположение между инструмента и заготовката на аркоидни зъбни колела с надлъжен циклоидален профил на зъба.// Машиностроене, 1987, брой 4
доклад Marinov, H., O. Alipiev, M. Pamuktschiev, D. Zafirov. Eine noue metode zur bearbeitung profilirter wellen mit gleihechsigen kontur. IN: Karl Marx State, DDR, 1983
доклад Marinov, H., T.Grozeva, D.Zafirov, N. Evtimova. Abuot the analysis of helical arcoidal gears of longitudinal cyrcular tooth profile. IN: Proceeding of the international congress, “Gear transmissions” 95, 26-28 September 1995, Sofia – Bulgaria, Volume 1 “Theorie and Experiment”, 1995, pp. 65-67
доклад Вълев, Р., Р. Иванов, Д. Зафиров, Т. Грозева. Модел за определяне реакциите върху колелата на двуосен автомобил. В: Сборник с научни трудове на РУ, Русе, 2006, стр. 241-247
доклад Галев, К., Д. Зафиров, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Трайностни изследвания на затиловани инструменти за зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габровo, 1989
доклад Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев, Г. Вичев. Мощностни изследвания на процеса зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ, Габрово, 1989
доклад Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Относно определянето на ъглите в работната система при зъбофрезоване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научни трудове на ВТУ “А.Кънчев”- Русе, том 32, серия 1, 1989
доклад Зафиров, Д., К. Галев, С. Вичев, О. Алипиев. Влияние на геометрията на режещия клин върху трайността на затиловани инструменти за зъбонарязване на конусни зъбни колела с кръгови зъби. В: Научна конференция на ВМЕИ Габрово, Габрово, 1989
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.