РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 690
монография Todorka Georgieva, Maria Tomova-Mihneva. The Life of the Bulgarians in Zlatostruy from XII century. Saarbrucken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, pp. 132, ISBN 978-3-659-85595-5.
монография Богданова, Т. Развиване на евристичното мислене на учениците чрез решаване на физични задачи. Русе, издателство на Русенския университет, 2015, стр. 88, ISBN 978 954 759 328-2.
монография Вилияна Райчева. Номинални фрази без детерминант във френския език. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 58, ISBN 978954759320-6.
монография Георгиева Т. Тържественик от ХІІ век. - В: Известия на Научен център "Св. Дазий Доростолски". Книга VІI.. Русе, Университетски издателски център, 2013, стр. 241, ISBN 1313-7395.
монография Георгиева, Т. Старобългарското речниково богатство в Златоструй с Тържественик от ХІІ век. Русе, Университетски издателски център на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 2013, стр. 173, ISBN 978-954-759-307-7.
монография Георгиева, Т. Златоструй от XII век / Увод и научно разчитане на текста. Силистра, РИТТ, 2003, стр. 242, ISBN 954-759-056-1.
монография Георгиева, Т. Симеоновият Златоструй и неговият препис от XII век. Силистра, РИТТ, 2002, стр. 130, ISBN 954-759-044-8.
монография Горанова Евгения. Изследване на възможностите за създаване на адаптивна мултимедийна среда за обучение по информационни технологии. Русе, Издателски център на Русенски университет, 2016, стр. 140, ISBN 978-954-7593-305.
монография Железова, Д. Портфолиото като стратегия за продължаващо самообразование на учителя. Русе, Издателство на Русенски университет, 2012, стр. 185, ISBN 975-954-8198-50-9.
монография Железова, Д. За педагогическата рефлексия и нейната трансформация от концептуално знание към професионална познание. Русе, Издателство на Русенски университет, 2011, стр. 198, ISBN 978-954-8467-63-6.
монография Железова,Д. Метарегулативни компетентности и роли на съвременния учител. гр. Русе, Издателски център на РУ "Ангел Кънчев", 2013, стр. 156, ISBN 978-954-8198-51-6.
монография Лебедова, Р. Време-власт-идентичност. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2017, стр. 211, ISBN 978-619-207-109-7.
монография Лебедова, Р. Неизчерпани диалози. Слово и образ.. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 139, ISBN 978-954-775-856-8.
монография Лебедова, Р. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, "Захари Стоянов", 2006, стр. 343, ISBN 954-739-861-X.
монография Лебедова, Р. Митът "Златна Добруджа" в българската литература. Силистра, "Ковачев", 2001, стр. 181, ISBN 9054-8775-07-7.
монография Лебедова, Р. Р. Радев. Сбъднати пътувания на духа чрез словото и пластиката. Велико Търново, Фабер, 2008, стр. 219, ISBN 978-954-400-022-6.
монография Лечева Г. Професионалното образование на студентите-бъдещи учители (европейски директиви и национална действителност). Силистра, РИТТ, 2015, стр. 98, ISBN 978 954 759 318-3.
монография Лечева, Г. Модел за организиране на професионалното образование и обучение на студентите-бъдещи учители.. Русе, Издателски център на Русенския университет, 2015, стр. 162, ISBN 978 954 759 319-0.
монография Лечева, Г. Синергетични методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Силистра, РИТТ, 2010, стр. 86, ISBN 10:-954-759-250-5.
монография Лечева, Г.Л. Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. Силистра, РИТТ, 2015, стр. 216, ISBN 978 954 759 321-3.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.