РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 1 до 20 от общо 677
монография Lewi A. Ultradźwiękowe badania nieniszczące własności mechanicznych cienkich elementów konstrukcyjnych. Warszawa,Polska, IPPT-Polska Akademia Nauk, 2010, pp. 186, ISBN 978-83-89687-57-9.
монография Lewi А. Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych. Warszawa, Poland, IPPT PAN, 1984, pp. 145, ISBN 0208-5658.
монография Pencheva, T., M. Nenkov, K. Shtereva, P. Hadjiska, E. Tomerov. Barium Titanate Thin Films: RF-sputtering and Properties. In: Proc. of 9-th International School on Condensed Matter Physics "Future directions in thin film science and technology". London, England, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1997, pp. 286-290, ISBN 9810230990.
монография Евстатиев, И. Изследване на процесите при производство на енергия от възобновяеми източници. Русе, Русенски университет, 2012, стр. 184, ISBN 978-954-8467-57-5.
монография Манукова A., М. Душкова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков. СТУДЕНТСКА ИСКРА. 60 ГОДИНИ ПРИЕМСТВЕНОСТ. Русе, Академично издателство на Русенския университет, 2018, стр. 338, ISBN 978-954-712-752-4.
студия МАНУКОВА-МАРИНОВА, АНЕЛИЯ ВЛАДИМИРОВА. ИНДИВИДУАЛНАТА РАБОТА С ИЗЯВЕНИ СТУДЕНТИ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – ГЕНЕРАТОР НА ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ. Издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев“, Акаденично издателство Русенския университет, 2017, стр. 64, ISBN 978-954-712-711-1.
студия Стефанова Т., С. Стоянов, Д. Роева, Б. Тодорова, А. Леви. Мобилна среда за дистанционнен модел на обучение по физика в Университет - предизивикателства, опит, переспективи. Русе, РИТТ - Силистра, 2002, стр. 74, ISBN 954-759-051-0.
статия Angelova M., Obreshkov K., Levi A. Electrical Conductometric Sensor with Frequency Output for Analysis of Motor Oils.// Annual School Lectures, 2000, No 22, pp. 67-71, ISSN 0861-0797.
статия Bedzhev B. Y., D. D. Velikova, Zh. V. Zhivkov. Analysis of the Conditions for Synthesis of Efficient Side-Lobes Suppresion Filters for Phase Manipulated Signals.// Journal Scientific and Applied Research, 2014, No 6, pp. 106-113, ISSN 1314-6289.
статия Dimitrov, V. B. Technique for the valuation of the results in measuring the radial beat of the gear ring of gear wheels.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
статия Dimitrov, V. В. Valuation of the amplitude frequency of the radial beat of the gear-wheel through digital filtration.// MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY, ELSVIER SCIENCE S.A, 2000, No 1-2
статия Dimov V., A. Bawazir. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Bułgarii.// Urządzenia dla energetyki, Poland, 2010, No 4, pp. 34-38, ISSN 1732-0216.
статия Dimov, V. Energetyka jądrowa Bułgarii.// PtoAtom, Poland, 2011, No 1, pp. 28-32, ISSN 2083-3431.
статия Dimov, V. Zarządzanie elektroodpadami w Bułgarii.// Recykling, Poland, 2009, No 1, pp. 27-29, ISSN 1731-9927.
статия Dimow, W. Pozytywka elektroniczna z dwiema melodiami.// Radioelektronik, 1986, No 3, ISSN 0137-6802.
статия Evstatiev I. Operation algorithm and structure of an electronic system for control of energy fluxes in the sectional heat exchangers.// JESR, 2012, No 3, Volume 18, pp. 53-60, ISSN 2068-7559.
статия Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. System and Algorithm for Control.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 107-110
статия Evstatiev I., G. Georgiev. Tracing a Line with TV Camera. Evalution Criteria.// Annual School Lectures, Volume 23, 2002, No 1, pp. 90-92
статия Evstatiev I., G. Georgiev. A Generic Algorithm for Plotter Control Signal Processing.// Annual School Lectures, Volume 21, 1999, No 2, pp. 74-79
статия Evstatiev I., N. Mihailov, G. Georgiev, B. Evstatiev. Mathematical model of the energy and temperature-humidity processes in a stock-breeding farm with dosed distributed inflow of air. Part 2. Algorithms.// Journal of engineering studies and research (Romania), 2011, No 17 (2), pp. 63-67, ISSN 2068-7559.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.