РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 29 от общо 29
доклад Нейков Я., Б. Евстатиев, И. Белоев. Изследване влиянието на параметрите на касетата върху температурния режим на електронен модул. В: Научни трудове на Русенски Университет, Русе, 2015, стр. 125-130, ISBN 1311-3321.
доклад Нейков Я., В.Димитров. Система за измерване, контрол и анализ на газови среди. В: Научни трудове на Русенски Университет „Ангел Кънчев”, том 41,серия 3.1, Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, 2004, стр. 122-125, ISBN 1311-3321.
доклад Нейков, Я., Цв. Георгиев. Система за оценяване и проверка на професионалните умения на електроинженерните кадри. В: Сборник с доклади от научно-технически семинар "Възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион Румъния-България", Русе, Примакс, 2012, стр. 127-132, ISBN 978-954-8675-36-9.
доклад Палов Ив., К. Сираков, Ст. Стефанов, Я. Нейков. Резултати от предварителни изследвания на въздействието на предпосевната електромагнитна обработка на клубени от мискантус. В: Научни трудове на Русенски университет “Ангел Кънчев”, т.52, с.3.1., Русе, 2013, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
доклад Плачкинов Св., Я. Нейков. Активен тонкоректор. IN: Сборник доклади на Студентска научна сесия – СНС’12, Русе, Печатна база на РУ, 2012, pp. 41-45, ISBN 1311-3321.
учебно пособие Евстатиев И., Н. Евстатиева, С. Кадирова, Я. Нейков. Ръководство за упражнения по автоматизирано проектиране в електрониката. Русе, Печатна база при Русенски университет "Ангел Кънчев", 2016, стр. 169, ISBN 978-619-724-208-9.
учебно пособие Михайлов M. , И. Евстатиев, Я. Нейков, Н. Евстатиева. "Приложна електроника в селското стопанство". Ръководство за практически упражнения. Русе, Русенски университет, 2010, стр. 56, ISBN 978-954-712-471-4.
учебно пособие Михайлов М., Иван Евстатиев, Явор Нейков. Приложна електроника в селското стопанство. Ръководство за упражнения. Русе, Русенски университет, 2003, стр. 45, ISBN 954-712-199-5.
учебно пособие Осиковски Б., И.Евстатиев., Я.Нейков. Сигнали и системи. Ръководство за упражнения. РУ”А.Кънчев”, Русенски университете, 2002, стр. 66, ISBN 954-712-170-7.
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.