РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 45
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Циклово управление на манипулационна система АДП/ХИ – 01. В: АМТЕСН-2005, Русе, 2005
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Изследване на нетвърди обекти за манипулиране с иглени хващащи устройства. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005
доклад Костадинов Ч. Г., Ив. В. Пеева, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Иглени хващачи за промишлени роботи. В: НК “Синтез на механизми 04”,секция “Роботика”, Сливен, 2004
доклад Костадинов Ч. Г., М. Ст. Пенчев. Времена за движение на хващача при роботи с циклова система за управление. В: АМТЕН’95, секция 4, CAD/CAM,, Русе, 1995
доклад Костадинов Ч. Г., П. Вл. Витлиемов. Система за управление потреблението на енергия от домакинствата DEHEMS. В: 6та НКМУ на АБЕА „Стратегии и политики на здравия разум – ЕЕ и ВЕИ решения за енергийна независимост, конкурентни цени и излизане от кризата”, Пловдив, 2010
доклад Костадинов Ч., Ив. Пеева. Сравнителен анализ на модели за аналитично прогнозиране на производителността на роботизирани технологични модули. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
доклад Костадинов Ч., Ив. Пеева. Относно зависимостта на производителността на РТМ от сценария на обслужване на технологичното оборудване. В: XХVI MНТК „АДП-2017”, Созопол, ТУ София, 2017
доклад Костадинов Ч., Д. Киряков. Анализ на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 146-148, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов Ч., Д. Киряков. Автоматизирана система за измерване на потреблението на електрическа енергия от битови абонати. В: Научна конференция на РУ&СУ’12, Научни трудове, том 51, серия 3.1, Русе, 2012, стр. 142-145, ISBN 1311-3321.
доклад Костадинов Ч., П. Златев, И. Пеева. Автоматизирана система за анализ и управление на енергийна ефективност. В: НИ на НТС по машиностроене, год 23, брой 9/172, АДП - 2015, Созопол, 2015., София, ТУ - София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
доклад Костадинов Ч., П. Златев, Ив. Пеева . Автоматизирана система за анализ и управление на енергийната ефективност. В: XХIV МНТК „Автоматизация на дискретното производство - 2015”, Созопол, ТУ София, 2015, стр. 372-377, ISBN 1310-3946.
доклад Костадинов, Ч. Г. Към въпроса за класифициране на системи за масово обслужване. В: XIХ ННТК с международно участие „AДП-2010”, Созопол, ТУ София, 2010, стр. 574-577, ISBN 13-10-3946.
доклад Костадинов, Ч. Г. Оценка на грешката на позициониране на ПР. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХIX, серия 7, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 2002
доклад Костадинов, Ч. Г. Изследване на иглен хващач за манипулиране на нетвърди предмети. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
доклад Костадинов, Ч. Г. Иглени хващачи за манипулиране на трикотажни изделия. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, т. XXХVII, серия 2, “Машиностроителна техника и технологии”, Русе, 1999
доклад Маноилов П., Ч. Костадинов, Д. Братанов. Методика за изпитване на хващащо устройство на мобилен робот за обезвреждане на армейски боеприпаси. В: V МКСНК “130 години Българска конституция”, НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, Велико Търново, 2009
доклад Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Захранваща позиция с манипулатор от типа АДП. В: XVIII ННТК с международно участие „AДП-2009”, Созопол, 2009
доклад Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Относно проектирането на иглени хващачи за промишлени роботи. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 140-143
доклад Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Модел на пробождане и алгоритъм за проектиране на иглени хващачи за нетвърди обекти. В: 8-ма МКР “ПРАКТРО’2005”, Варна, 2005, стр. 134-139
доклад Пеева Ив. В., Ч. Г. Костадинов, В. В. Заяков, М. Ст. Пенчев. Хващащо устройство за обемни нетвърди обекти. В: Научни известия на НТС по машиностроене, ХIV ЮННТК „АДП 2005”, брой 03/81, Созопол, 2005

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.