РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 52
доклад Dobrudzhaliev, D., B. Ivanov. MODEL FOR MANAGEMENT OF RESURSCONSUMPTION IN MULTYSTAGE TECHNOLOGY WITH PERIODIC PROCESS IN CHEMICAL AND BIOCHEMICAL INDUSTRY. IN: Proceedings of the International Conference on Information Technologies(InfoTech 2011) and SAER 2011, Bulgaria, 2011, pp. 235-240, ISBN ISSN 1314-1023.
доклад Dobrudzhaliev, D., H. Terziev, T. Terzieva. Developing the website of Branch Razgrad. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.
доклад Dobrudzhaliev, D., M. Stancheva, G. Hubov. New approaches in university training in chemistry. IN: Scientific Works , vol. LV, book 2, Agricultural University Plovdiv, 2010, pp. 325-332, ISBN ISSN 1312-6318.
доклад Dobrudzhaliev, D., P. Petkov, V. Arabadzhieva. WEB-Based Teaching in “Technology of Oil and Gas” for Master Degree Program in Prof. Assen Zlatarov University. IN: Proceedigs of the International Conference on e- Learning and the Knowledge Society, Bucharest, Romania, 2011, pp. 189-194, ISBN ISBN 978-606-505-.
доклад Dobrudzhaliev, D.,Tz. Dimitrov, D. Georgiev. Simulators - an effective tool for design and renovation in chemical technology. IN: Scientific Works, vol. 48, book 9, University of Rousse, 2009, pp. 86-91, ISBN ISNN 1311 3321.
доклад Ivanov, B., D. Dobrudzhaliev. SUPPLY CHAIN PLANNING AND SCHEDULING FOR MULTIPURPOSE BATCH CHEMICAL PLANTS IN PROCESS INDUSTRIES. IN: Proceeding of the International Conference on Systems for Information Technologies and SAER, Bulgaria, 2009, pp. 141-148, ISBN ISBN 978-954-438-.
доклад Ivanov, B., D. Dobrudzhaliev, A. Angelov. Portfolio optimization for multipurpose batch chemical plants (MPBP). IN: Proceedings of the 7-th International Conference of Chemical Societies from South-East Europian Countres(ICOSECS7), Bucharest, Romania, 2010, pp. 158-166, ISBN ISBN 978-606-515-.
доклад Ivanov, B., D. Nikolova, D. Dobrudzhaliev. Optimal control of heath integrated batch reactors. IN: roceedings of the International Conference on Information Technologies(InfoTech 2010) and SAER 2010, Bulgaria, 2010, pp. 271-278, ISBN ISSN 1314-1023.
доклад Ivanov, B., K. Mintchev, D. Dobrudzhaliev,. Defining optimal operative scheduling of multipurpose batch chemical plants at limited resource consumption. IN: Proceeding of the International Conference on Systems for Information Technologies and SAER, Bulgaria, 2008, pp. 267-274, ISBN 978-954-9518.
доклад Ivanov, I., D. Dobrudzhaliev, Mathematical Model Consumption of Resources for One Stage Batch Processes, Proceedings of Anniversary Scientific Conference with International Participation, UCTM, Sofia,. Mathematical Model Consumption of Resources for One Stage Batch Processes. IN: Proceedings of Anniversary Scientific Conference with International Participation, UCTM, Sofia, 2011, pp. 121-124, ISBN ISBN 978-954-465-.
доклад Арабаджиева, В., Д. Добруджалиев. Компютърните и грипни вируси – пандемиите на 21 век. В: БОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’10, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2010, стр. 52-57, ISBN 1311-3321.
доклад Бонева, Д., П. Пашев, Д. Добруджалиев. Качеството на продукцията в условията на конкурентни пазари. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’10, Русенски Университет”А.Кънчев”, 2010, стр. 21-26, ISBN 1311-3321.
доклад Василева, П., Д. Добруджалиев,. С лицензиран или нелицензиран софтуер в инженерната химия. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия – СНС’09, Русенския Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 77-83, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Д., Д. Добруджалиев. Изследване на вискозитета на силикатни стъкла по метода на пенетрометрията. В: Научни трудове, т.46, сер. 2, РУ “Ангел Кънчев”, 2007, стр. 61-65, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Д., Д. Добруджалиев, Н. Колева,. Aвтоматизиран подход за проектиране на цветни глазури и емайли. В: Научни трудове, т.47, сер. 8, РУ “Ангел Кънчев”, 2008, стр. 7-11, ISBN 1311-3321.
доклад Георгиев, Д., Н. Колева, Д. Добруджалиев, Ц. Димитров. Строителен материал от калциев силикат.Част I. Получаване. В: Научни трудове,том 48, .серия 9, Русенския Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 46-50, ISBN 1311-3321.
доклад Димитрова, Б., Д. Добруджалиев, Б. Иванов, БИОМАСАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ.ВИДОВЕ МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ, Сб. Научни трудове на Лятна школа на МНР’2011 , 21-23.10.2011, 87-94, Бургас, 2011. БИОМАСАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ.ВИДОВЕ МАТЕМАТИЧНИ МОДЕЛИ. В: Сб. Научни трудове на Лятна школа на МНР’2011, Бургас, 2011, стр. 87-94
доклад Добруджалиев, Д., Д. Георгиев, Н. Колева. Системите за дистанционно обучение – нов подход в образователния процес. В: Научни трудове, т.47, сер. 8, РУ “Ангел Кънчев”, 2008, стр. 97-101, ISBN 1311-3321.
доклад Добруджалиев, Д., М. Станчева, И. Павлова,. Електронно обучение по обща и неорганична химия. В: Сб. научни трудове на III Национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование, СА"Д.Ценов", Свищов, 2009, стр. 70-77, ISBN ISBN 978-954-23-0.
доклад Ибрямова, Ю., Д. Добруджалиев. SerebroMix – софтуер за проектиране на химико-технологично оборудване. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия – СНС’09, Русенския Университет”А.Кънчев”, 2009, стр. 98-102, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.