РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Страници: Първа | Предишна | Следваща | Последна    
Публикации от 21 до 38 от общо 38
статия Крумова, Г. Използване на WEB-базирани online тестове при формиране на окончателната изпитна оценка по физика.// Годишник на ДЕО-ИЧС при Софийския университет ‘Св. Кл. Охридски’, 2009, брой 16, стр. 180-192, ISSN 1312-2223.
доклад Antonov A. N. , D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya and G. Z. Krumova. Density Distributions and Form Factors in Neutron-Rich Exotic Nuclei. IN: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, pp. 275-281, ISBN 978-954-577-409-6.
доклад Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, and G. Z. Krumova. Density distributions and form factors in neutron-rich nuclei. IN: Proceedings of the 2005 Symposium on Nuclear Data, February 2-3, 2006, JAEA, Tokai, Japan, Tokai, Japan, 2006, pp. 163-168
доклад Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and matter distributions and form factors in neutron-rich nuclei. IN: Proceedings of the International Nuclear Physics Conference (INPC), Tokyo, Japan, June 3-8, 2007, Tokyo, 2007
доклад Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and matter distributions and form factors of neutron - rich nuclei. IN: Laboratoire de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers, Service de Physique Nucléaire (Dapnia/SPhN), Séminaire le vendredi 8 décembre 2006, CEA Saclay, France, Saclay, France, 2006
доклад Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron - rich Nuclei. IN: Proceedings of the XVIth International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Nuclear Energy, Varna, 19 – 26 September 2005, BgNS Transactions, v. 10, No 2, Sofia, 2005, pp. 100-109
доклад Antonov A. N., D. N. Kadrev, M. K. Gaidarov, E. Moya de Guerra, P. Sarriguren, J. M. Udias, V. K. Lukyanov, E. V. Zemlyanaya, G. Z. Krumova. Charge and Matter Distributions and Form Factors of Light, Medium and Heavy Neutron-Rich Nuclei. IN: Nuclear Theory’24 - Proceedings of the XXIVth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 20 – 25 June, 2005, Sofia, Heron Press Science Series, 2005, pp. 106-126, ISBN 954-580-187-5.
доклад Gaidarov M. K., G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, E. Moya de Guerra. Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei. IN: Nuclear Theory’29 - Proceedings of the XXIXth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 21 – 26 June, 2010, Sofia, 2010, pp. 86-95, ISBN 1313-2822.
доклад Gaidarov M. K., G. Z. Krumova, P. Sarriguren, A. N. Antonov, M. V. Ivanov, E. Moya de Guerra. Momentum Distributions in Medium and Heavy Exotic Nuclei. IN: Book of Abstracts of Reports at the LX International Conference on Nuclear Physics ’NUCLEUS-2010. Methods of Nuclear Physics for Femto- and Nanotechnologies’, July 6-9, 2010, St. Petersburg, OOO ’SOLO’, 2010, pp. 73, ISBN 978-5-98340-240-9.
доклад Gaidarov, M. K., et al. Probing Nuclear Structure of Medium and Heavy Unstable Nuclei and Processes with Helium Isotopes. IN: JUSTIPEN-EFES Symposium on ‘Cutting-Edge Physics of Unstable Nuclei’, 10-13 November 2010, University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, Japan, 2010
доклад Gaidarov, M. K., et al. Probing Nuclear Structure of Exotic Nuclei and Reactions with Helium Isotopes. IN: Workshop on October 29, 2010, Department of Physics, Kyushu University, Fukuoka, Japan, 2010
доклад Krumova G. Z., E. Tomasi-Gustafsson, and A. N. Antonov. Charge Form Factor and Cluster Structure of 6Li Nucleus. IN: Nuclear Theory’26 - Proceedings of the XXVIth International Workshop on Nuclear Theory, Rila Mountains, Bulgaria, 25 – 30 June, 2007, Sofia, 2007, pp. 259-269, ISBN 1313-2822.
доклад Lukyanov V. K., E. V. Zemlyanaya, S. E. Massen, Ch. C. Moustakidis, A. N. Antonov, G. Z. Krumova. Testing Density Distributions of 6,8He by Calculations of 6,8He + 28Si Total Reaction Cross Sections. IN: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, pp. 267-274, ISBN 978-954-577-409-6.
доклад Антонов А. Н., Д. Н. Кадрев, М. К. Гайдаров, Е. Моя де Гера, П. Саригурен, Х. М. Удиас, В. К. Лукьянов, Е. В. Земляная, Г. З. Крумова. Распределение заряда, материи и формфакторы лёгких, средних и тяжёлых нейтронно-избыточных ядер. В: Международное рабочее совещание 'Избранные вопросы ядро–ядерных взаимодействий' , 19.12.2005, ОИЯИ – Дубна, Россия, Дубна, Россия, 2005
доклад Крумова Г. З., Ж. Ив. Иванова, С. Н. Дяковска. Анализ на изпитни резултати по физика при тестово изпитване. В: Сборник научни доклади от Юбилейната научна конференция BAF’2006, Шумен, 28-29 април 2006, Шумен, 2006, стр. 282-287, ISBN 978-954-577-409-6.
доклад Крумова, Г. Съвременни подходи за описание на ядрени системи и реакции. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ на РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ’Ангел Кънчев’ – 2006, том 45, серия 5.1 ‘Математика, Информатика, Физика‘, Русе, 2006, стр. 57-63, ISBN 1311-3321.
доклад Крумова, Г. З. Актуални подходи за описание на ядрени системи и реакции. В: Доклади на семинара с международно участие 'Професията учен' по линия на FP6 – Project REKS 019363 ‘Researchers in European Knowledge Society’, Русенски университет ‘Ангел Кънчев’, 28.09.2005, Русе, 2005
доклад Стоянов С., Г. Крумова, Е. Евтимова. Информационни технологии за оптимизиране на учебния процес в университетите. В: Сборник научни доклади от Националната конференция с международно участие ‘ТЕЛЕКОМ 2009‘, Международен дом на учените ‘Ф. Ж. Кюри‘, курорт ‘Св. Св. Константин и Елена‘, Варна, 8-9 октомври 2009, София, 2009, стр. 334-339
Първа | Предишна | Следваща | Последна    

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.