РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 86
статия Kolibová H., P. Máchal, I. Beloev, L. Libova. Gender sensitivity as one of the factors in the management of technical projects.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2017, No Volume IV, I, pp. 84 - 90, ISSN 2367 - 5888.
статия Kuchar P., I. Beloev, S. Lindak. Technical - Economic Analysis and Evaluation of Transport Organization.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2016, No Volume III -, pp. 11 - 16, ISSN 2367 - 5888.
статия Lindak S., I. Janosko , T. Polonec, I. Beloev. Operation Economy of Public Transport Bus Service.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2015, No Vol.2, pp. 32-42, ISSN 2367-5888.
статия Pencheva V., A. Asenov, D. Topchu, I. Beloev, B. Evstatiev. Organisation of the work on collecting routes in postal activity through an automated system for collection of information.// Transport problems, 2017, No 12(3), pp. 147-157, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0.284 /2016, Scopus)
статия Pencheva V., A. Asenov, I. Beloev. Study of the Use of Alternative Energy Sources in Internal Water Transport.// International Scientific Conference TRANSPORT PROBLEMS, 2019, No 3, pp. 109-120, ISSN 1896-0596. (SJR rank: 0 /2018, SCOPUS CiteScore)
статия Pencheva V., I. Beloev. Regulation and share of cabotage in automobile fteight transport.// ECOLOGICA, 2017, No 86, pp. 211-216, ISSN 0354-3285.
статия Slany V., J. Kleinova, I. Beloev, J. Marecek, V. Krocko. The WiFi Survey with Ekaua Site Survey and its Comparison with other WiFi Survey Tools.// AGRICULTURAL, FOREST AND TRANSPORT MACHINERY ANT TECHNOLOGIES, 2015, No Vol.2, pp. 31-36, ISSN 2367-5888.
статия Slany V., J. Marecek, E. Krcalova, I. Beloev, L. Belan, M. Korenko. Touchless Control of a Stationary Manipulator.// Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies, 2017, No Volume IV, I, pp. 57 - 62, ISSN 2367 - 5888.
статия Terziev A.K., C I Iliev, I K Iliev, I H Beloev and E V Velkov. Experimental validation data for CFD of heat transfer processes in a heat exchanger thermosyphon type with complex geometry.// Material Science and Engineering, 2019, No 1, vol. 595, pp. 1-10, ISSN 1757-899X. (Impact factor: 0.53 /2018, ISI)
статия Андонов К., Б. Манолова, Б. Евстатиев, И. Белоев. Принципът на модулните матрици в енергетиката.// Екология и бъдеще, 2016, брой №3, стр. 29 - 34, ISSN 1312 - 0751.
статия Белоев И. Възможности за енергоосигуряване на автомобилите с електрозадвижване чрез фотоволтаични източници.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 3-9, ISSN 1312-0751.
статия Белоев И. Стуктура на модулна система за комбинирано енерго осигуряване на автомобилния транспорт и автомобили с електрозадвижване..// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 10-15, ISSN 1312-0751.
статия Белоев И., Б. Евстатиев, К. Мартев. Изследване нивата на ветрените източници за енергоосигуряване на бензиностанциите в страната.// Екология и бъдеше, 2015, брой Бр.1-2, стр. 16-19, ISSN 1312-0751.
статия Евстатиев Б., И. Григоров, Б. Манолова, К. Андонов,И. Белоев. Софтуерен продукт за изследване на товарови графици.// Екология и бъдеще, 2016, брой 3, стр. 52-59, ISSN 1312-0751.
статия Манолова Б., И. Белоев. Относно структурата на интегрирана система за контрол и управление на енергопотреблението на автомобилния транспорт и стационарни консуматори на горива и газ.// Екология и бъдеще, 2016, брой №3, стр. 34 - 38, ISSN 1312 - 0751.
доклад Aliyarova M., Beloev I. Transparency in tariff regulation - a mechanism to stimulation of the energy consumption efficiency. IN: Proceedings of University of Ruse, Volume 55, book 1.2., Ruse, University of Ruse, 2016, pp. 72-74, ISBN 1311-3321.
доклад Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev. A comparative research of alternative means of the goods transportation in small batches in the modern city. IN: VII INTERNATIONAL CONFERENCE TRANSPORT PROBLEMS, Katowice. Poland, 2015, pp. 19-24, ISBN 978-83-935232-6-9.
доклад Asenov A., V. Pencheva, I. Beloev, D. Grozev, P. Daskalov, T. Georgieva. Study of the possibilities of applying hydrogen mobility in modern cities. IN: НК РУ&СУ при РУ “А. Кънчев”, Русе. том 58, серия 4,, Русе, 2019, ISBN 1311-3321..
доклад Beloev Iv., B. Manolova, N. Minkov, L. Mihailov. Opportunities for charging electric cars with energy from renewable energy sources. IN: 5th International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development, Golden Sands, Bulgaria, 2016, pp. 95-100, ISBN 2457-3302.
доклад Beloev I. Expanding the Activity of Students from Professional Field "Transport, Shipping and Aviation" Through Innovative Forms of Self-Preparation. IN: University of Ruse & Union of Scientists - Ruse, Annual conference. Indusrtry 4.0. Business environment. Quality of life, Ruse, 2017, pp. 187-195, ISBN 978-954-712-733-3.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.