РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД
» За контакти

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 45
доклад Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
доклад Енчева В., Р. Митева, Кр. Каменов. Учебни графични примери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
доклад Каменов К. Приложение на OCR софтуер с отворен код при разпознаване на графични символи от машиностроителни чертежи. В: НК РУ, Русе, 2013
доклад Каменов Кр. Методи за конвертиране „растер-вектор” при графични документи- предимства и недостатъци. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
доклад Каменов Кр. Контурният анализ – възможности за извличане на информация от машиностроителни чертежи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
доклад Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011
доклад Каменов, Кр. ОТНОСНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА В AutoCAD® 2006. В: Научни трудове на Русенския университет- 2009, том 47, Русе, 2009
доклад Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
доклад Караджов К., Кр. Каменов. ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНКА И РАНЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В: 4. научна конференция “Пожарната и аварийна безопасност ’2007”, София, 2007
доклад Караджов К., Кр. Каменов. Определяне на шума в промишлено предприятие в етапа на проектиране. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 45, СЕРИЯ 1, Русе, 2006
доклад Лепаров M., К.Каменов. Инженерен анализ на техническа документация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 197-201
доклад Лепаров М., К.Каменов. По въпроса за трансформации на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 202-206
доклад Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Относно мултиплицирането на функциите на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
доклад Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Някои начини за търсене на варианти на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
доклад Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
доклад Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
учебно пособие Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
учебно пособие Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.
учебно пособие Енчева В., Р. Митева, Н. Николов, К. Каменов, С. Калчева, В. Джаджев, Д. Белкинова, Т. Трифонов. СПРАВОЧНИ МАТЕРИАЛИ. Русе, РУ "А. Кънчев", 1998, стр. 48, ISBN ХХХХХ.
учебно пособие Енчева В., Т. Трифонов, В. Дочев Н. Николов, П.Пантилеев, М. Дочева, К. Каменов, С. Цомпов. Техническо чертане - ръководство за упражнения за машинни специалности. Русе, П ечатна база РУ “А. Кънчев”, 1995, стр. 75, ISBN 2312.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.