РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 48
доклад Динев Г., Кр. Каменов. Стандартизационната осигуреност за анализ на конструкторски решения. В: Сборник доклади Единадесета национална конференция с международно участие „Стандартизация- Европейска интеграция- Потребители * 2003“, София, 2003, стр. 84- 87
доклад Дограмаджиян Х., Р. Кузов, И. Дунев, Т. Трифонов, Н. Николов, К. Каменов. Автоматизирано проектиране на червячни шлицеви фрези за правостенни шлици. В: Научни трудове на ВТУ, Русе, ВТУ, 1988, стр. 128-133
доклад Енчева В., Н. Николов ,В. Джаджев, К.Каменов. Олимпиада по техническо чертане- анализ и препоръки. В: Научни трудове на РУ "А. Кънчев", том 41, серия 4, Русе, РУ "А. Кънчев", 2004, стр. 166-169
доклад Енчева В., Р. Митева, Кр. Каменов. Учебни графични примери. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005, стр. 146- 149
доклад Каменов К. Приложение на OCR софтуер с отворен код при разпознаване на графични символи от машиностроителни чертежи. В: НК РУ, Русе, 2013
доклад Каменов Кр. Методи за конвертиране „растер-вектор” при графични документи- предимства и недостатъци. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
доклад Каменов Кр. Контурният анализ – възможности за извличане на информация от машиностроителни чертежи. В: Научни трудове на Русенския университет - 2012, Русе, 2012
доклад Каменов Кр., П.Пантилеев. Програмна система за геометрично пресмятане на конусни зъбни предавки с кръгови зъби. В: НК РУ, Русе, 2011, стр. 164- 167
доклад Каменов, Кр. ОТНОСНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ РЕЖИМИ НА РАБОТА В AutoCAD® 2006. В: Научни трудове на Русенския университет- 2009, том 47, Русе, 2009, ISBN 171- 174.
доклад Караджов К., К. Каменов, П. Мънев. Програмен продукт за моделиране на опасностите. В: Научни трудове на Русенския университет, том 47, серия 1.2, Русе, 2008, стр. 191-196, ISBN 1311-3321.
доклад Караджов К., Кр. Каменов. ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ОЦЕНКА И РАНЖИРАНЕ НА РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В: 4. научна конференция “Пожарната и аварийна безопасност ’2007”, София, 2007, стр. 258- 262
доклад Караджов К., Кр. Каменов. Определяне на шума в промишлено предприятие в етапа на проектиране. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 45, СЕРИЯ 1, Русе, 2006
доклад Лепаров M., К.Каменов. Инженерен анализ на техническа документация. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 197-201
доклад Лепаров М., К.Каменов. По въпроса за трансформации на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 41, СЕРИЯ 4, Русе, 2004, стр. 202-206
доклад Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Някои начини за търсене на варианти на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
доклад Лепаров М., Кр. Каменов, К. Караджов. Относно мултиплицирането на функциите на реално изделие. В: НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 44, СЕРИЯ 4, Русе, 2005
доклад Николов Н.,Кр.Каменов. Автоматизирано представяне на процеса на създаване на чертежи в три проекции на геометрични обекти. В: Научни трудове на РУ "А.Кънчев", т.44, серия 4,“ Транспорт и машинознание”., Русе, РУ – “Ангел Кънчев”, 2004, стр. 181-186
доклад Трифонов, Т., Н. Николов, П. Пантилеев, Г. Динев, К. Каменов. Автоматизирано проектиране и конструиране на металорежещи инструменти. В: Д о к л а д и Осма научно-техническа сесия, София, ВВТУ “Т. Каблешков”, 1995, стр. част 2, 51-53
учебно пособие Ангелова, Е., Т. Трифонов, Б. Калоянов, П. Ангелов, А. Добрева, В. Ронкова, В. Върбанов, В. Добрев, К. Каменов. АЛМАНАХ с онагледяващи и информационни материали” -към учебник –Ненов, П., Е. Ангелова, А. Добрева, В. Добрев. Машинни елементи (с алманах). Русе, Издателски център на Русенския университет, 2010, ISBN 978-954-712-504-9.
учебно пособие Белкинова Д.,Кр.Каменов. Техническо документиране - Ръководство за упражнения и курсова работа по дисциплините: "Техническо документиране", "Основи на инженерното проектиране" и "Компютърна графика". Издателски център на Русенски университет, Русенски университет, 2009, ISBN 978-954-712-457-8.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.