РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 79
статия Лечева, Г. Апокрифи - произход, същност, жанрова характеристика.// www.pomagalo.com, 2007, брой 1
статия Лечева, Г. Старогръцката лирика - непреходна и вечна.// www.pomagalo.com, 2007, брой -
статия Лечева, Г. Везирът и Гергана – една невъзможна любов.// сп. Матадор, 2006, брой 64, ISSN 1312-8108.
статия Лечева, Г. Библейският генотип за царската институция и отражението му в Йоановия „Шестоднев".// www.LiterNet.bg, 2004, брой -
статия Лечева, Г. O’ писменех Черноризца Храбра - жанр и композиция (методическа разработка на урок).// Развитие на критическото мислене чрез четене и писане. (сборник) Българска асоциация по четене., 2003, брой 1, ISSN 954-759-063-4.
статия Лечева, Г. Ракията като библейски генотип и неговото пълнофункционализиране във фолклора и литературата.// www.pomagalo.com, 2002, брой -
статия Лечева, Г. За библейския генотип и реципиента.// Литературна историография и възрожденска куртура. (сборник), 2002, брой -, ISSN 954-577-236-0.
статия Лечева, Г. Исторически конотации на мнението на Патриарх Евтимий за брака.// Майски научни четения, 2000, брой -
статия Лечева, Г. Лабиринтътъ на Минотавъра и героят Одисей.// сп. Дарба, 1998, брой 2
статия Лечева, Г. Образът на Константин-Кирил Философ от пространното му житие – епическа и библейска поетика.// сп. Родна реч, 1997, брой 9
статия Лечева, Г. Послание, останало от миналото.// сп. Дарба, 1996, брой 7-8, ISSN 1310-8328.
статия Лечева, Г. Смелых убывают реже” – рецензия на монографията на А. Калоянов „Българското шаманство”.// Любословие или периодическо списание.томІ, година І - Шумен, 1996, брой 1
статия Лечева, Г. Тезиси за префункционализирането на библейския генотип в две творби.// Библия-фолклор-литература (сборник), 1996, брой 1, ISSN 954-524-152-7.
статия Лечева, Г. „История славянобългарская” реализация на перманетното литературно развитие.// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”., 1995, брой 4, ISSN 0861-7902.
статия Лечева, Г. За библейското съдържание на една фолклорна поема..// Проглас – филологическо списание на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1995, брой 2, ISSN 0861-7902.
статия Лечева, Г.Р. Профессиональная подготовка студентов - будущих учителей.// International Trends in Science and Technology» October 17, 2017 Warsaw, Poland, 2017, брой Vol. 3, стр. 10, ISSN 2544-9435. (с импакт фактор: 85 /2017, RS Global S. z O.O., Warsaw, Poland, 2017)
доклад Галина Лечева. TECHNOLOGICAL INTEGRATION IN TEACHING LITERATURE. IN: 23rd International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko, 2019
доклад Галина Лечева. Практическото обучение на студентите – бъдещи учители. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад Галина Лечева. IT-технологиите при преподаване на литература. В: НК на РУ&СУ_НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО – II, Русе, Университетски издателски център, 2019, стр. 6, ISBN ISSN 2603-4123 (o.
доклад Лечева Г. Учебното съдържание по литература и бестселърите на съвременната българска литература. В: Майски научни четения, Русе, Университетски издателски център, 2015, стр. 5, ISBN 1311-3321.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.