РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 55
доклад Idirizov, B. L. Lyubenov. Model of Liquidity Analysis with Excel. IN: Научни трудове на Русенски университет, том 57, серия 6.5, Финансова математика & Информатикa, Русе, Русенски университет, 2018, pp. 34-40, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Л. За конкурентоспособност на агропазарите. В: “Св. Св. Кирил и Методий”, Юбилейна международна научна конференция, В.Търново, Великотърновски университет, 2013
доклад Любенов Л. Маркетингов инструментариум на сервизните услуги за земеделска техника. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2013
доклад Любенов Л. Кабинетно проучване стратегиите на сектори зърнопроизводство и пчеларство. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2017, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Л. Пазари на средства за производство в българския агробизнес. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2016, ISBN 1311-3321.
доклад Любенов Л. Влияние на цените върху агропазарите. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2015
доклад Любенов Л. Пазари и ценообразуване на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Русенски университет, 2012
доклад Любенов Л.,. Възможности за диференциране на земеделските продукти. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2009
доклад Любенов Л., Д. Пеловска. Пазари на българското вино. В: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, Русе, 2016
доклад Любенов Л., Е. Ангелова. Пазарната подкрепа и директните плащания в Русенска област. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
доклад Любенов Л., Е. Иванова. Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика. В: Научни трудове на РУ „А. Кънчев”, том 50, серия 5.1., Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
доклад Любенов Л., И. Христаков. Пазари и реализация на биологични пчелни продукти. В: Научни трудове, Русенски университет “А. Кънчев”, 2014
доклад Любенов, Л. Сегментиране пазарите на пчелен мед в област Русе. В: Международна научно-практическа конференция, Стопанска Академия ''Димитър Ценов'', Свищов., 2019
доклад Любенов, Л. Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2011
доклад Любенов, Л. Възможности и условия за ефективен агромаркетинг в България. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2010
доклад Любенов, Л. Качеството – основен проблем на българското земеделие. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2008
доклад Любенов, Л. Особености на маркетинговата логистика в земеделието. В: Научни трудове на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, Печатна база при РУ „А. Кънчев”, 2007
доклад Любенов, Л. Перспективи в развитието на агромаркетинга през XXI век. В: Трудове на научната конференция на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2006
доклад Любенов, Л. Анализ на възможностите за по-активно приложение на агромаркетинга у нас. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2005
доклад Любенов, Л. Изследване и анализ на осигуреността с земеделска техника в Русенска област. В: Трудове на научната сесия на Русенски университет “А. Кънчев”, Русе, 2004

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.