РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Информационна система ПУБЛИКАЦИИ


  СПРАВКИ:
» За преподавател
» За докторант
» За катедра
» За факултет
» За университета
» Последно публикувани
» Последно добавени
  СТАТИСТИКА:
» Обобщена
» Монографии
» Статии
» Доклади
» ВХОД

Списък на публикациите

Версия за копиране и печат
Търсене:
Покажи всички на
Публикации от 21 до 40 от общо 42
доклад Petrova N., Mehrabian S., Raycheva M., Traykov L. The frequency of cognitive impairment and dementia one year after ischemic stroke in Bulgarian patients. IN: 2-nd International Conference on Alzheimer`s Disease and Dementia, Valencia, Journal of Alzheimars Disease & Parkinsonism, 2014, pp. 83, ISBN 2161-0460.
доклад Petrova N., Raycheva M., Меhrabian S., Traykov L. A profile of cognitive decline in patients after ischemic stroke. IN: 22 European Stroke Conference, London, Cerebrovasc. Diseases, 35 (suppl 3), 2013, pp. 514-515, ISBN 978-3-318-02439-5.
доклад Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Neuroimaging markers for vascular dementia after ischemic stroke. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A19, ISBN ISSN 2558-815X.
доклад Petrova N., Меhrabian S., Raycheva M., Traykov L. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: 2 years prospective study. IN: Archives of the Balkan Medical Union, Vol.52, Supplement 1, Sofia, 2017, pp. A17, ISBN ISSN 2558-815X.
доклад Petrova. N. Poststroke cognitive impairment in Bulgarian patients: prospective follow-up study. IN: 23ʳ ͩ Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry Conference “Stress and Behavior”, St. Petersburg, Stress, Brain and Behavior, Vol. 5, 1-52, 2016, pp. 39, ISBN 2374-3565.
доклад Василева - Дечева Д., Нели Петрова, Ивалинка Неделчева. Възстановяване на кожната сетивност при пациенти с тотална колянна артропластика след приложена кинезитерапевтична програма. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 91 - 96, ISBN 1311-3321.
доклад Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Кинезитерапия при исхемичен мозъчен инсулт в основен възстановителен период. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1;, 2015, стр. 50 - 55, ISBN 1311-3321.
доклад Неделчева И., Нели Петрова, Деница Василева - Дечева. Ранно функционално възстановяване при пациент с алопластика на колянна става и дискова болест. В: Сборник с доклади на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 85 - 91, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., С. Петрова. Приложение на електроенцефалографията в клиничната неврология. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 125-129, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н. Когнитивни нарушения сред възрастното население. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 174-178, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н. Когнитивни нарушения при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт, свързани с хомоцистеин като рисков фактор. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 52, серия 8.3, 2013, стр. 56-61, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н. Съдово когнитивно нарушение – клинични критерии и рискови фактори. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 51, серия 8.3, 2012, стр. 30-33, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., А. Щрос. Приложение на невропсихологичните изследвания в неврологичната практика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 115-119, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., Ивалинка Павлова, Деница Василева - Дечева, Ева Цонкова. Детска церебрална парализа - клинични прояви, рехабилитация и лечение. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 122 - 127, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., М. Георгиева. Родови травми на нервната система на новороденото. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, РУ; том 54, серия 8.3, 2015, стр. 120-124, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., Райчева М., Мехрабиан Ш., Трайков Л. Невропсихологични изследвания и съдови рискови фактори при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт. В: Сборник с научни трудове на РУ и СУ, Печатна база на Русенски университет, том 51, серия 8.3, 2012, стр. 25-29, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., Руменова А., Събев Н. Мозъчен инсулт – социална значимост, лечение и ефективна превенция. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Печатна база на Русенски университет; том 53, серия 8.3, 2014, стр. 179-186, ISBN 1311-3321.
доклад Петрова Н., Ц. Соколов, Д. Арабаджиева, И. Славова. Мултимодален подход за обезболяване при тотална колянна артропластика. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 36-40, ISBN 1311-3321.
доклад Соколов Ц., Н. Петрова. Проблемни кожни рани при пациенти със захарен диабет тип 2 и дистална сетивно-моторна полиневропатия, лекувани с обогатена тромбоцитна плазма. В: Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, Издателство на РУ; том 54, серия 8.1, 2015, стр. 9-13, ISBN 1311-3321.
учебник Петрова Н., К. Захариева, Т. Атанасова. Неврологични заболявания. Плевен, МЕДИАТЕХ, 2019, стр. 124, ISBN 978-619-207-154-7.

Системата е разработена по проект 2012-РУ-05, финансиран от фонд НИ, и се поддържа от катедра „Компютърни системи и технологии”.